Spørgsmål og svar

TIL BRUG I FORBINDELSE MED SIKKERHEDSADVARSEL OM GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FASEDE PUMPER

1.

 • Sp: Hvilke produkter er berørt?
 • Sv: Den 1-fasede UNILIFT AP 12, AP 35 og AP 50 på 50 og 60 Hz undtagen 60 Hz-versionen med amerikansk stik. Vejledningen til højre på denne side viser, hvordan man identificerer de berørte produkter.

2.  

 • Sp: Er denne advarsel alvorlig?
 • Sv: Ja. De berørte produkter kan udgøre en alvorlig fare for brugernes sikkerhed, når produkterne anvendes til mobile applikationer, såsom afvanding af havedamme m.m., og der ikke er installeret en fejlstrømsafbryder (HFI-relæ).

3.  

 • Sp: Hvad skal jeg gøre, hvis mit produkt er berørt?
 • Sv: Kontakt Grundfos eller en Grundfos-partner for at få din pumpe fejlrettet eller udskiftet, hvis den findes på dit lager.

4.  

 • Sp: Hvad kan der ske?
 • Sv: Under en række omstændigheder kan de berørte produkter i forbindelse med installation eller mobil anvendelse give brugeren elektrisk stød.

5.

 • Sp: Hvad er mobil anvendelse?
 • Sv: Mobil anvendelse er eksempelvis afvanding af en dam, hvor pumpen fra tid til anden anvendes til forskellige opgaver. Den transporteres rundt til disse forskellige afvandingsapplikationer. Det er dybest set en hvilken som helst anvendelse, som pumpen flyttes rundt til.

6.  

 • Sp: Hvad er årsagen?
 • Sv: På grund af en fabrikationsfejl kan ledningerne inde i eller i nærheden af det vulkaniserede stik til pumpen blive beskadiget, hvis kablet bøjes kraftigt. Den strømførende ledning og jordkablet kan knække på samme niveau, og det kan medføre kortslutning.
  Under en række omstændigheder og under brug, hvor forsyningskablet flyttes og bøjes, kan dette medføre, at pumpehuset bliver strømførende (hvis der ikke er installeret en fejlstrømsafbryder (HFI-relæ) på mindst 30 mA).

7.

 • Sp: Kan jeg bruge en stationær pumpe i grøfter, tanke og brønde (fast installation)?
 • Sv: Stationære pumper, hvor forsyningskablet er i en fast position, udgør ikke en risiko (med korrekt jording og fejlstrømsafbryder (HFI-relæ)).

8.

 • Sp: Hvorfor kun inden for den nævnte periode?
 • Sv: Produktionsfejlen er blevet rettet, således at produkter i serien, som er fremstillet uden for den pågældende periode, ikke er berørte.

9.

 • Sp: Hvordan kan risikoen undgås med hensyn til pumper, der anvendes til mobile formål/applikationer?
 • Sv: Kun ved at få kablerne udskiftet.

10.

 • Sp: Hvordan finder jeg ud af, om mit produkt er berørt?
 • Sv: Følg trinnene i vores vejledninger. Der er nærmere oplysninger på www.grundfos.com/XYZ.

11.  

 • Sp: Hvem kan hjælpe, hvis jeg er i tvivl eller mangler yderligere oplysninger?
 • Sv: Gå ind på den lokale Grundfos-hjemmeside (eller gå ind på Grundfos.com, og brug landevælgeren til at finde dit land), og læs informationerne under ”sikkerhedsadvarsel”. Kontakt Grundfos eller en Grundfos-partner for at få din pumpe fejlrettet eller udskiftet, hvis den findes på dit lager.

12.

 • Sp: Hvem skal betale for reparationen?
 • Sv: Grundfos dækker alle omkostninger i forbindelse med udskiftning af kablet på de berørte produkter.

13.

 • Sp: Jeg har en UNILIFT-pumpe model AP 12, AP 35 eller AP 50 med niveauafbryder. Skal den også udskiftes?
 • Sv: Ja, alle kabler skal udskiftes.

 

 

 

Download vejledningen, så du kan identificere de berørte produkter

Download