Asiakastarina

Arla säästää 481 800 kWh energiaa kriittisissä vesijärjestelmissään

Meijerialan markkinajohtajiin kuuluva Arla Foods tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Ensimmäisenä energiatehokkuustavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 63 % 60 meijerissä maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Grundfos on mukana toteuttamassa näitä suunnitelmia.

Grundfosin ratkaisu on erittäin tärkeä Arlan kansainväliselle toiminnalle, sillä saamme heiltä paljon muutakin kuin pumput ja saavutamme heidän avullaan energiansäästö- tavoitteemme.
Mia Bredal, Toimitusketjun kestävän kehityksen ohjelmajohtaja, Arla Foods

Grundfos toimitti ja asensi vastikään uudet älykkäät pumput Arlan Westburyn meijeriin Isossa-Britanniassa. Vahvistettujen ja validoitujen energiamittausten perusteella laitos saavutti Grundfosin avulla 481 800 kWh:n vuosisäästöt ja vähensi jää‑ ja jäähdytysvesijärjestelmiensä CO2-päästöjä 194 tonnilla. Uusi järjestelmä maksaa itsensä takaisin alle kahdessa vuodessa.

”Westburyn meijeristä on ollut hyvä aloittaa matka kohti vuoden 2030 energiatehokkuustavoitettamme, joka kuuluu maailmanlaajuisesti toteuttamaamme kestävän kehityksen ohjelmaan. Meillä on nyt faktaa onnistuneista ratkaisuista, joilla pystymme vähentämään energiankulutustamme ja päästömääriämme sekä säästämään kustannuksissa. Nämä uudet, tehokkaammat toimintamallit voidaan ottaa käyttöön uusissa meijereissämme”, toteaa Mia Bredal, Arla Foodsin toimitusketjun kestävästä kehityksestä vastaava johtaja.

Energiatehokkuuden parantamiseen suunnattuja optimointitoimia on tarkasteltava osana Arla Foodsin maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden laajempaa kokonaisuutta.

”Yksityiskohtaisissa suunnitelmissa on vielä mahdotonta eritellä vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitetta, sillä tavoitteen mahdollistava teknologia kehittyy koko ajan. Siksi keskitymme ensin mitattavaan dataan ja tiedossa oleviin kustannuksiin perustuviin tehokkuustavoitteisiimme. Pystymme asettamaan tarkat tavoitteet, jotka toteutamme vuoteen 2030 mennessä: hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 63 % 60 tuotantolaitoksessamme kaikkialla maailmassa, ja sähkömme tulee olla kokonaan peräisin uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2025 mennessä. Meillä on konkreettiset suunnitelmat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi”, kertoo Mia Bredal, Arla Foodsin toimitusketjun kestävästä kehityksestä vastaava johtaja.

Tilanne

Westburyssä, Englannin lounaisosassa sijaitsevassa Arlan meijerissä valmistetaan monenlaisia voituotteita. Arla Foods tuottaa laadukkaita ja ravitsevia meijerituotteita kestävää maataloutta harjoittavien tuottajien toimittamasta maidosta. Lisäksi Arla Foods on maailman suurin luomulaatuisten meijerituotteiden valmistaja.

Arlan Westburyn meijerissä on 250 työntekijää. Meijeri tuottaa vuodessa keskimäärin 45 000 tonnia rasvatonta maitojauhetta ja jopa 80 000 tonnia voita, joita myydään Anchor‑ ja Arla-tuotemerkeillä.

 

Meijeri rakennettiin vuonna 2002 tasaamaan maidon ja kerman ylituotantoa Isossa-Britanniassa. Meijerin perustivat viljelijöiden omistamat osuuskunnat, ja liiketoiminta siirtyi Arla Foodsille vuonna 2016. Vastaavissa meijereissä ylijäämämaidosta ja ‑kermasta valmistetaan pitkään säilyviä tuotteita. Nämä strategisesti tärkeät laitokset pitävät tuottajien maidosta saaman hinnan kohdillaan.

Arlan Westburyn meijerissä pumppuja on asennettu kylmäja jäävesijärjestelmiin sekä prosessiveden ja höyrykattilan syöttöjärjestelmään. Vuoden 2020 loppupuolella Westbury pyysi Grundfosilta apua kylmävesi‑ ja jäävesijärjestelmiensä optimointiin.

