Asiakastarina

Tanskalainen vesilaitos säästi energiaa ja työtunteja sekä vähensi vuotoja älykkään säädön avulla

Hyvien yhteistyökumppanien, kuten Grundfos, löytäminen ja kaikkien osapuolten vahvuuksien hyödyntäminen on tärkeää. Pitkällä tähtäimellä tulemme hyötymään tästä yhteistyöstä valtavasti.
Casper Koch Nodow, Verkostopäällikkö, Provas.

Provas on kunnallinen vesilaitos Haderslevin kaupungissa Etelä-Jyllannissa, Tanskassa. Se huolehtii juomaveden jakelusta, jäteveden puhdistuksesta ja jätehuollosta. Monien vesilaitosten tavoin Provas halusi alentaa käyttökustannuksia tulevien investointien mahdollistamiseksi. Energian säästäminen 150 pumppaamon verkostossa auttaisi heitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

Vuotovesi oli kuitenkin Provasille valtava ongelma, sillä sen todellinen määrä oli viisinkertainen verrattuna laskutetun veden määrään. Ongelman ratkaiseminen edellytti yksityiskohtaista tietoa jokaisen pumppaamon virtausolosuhteista, mikä tarkoitti virtausmittarien asentamista. Koska tämä oli suuri investointi, Provas halusi käyttää Grundfosin pumppuohjaustekniikkaa avuksi ratkaisun testaamisessa ja hyödyntämisessä.

Uusi järjestelmä

Grundfos toimitti jätevesipumppaamoille pumppuohjaimen, joka auttoi Provasia ratkaisemaan toimintaongelmat ja mahdollisti yksityiskohtaisen tiedon virtausolosuhteista kaikissa pumppaamoissa. Ohjaimessa on useita erinomaisia toimintoja jäteveden pumppaukseen, esimerkiksi integroidulla taajuusmuuttajalla varustettujen pumppuasemien energiankulutuksen optimointi ja edistynyt virtauslaskenta.

Toiminnan suunnitelmallisuus parani

Grundfos Dedicated Controls -testauksen jälkeen tulokset olivat selvät: ominaisenergia pieneni 36% yhdessä kolmesta pumppaamosta ja kaikkien virtauslaskelmat olivat 5% virhemarginaalin sisällä. Kun otetaan huomioon laitoksen käsittelemät vesimäärät, pienet erot eivät ole merkittäviä, joten saadut arviot ovat riittävän tarkat. Tärkeintä on tietää pumppaamoiden suorituskyky ja energiankulutus, jotta niiden käyttökustannukset pysyvät kurissa. Ja pumppaamoiden tarkastuksen on sujuttava mahdollisimman nopeasti.

Arviot mahdollistavat myös toiminnan paremman suunnittelun, sillä Provas pystyy tarkkailemaan energiankulutusta ajan kuluessa. Tämä mahdollistaa verkoston puhdistuksen ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden. ”Possutus saattaa olla tarpeen vain puolivuosittain eikä kuukausittain”, sanoo verkostopäällikkö Casper Koch Nodow. ”Tämä tarkoittaa sitä, että voimme käyttää työtuntimme siellä missä niitä tarvitaan enemmän.”

Lopputulos

  • Todelliseen tilanteeseen perustuva huollon suunnittelu vähensi paikan päällä tehtävien tarkastusten tarvetta
  • Säästöt energia-, laite- ja kunnossapitokuluissa
  • Parempi yleiskuva järjestelmästä, mikä mahdollistaa vuotoveden tarkan paikantamisen ja sen määrän vähentämisen
  • Projektisuunnitelmat voidaan laatia todellisten käyttötietojen ja virtaamalaskelmien perusteella

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.