Asiakastarina

Kommunikaatio on kokonaisvastuu-urakan selkäranka

Sastamalan vesiliikelaitos rakennutti uudenlaisen sakokaivolietteen vastaanottoaseman kokonaisvastuu-urakkana Grundfosin kanssa.

– Olemme käyttäneet KVR-urakoita useissa kohteissa. Järjestimme Mouhijärven sakokaivolietteen vastaanottoasemasta tarjouskilpailun, jossa Grundfosilla oli paras hinta-laatusuhde, kertoo Sastamalan vesiliikelaitoksen käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen.

– KVR-urakassa päästään syvälliseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa, pystytään hyödyntämään useamman ihmisen asiantuntemusta ja rakentamaan paras mahdollinen kokonaisratkaisu sekä asiakkaan että toteutettavuuden kannalta, jatkaa Oy Grundfos Pumput Ab:n projektipäällikkö Onni Töyrylä.

– Mitä laajempi urakka, sitä enemmän palavereja tarvitaan. On huomioitava monta asiaa ja kulmaa, on haastettava myös omaa ajattelua, että ei toimita niin kuin aina ennen vastaavanlaisissa tapauksissa. Kun jokainen vaihe on käyty läpi, ei tule yllätyksiä, Töyrylä sanoo.

– Meillä on pitkä kokemus Grundfosista, on ollut mukava vetää hankkeita yhteistyössä, Jääskeläinen kiittää.

Vastaanottoasema avaimet käteen -urakalla

Mouhijärvellä sijaitseva jätevedenpuhdistamo suljettiin ja jätevesiä pumpattiin siirtoviemäriä pitkin Vammalaan ja Huittisiin. Sakokaivolietteen vastaanottoasemalle tarvittiin korvaava järjestelmä. Grundfosin toimituskokonaisuuteen valittiin varmatoimisia ja helppokäyttöisiä laitteita, jotka mahdollistavat älykkään ja tehokkaan tavan esikäsitellä asemalle tulevia lietteitä ja jätevesiä.

Tasausallaspumppaamon säiliöön varattiin riittävästi allastilavuutta siten, että jätevedet voidaan pumpata siirtoviemäriin rauhallisella tahdilla, jolloin siirtoviemäriä ei kuormiteta tarpeettomasti. Tyhjennysnopeutta säädetään aktiivisesti sen mukaan, kuinka paljon asemalle tulee uutta jätevettä siirrettäväksi.

Järjestelmän suunnittelussa otettiin tarkasti huomioon laitteiden vaatimat huoltotoimenpiteet ja ylläpito. Urakkasopimukseen kuuluu myös järjestelmän kahdeksan vuoden vuosihuolto.

Muut aiheeseen liittyvät asiakastarinat

Lue lisää asiakkaistamme, jotka ovat hyötyneet tarjoamistamme ratkaisuista.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Tähän liittyvät tuotteet

Tähän aiheeseen liittyvien Grundfos-tuotteiden hakutoiminto.