”Alun perin tilasimme Grundfosilta muutamia ohjausyksiköitä ja vesikierron ilmankäsittelylaitteisiimme. Sen jälkeen Grundfos selvitti käyttökohteet, joissa heidän ratkaisuillaan voitaisiin säästää energiaa. Aluksi keskityimme jäähdytysvesipumppuihin”, kertoo Andy Newman, joka toimii huoltoasiantuntijana ja ‑teknikkona uusia pumppuja sisältävissä projekteissa.

Pakastamon pumput ovat kriittisiä useille prosesseille, kuten jälkipastöroinnille ja tuotteiden käsittelylle. Alkuperäiset pumput olivat toimineet tehokkaasti 20 vuotta tehtaan avajaisista lähtien. Niissä oli suora käynnistys, eikä niissä ollut mekaanista tiivistettä. Westburyn henkilöstö joutui huoltamaan pumppuja usein, eikä huolto suinkaan ollut yksinkertaista.

”Kun meille tulee tarve laitteen päivittämiselle tai uuden asentamiselle, varmistamme aina energiankulutuksen kannalta parhaan toteutustavan. Kun huomasimme mahdollisuuden säästää energiaa, pyysimme apua Grundfosilta”, selvittää Arla Foodsin projektipäällikkö George Nicholls, joka vastaa investointiprojekteista ja niiden toteuttamisesta.

Ratkaisu

Ensimmäisellä käyntikerrallaan Grundfosin asiantuntijat tutustuivat tuotantolaitoksen toimintaan ja keskustelivat kehitysmahdollisuuksista Arlan kanssa. Ensimmäisenä otettiin seurantaan kylmävesipumppujen toiminta. Grundfos selvitti järjestelmän todellisen energiankulutuksen suorittamalla perusteellisen energiatarkastuksen. Tätä varten järjestelmään asennettiin antureita, jotka välittivät reaaliaikaista dataa laitteistoista.

”Grundfosilla oli mukanaan omat laitteet. Modeemilla ja SIM-kortilla varustetut mittarit kytkettiin suoraan virtalähteeseen. Meidän ei tarvinnut tehdä mitään”, kertoo Arla Foodsin huoltoasiantuntija Andy Newman.

Grundfosin mittauksissa selvisi nopeasti, että laitoksen pumput eivät toimineet lähelläkään niiden ominaiskäyriä, eli niiden hyötysuhde jäi vajaaksi. Yksityiskohtaisesta raportista selvisi, että optimoimalla ja supistamalla nykyistä järjestelmää saataisiin käyttöön parempia säätö‑ ja käyttötapoja, jotka säästäisivät energiaa ja tehostaisivat prosesseja.

”Saimme Grundfosilta selkeän raportin, jossa eriteltiin uuden ratkaisun tekniset hyödyt, energia‑ ja kustannussäästöt sekä kestävän kehityksen näkökulma. Projektin monet edut tulivat meille erittäin selviksi”, toteaa Arla Foodsin projektipäällikkö George Nicholls.

”Vakuutuimme todellisiin mittauksiin perustuvasta raportista, sillä se kuvasi Grundfosin suorittaman energiatarkastuksen yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Raportti oli laadittu huolella, ja sen tulokset olivat todella myönteisiä!”

Arla Foodsin oli helppo tehdä hankintapäätös. Selkeästä raportista investointikustannuksia ja tulevia käyttökustannuksia oli kätevä verrata nykyisiin käyttökustannuksiin, joten Westburyn tiimi huomasi investoinnin maksavan itsensä takaisin Arla Foodsin asettamien ehtojen mukaisesti.

”Luettuamme raportin ymmärsimme uuden ratkaisun edut. Kun näimme järjestelmän maksavan itsensä takaisin nopeasti, kaikki näytti hyvin selkeältä. Päätös oli helppo tehdä!” kiteyttää Arla Foodsin projektipäällikkö George Nicholls.

