Asiakastarina

Grundfos Connect auttaa pienentämään vesiosuuskunnan ympäristövaikutuksia ja käyttökustannuksia haja-asutusalueella

Kannonsahan - Vihtaperän vesiosuuskunta

Pinta-ala: 550 km2

Asukastiheys: 2,4 henkilöä/km2 (keskiarvo Suomessa 18,3 henkilöä/km2)

Jätevesiverkoston pituus: 22 km

Pumppaamoita: 11

Keski-Suomessa Kannonkosken kunnassa toimivalla Kannonsahan - Vihtaperän vesiosuuskunnalla on käytössään 11 pumppaamoa. Harvaan asutulla alueella etäisyydet ovat pitkiä ja laitteistojen asennuspaikalla tehtävät työt vievät aikaa ja rahaa. Kun vesiosuuskunta päätti uusia pumppaamoiden sähkökeskukset, päätettiin samalla yhdistää kaikki pumppaamot Grundfosin Connect ‑järjestelmään. Sen avulla osuuskunta säästää huoltokustannuksissa, välttää ylivuodot ja pienentää ympäristöjalanjälkeään.

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän modernisointi

Kun Kannonsahan - Vihtaperän vesiosuuskunta otti yhteyttä Grundfosiin, pumppaamoihin asennetut sähkökeskukset olivat olleet käytössä jo yli 10 vuotta. Keskuskaapit ja niiden tekniikka olivat kuluneet, eivätkä ne vastanneet enää käyttötarpeisiin. Niistä puuttui myös tehokkuuden ja luotettavuuden kannalta olennaisia toimintoja, joita modernilta jätevesipumppaamolta edellytetään. Uutta ratkaisua etsiessään Kannonsahan - Vihtaperän vesiosuuskunta otti yhteyttä Grundfosiin. Osuuskuntaan haluttiin järjestelmä, jossa ei tarvittaisi päivystävää käyttäjää. Toiveissa olivat myös etävalvonta ja ‑ohjaus sekä automaattiset hälytykset ja ilmoitukset.

Reaaliaikainen data ja automaattiset hälytykset

Grundfos ehdotti kaikkien linjapumppaamoiden sähkökaappien vaihtoa sekä varustamista upouusilla antureilla ja varakäyttövipoilla sekä Grundfos Dedicated Controls ‑ohjausjärjestelmällä. Pumppaamoiden ohjausjärjestelmä sisältää pumppukohtaisen virtamittauksen, ylijännitesuojauksen ja vaihevalvonnan. Dedicated Controls ‑järjestelmä yhdistettiin lopuksi Grundfos Connect ‑ratkaisuun pumppaamoiden etävalvontaa ja ‑ohjausta varten.

 

Jotta uusi Grundfos-ratkaisu vastaisi Kannonsahan - Vihtaperän vesiosuuskunnan tarpeita ja vaatimuksia, sähkökaapit suunnitteli ja valmisti paikallinen Grundfos-kumppani tiiviissä yhteistyössä vesiosuuskunnan kanssa. Sähkökaapit ja etävalvontayhteys testattiin perusteellisesti tehtaalla ja Dedicated Controls ‑järjestelmän pumppaamokohtaiset parametrit määritettiin valmiiksi ennen toimitusta. Näin varmistettiin asennusprosessin sujuvuus.

Sähkökeskukset vaihdettiin yksitellen, ja jokainen asennettu kaappi liitettiin välittömästi Grundfos Connectiin. Näin uudet sähkökaapit alkoivat siirtää dataa ja välittää automaattisia hälytyksiä heti, kun ne liitettiin järjestelmään.

Ylivuodot kuriin etävalvonnalla

Uusittuaan järjestelmänsä Kannonsahan - Vihtaperän vesiosuuskunta on huomannut laitteiden etävalvonnan vähentäneen pumppaamojensa ylivuotoriskiä merkittävästi.

"Vanhan järjestelmän aikaan pelkäsin ylivuotoja ja niistä pumppaamoillemme ja ympäristölle aiheutuvia vahinkoja. Mutta uuden Grundfos-järjestelmän ja Grundfos Connectin käyttöönoton myötä olemme saaneet vähennettyä ylivuotojen määrää merkittävästi, eikä vuotovettä ole päässyt luontoon kertaakaan”, kertoo vesiosuuskunnan vesi-isännöitsijä Kari Piispanen.

Vesiosuuskunnassa tarvitaan nyt vähemmän huoltopäivystäjiä, sillä huolto‑ ja ylläpitotyöt ehditään hoitaa normaalin työpäivän aikana. Pumppaamon jätevesisäiliö pysyy nyt myös puhtaampana Grundfos Dedicated Controls ‑ohjausjärjestelmän lisätoimintojen, kuten päivittäisen tyhjennyksen ja pintalautan poiston, ansiosta. Säiliön pesukertoja ja imuauton tilauskertoja voidaan harventaa, joten huoltokustannuksissa säästetään.

Grundfos Connectista saatavan datan avulla Kannonsahan - Vihtaperän vesiosuuskunta pystyy määrittämään yksittäisten pumppaamoiden muutostarpeet ja tulevat ongelmatilanteet voidaan estää hyvissä ajoin. Ennakointi on nyt helpompaa, sillä vesiosuuskunta voi suunnitella tulevat tarkastukset ja huollot järjestelmästä saatavan datan perusteella.

Grundfos Connect

Grundfos Connect on yksinkertainen ja kustannustehokas vaihtoehto SCADA-ratkaisulle. Grundfos Connectin verkkoalustalla voit valvoa verkostosi toimintaa ja etäohjata sen laitteita missä ja milloin vain. Tarvitset vain internetyhteydessä olevan päätelaitteen. Jos ongelmia esiintyy, saat niistä automaattiset hälytykset ja varoitukset ja ehdit toimia hyvissä ajoin. Näin minimoit käyttökatkokset, säästät käyttökustannuksissa ja tehostat päivttäistä työtäsi.

Järjestelmää on tarkoitus täydentää seuraavassa vaiheessa käyttöönotettavalla, yläpuoleisen pumppaamon lukitustoiminnolla. Sen avulla jokainen järjestelmän pumppaamoista voi automaattisesti lukita edellään olevasta pumppaamosta tulevan säiliön ylärajahälytyksestä, ylitäytön estämiseksi.

”Olemme erittäin tyytyväisiä uusiin sähkökaappeihimme ja etenkin Grundfos Connectiin. Se on parantanut pumppaamojemme toimintaa ja ylläpitoa sekä antanut meille mielenrauhaa”, toteaa Kari Piispanen.

Tähän liittyvät tuotteet

Tähän aiheeseen liittyvien Grundfos-tuotteiden hakutoiminto.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Muut vastaavat asiakastarinat

Lue lisää asiakkaistamme, jotka ovat hyötyneet tarjoamistamme ratkaisuista.