Asiakastarina

Energiatehokasta jätevedensiirtoa ilman hajuhaittoja

Matalaenergiamallinen pumppausjärjestelmä hyödyntää jäteveden siirtolinjan omaa painetta ja liike-energiaa, jolloin pumput ovat käynnissä vähemmän aikaa ja energiatehokkuus lisääntyy. Maan päälle asennettu pumppaamo on helppo huoltaa, eikä siinä tasaisesti virtaava vesi vuoda yli.

Jätevesien siirtopumppaamoiden energiatehokkuuteen vaikuttavat käytetyt pumput, putkistot ja ohjausjärjestelmä.

– Usein vanhojen pumppaamoiden saneerauksen yhteydessä löytyy myös paljon väärin mitoitettuja laitteita, jolloin niiden toiminta ei ole optimaalista energiankäytön kannalta. Pumppaustekniikan uusiminen säästää energiaa yleensä minimissään 30 %. Parhaimmissa tapauksissa sähkönkulutus voi tippua alle puoleen entisestä, veteen liittyvien haasteiden ratkaisuun erikoistuneen Grundfosin avainasiakaspäällikkö Jaakko Levälampi kertoo.

Matalaenergiamallisessa järjestelmässä jäteveden paineenkorotusasema vauhdittaa veden luonnollista virtausta ja vähentää pumppujen aktiivista käyttöaikaa.

– Jätevesilinjassa oleva valmis paine ja liike-energia valjastetaan veden siirtämiseen. Optimaalisissa olosuhteissa veteen saadaan niin hyvä paine, että suuri osa jätevedestä kulkee läpi pumppaamon pumppaamatta ja pumput käynnistyvät vasta isommilla virtaamilla, Levälampi kuvailee.

– Perinteisestä siirtopumppaamosta poiketen vettä ei myöskään nosteta kuljetuksen välissä pois säiliöstä ja vaihdeta toiseen, mikä tehostaa prosessia, estää ylivuodot ja vähentää ympäristön hajuhaittoja. Pumput ja sähkötekniikka voidaan asentaa maanalaisten säiliöiden lisäksi myös maan päälle, jolloin niiden huolto on helpompaa ja halvempaa, Levälampi jatkaa järjestelmän hyödyistä.

Elinkaarikustannukset alas

Kangasalan Mustakorvenojalla siirryttiin energiatehokkaampaan jätevesien siirtojärjestelmään lokakuussa 2018 vanhan järjestelmän tultua käyttöikänsä päähän.

– Saneeraus tarjosi mahdollisuuden pohtia vaihtoehtoisia tapoja siirtää jätevettä. Teknisen käyttöikänsä päähän tulleen perinteisen pumppaamosäiliön tilalle asennettiin Grundfosin matalaenergiapumppaamo, Kangasalan Vesi -liikelaitoksen käyttöpäällikkö Mauno Annala kertoo.

Mustakorvenojan pumppaamolla päädyttiin Grundfosin toimittamaan siirtolinjaan aikaisempien kokemusten vakuuttamana.

– Toiselle pumppaamollemme Kuhmalahdelle toteutettiin muutama vuosi sitten siirtolinja samalla tekniikalla hyvin tuloksin, joten lähdimme saneeraamaan uutta matalaenergiapumppaamoa luottavaisin mielin, Annala sanoo.

Uuden siirtolinjan odotetaan Kuhmalahden tavoin vähentävän pumppaamon elinkaarikuluja ja lisäävän lähiympäristön asumismukavuutta.

– Optimaalisesti mitoitettu laitteisto vähentää huollon tarvetta ja ylläpitokustannuksia. Paineen hyödyntäminen pumppausprosessissa vähentää pumppujen käynnissäoloaikaa ja säästää energiaa. Uusi menetelmä pudottaa pois myös jäteveden siirron säiliöstä toisen, joten uskoisin pääsevämme eroon myös hajuhaitoista, Mustakorvenojan pumppaamon käyttöpäällikkö listaa hyötyjä.

Kolmen kuukauden käyttökokemuksella Annala ei vielä uskalla arvioida uuden pumppaamon energiansäästöpotentiaalia lukuina.

– Tarvitsemme energiankulutuksesta vielä lisää mittausdataa, mutta vuoden kuluttua olemme viisaampia. Matalaenergiapumppaamo on kuitenkin lähtenyt käyntiin erittäin hyvin ja vaivattomasti ja kaikki enteilee hyvää, käyttöpäällikkö kehuu moitteettomasi käynnistynyttä siirtopumppaamoa.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Tähän liittyvät tuotteet

Tähän aiheeseen liittyvien Grundfos-tuotteiden hakutoiminto.

Muut aiheeseen liittyvät asiakastarinat

Lue lisää asiakkaistamme, jotka ovat hyötyneet tarjoamistamme ratkaisuista.