Kylmävesijärjestelmän uudet NB-pumput

Jäävesijärjestelmän uudet TPE-pumput

 

Grundfosin tiimi neuvoi älykkäiden pumppujen ja ohjauslaitteiden valinnassa ja toimitti valmiin kokonaisratkaisun kylmä‑ ja jäävesijärjestelmään. Toimitus sisälsi asennuksen, putkistomuutokset ja käyttöönoton sekä säästöjen todentamisen. Kylmävesijärjestelmän kolme vanhaa 55 kW:n pumppua vaihdettiin kolmeen uuteen 37 kW:n NB 80-200 ‑pumppuun, jotka varustettiin taajuusmuuttajilla. Jäävesijärjestelmän kolme vanhaa 22 kW:n pumppua korvattiin kolmella uudella 7,5 kW:n TPE 200-70 ‑pumpulla, joissa on integroidut taajuusmuuttajat.

Meijerin kriittisten tuotantoaikataulujen vuoksi asennusprosessi valmisteltiin huolella. Vaatimuksena oli, että kummankin järjestelmän kaikki kolme pumppua olivat käyttövalmiudessa, vaikka yksi pumpuista oli varapumppuna. Westburyn meijerissä suunniteltuja tuotantokatkoksia on harvoin, ja silloinkin katkos kestää vain 12 tuntia kokonaisen päivän sijaan. Asennusta ei voitu suorittaa porrastetusti, sillä käyttövarmuuden takaamiseksi kaikkien kolmen pumpun oli oltava käyttövalmiudessa.

Liiketoimintamme luonne ja käyttövarmuuden takaaminen olivat Grundfosille itsestäänselvää. He kävivät paikan päällä tekemässä kaikki tarvittavat valmistelutyöt hyvissä ajoin. Näin varsinainen työ sujui nopeasti eikä juurikaan haitannut meijerin toimintaa. Mielestäni koko prosessi – yhteydenpidosta tilaukseen, tuotetoimitukseen ja logistiikkaan – toteutettiin erittäin sujuvasti ja ammattitaidolla. Kaiken kaikkiaan myönteinen kokemus!
George Nicholls, projektipäällikkö, Arla Foods

Lopputulos

Uudet NB‑ ja TPE-pumput (erillisillä ja integroiduilla) taajuusmuuttajilla olivat toiminnassa 12 tunnissa.

”Uudet pumput on suunniteltu huomattavasti vanhoja paremmin. Vaikka niissä käytetään yhä säätöventtiiliä, se toimii nyt paineen perusteella. Uusissa pumpuissa on automaattinen käynnistysjakso ja asetusarvot, joita voimme muokata. Käytössämme on nyt myös enemmän valvontatoimintoja, ja voimme seurata kunkin pumpun virrankulutusta”, kertoo Arla Foodsin huoltoasiantuntija Andy Newman.

”Myös tuotantotilojen ylläpito on nyt paljon helpompaa. Lattia pysyy yleensä täysin kuivana. Vettä ei roisku, ja käsin tehtäviä töitä on paljon vähemmän. Siksi työympäristökin on nyt viihtyisämpi.”

Arlan Westburyn meijerin varastossa ei tarvitse säilyttää useita erilaisia varaosia pumppujen huoltoa varten, joka tuo kustannussäästöjä. Varastossa pidetään vain kahta erilaista mekaanista tiivistettä.

Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä Grundfosin kanssa. Kaikki on sujunut saumattomasti, ja asiat on hoidettu hyvin. Minulla on heistä vain hyvää sanottavaa.
Andy Cook, suunnittelutiimin johtaja, Arla Foods

”Järjestelmä on meille monella tavalla erinomainen valinta. Huoltoasiantuntijat arvostavat luotettavia, toimivia laitteita, joiden suorituskyky vastaa käyttökohteen vaatimuksia. Yritysvastuumme edellyttää meiltä toiminnan tehostamista ja järkeistämistä. Liiketoiminta on aina monien asioiden summa. Tämän projektin kohdalla olemme voineet laittaa rastin moneen ruutuun. Ratkaisu täyttää kustannustehokkuuden ja kestävän kehityksen edellytykset sekä teknisiltä ratkaisuilta edellyttämämme vaatimustason”, lisää Arla Foodsin projektipäällikkö George Nicholls.

