Hvornår er pumpen produceret?


Sådan aflæser du data fra pumpen

YY er årstal

MM er måned (01 til 12)

WW er uge (01 til 53)

P, C og X har ingen betydning i forhold til produktionstidspunkt.

UPS serie 100 og serie 200

PC YYWW (ALPHA+ og ALPHA PRO)

ALPHA2

PC YYWW

MAGNA1

PC YYWW

JP 5 og JP 6

PXYYWW

SCALA2

P/C YYWW

CONLIFT 1 og 2

PSYYWW

UNILIFT KP

PXYYWWXXXX

UNILIFT CC

P6YYWW

SOLOLIFT2

PXYYWW

SOLOLIFT+

PC YYWW

UNILIFT AP Basic, AP12, AP35 og AP50

P.c. YYWW

SQ 2-55, SQ 2-70 og SQ 2-85

PX YYWW

Membranbeholder

YYYY/MM

MQ

PX YYWW

CM

P3-YYWW