Andy Cook johtaa Arlan Westburyn meijerin suunnittelutiimiä tehden yhteistyötä huollon ja erikoistoimintojen tiimipäälliköiden kanssa: ”Annan Grundfosille erinomaisen arvosanan. Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä Grundfosin kanssa. Kaikki on sujunut saumattomasti, ja asiat on hoidettu hyvin. Minulla on heistä vain hyvää sanottavaa.”

”Tässä projektissa huomasimme, että yksi laitteistoprojekti toteutti useita tavoitteitamme. Uudistimme laitekantaamme, säästimme kustannuksissa ja vähensimme hiilidioksidipäästöjämme. Nämä ovat olennaisia toimia matkalla kohti asettamaamme 63 % vähennystavoitetta”, vahvistaa Arla Foodsin projektipäällikkö George Nicholls.

Kun kylmä‑ ja jäävesikierto oli optimoitu, seuraavaksi Grundfos toimitti ja asensi Arlan Westburyn meijeriin höyrykattiloiden syöttöpumput. Höyrykattiloita käytetään useissa meijeriprosesseissa, ja höyrystimet toimivat nimenomaan höyrykattiloiden tuottamalla höyryllä. Uusilla syöttöpumpuilla säästetään vuositasolla 4 096 kWh energiaa ja 33,81 CO2-ekvivalenttitonnia.

Dokumentoidut energia‑ ja kustannussäästöt

  • 481 800 kWh:n energiansäästöt vuodessa
  • 194 tonnia pienemmät CO2-päästöt vuodessa*
  • vuodessa*Järjestelmän takaisinmaksuaika alle kaksi vuotta
  • 55 817 euron säästöt käyttökustannuksissa

*Nämä luvut on laskettu Arla Westburyn toteutuneen kWh-tariffin (0,10 GBP) ja CO2-päästöjen maakohtaisen hinnan mukaan.

Edut tuotantolaitoksen toiminnalle

  • Kustannussäästöt, kestävää kehitystä tukevat ja suunnittelua helpottavat ratkaisut
  • Tuotantotilat on helpompi pitää siistinä, ja työympäristö on toimivampi
  • Vähemmän varastoitavia varaosia pumppujen huoltoa varten, mikä tuo säästöä huolto‑ ja hankintakustannuksissa

 

Toimitetut tuotteet ja palvelut

Kumppanuus

Grundfosin ja Arlan yhteistyö perustuu vuosien aikana rakentuneeseen luottamukseen. Tuotantolaitosten, esimerkiksi Westburyn meijerin, vastuullisuusohjelmat eivät tarkoita pelkästään pumppujen vaihtamista, vaan jokaiselle laitokselle laaditaan oma toteutusohjelmansa.

Arlan Westbury meijeristä saadut kokemukset ovat lujittaneet kumppanuutta entisestään viime vuonna toteutetun energiankulutuksen optimoinnin (sisältäen energiatarkastuksen säästökohteiden tunnistamiseksi) ja operoinnin tehostamisen muodossa.

”Arlan ja Grundfosin kumppanuus on konkreettista, sillä energiatarkastukset suoritetaan Arlan paikallisten ammattilaisten sekä Grundfosin insinöörien ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Muiden laitosten energiatarkastukset alkavat pian, joten niiden henkilöstön ensitapaaminen Grundfosin kanssa on pian ajankohtainen. Grundfosin toimittamilla työkaluilla ja järjestelmillä on helppo varmistaa prosessin toistettavuus ja datan vertailukelpoisuus”, kertoo Arla Foodsin toimitusketjun kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Mia Bredal ja toteaa lopuksi:

”Yhteistyö Grundfosin kanssa on erittäin tärkeä Arlan kansainväliselle toiminnalle, sillä saamme heiltä paljon muutakin kuin pumput ja saavutamme heidän avullaan energiansäästötavoitteemme.”

Elintarvike‑ ja juomateollisuus

Meillä on jo ratkaisu kohti elintarvike‑ ja juomateollisuuden kestävämpää tulevaisuutta

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Liittyvät tuotteet

Tutustu aiheeseen liittyviin Grundfos-tuotteisiin.