Asiakastarina

Uusi pumppurakenne takaa käyttövarmuuden jätevesipumppaamolla

Espanjan Länsiosassa yhteen pumppaamon SL-pumpuista asennettu, uusi Open S-tube® juoksupyörä on ratkaissut tukkeutumisongelmat ja varmistanut käsittelemättömän jäteveden luotettavan pumppauksen.  

Paikallisen vesilaitoksen haasteena olivat pumppaamoiden tukkeutumisongelmat. Tämän ongelman onnistunut ratkaisu oli heidän liiketoimintansa kannalta erittäin tärkeää. Vesilaitos kuuluu yhteen Espanjan suurimmista julkisista yhtiöistä. Vesilaitoksen laitepäällikkö vastaa kaikkien laitosten ja pumppaamoiden toiminnasta alueellaan.


Tilanne

Vesilaitokselle käyttövarmuus on elintärkeää. Jäteveden turvallisen ja ongelmattoman siirron varmistaminen alhaisilla käyttökustannuksilla on välttämätöntä. Kyseinen pumppaamo huolehti kaupunginosan jätevesien siirrosta.  

Tukkeutumisongelmien pääasiallisena syynä oli, että suurempien kiintoainepartikkeleiden poistamiseen tarkoitettu välppä ei aina ollut paikoillaan. Tämä puolestaan johtui pumppaamon hankalasta sijainnista. Tilanne johti siihen, että pumput oli nostettava ylös ja puhdistettava 3-4 kertaa viikossa.

Pumput on uppoasennettu kaivoon.


Ratkaisu

Tilanteen parantamiseksi ja oikeanlaisen ratkaisun löytämiseksi kiintoainepitoisen veden pumppaukseen ilman käyttökatkoksia, laitepäällikkö pyysi apua Grundfosilta. Ratkaisun oli toimittava ilman kunnollista esikäsittelyä hankalalla jätevedellä, joka sisälsi suuren määrän rättejä (esimerkiksi puhdistuspyyhkeitä) ja siksi aiheutti pumppujen tukkeutumista ja käyttökatkoksia.

Perhedyttyään tilanteeseen, asennuspaikkaan ja jäteveden laatuun, Grundfos päätyi toimittamaan pumppaamolle Open S-tube® juoksupyörällä varustetun SL-pumpun tukkeutumisongelmien ratkaisemiseksi.


Lopputulos

Aikaisemmin pumppujen ylösnostamiseen ja puhdistamiseen kului aikaa noin kaksi tuntia per pumppu 3-4 kertaa viikossa. Asiakas säästää siis 6-8 työtuntia viikossa, eli keskimäärin 350 tuntia vuodessa pelkästään yhdellä pumppaamolla! Kun pumput toimivat luotettavasti, kaikki säästyvä aika voidaan käyttää muihin työtehtäviin.

Tähän liittyvät tuotteet

Tähän aiheeseen liittyvien Grundfos-tuotteiden hakutoiminto.

Muut vastaavat asiakastarinat

Lue lisää asiakkaistamme, jotka ovat hyötyneet tarjoamistamme ratkaisuista.

Muut aiheeseen liittyvät artikkelit

Tutustu aiheeseen liittyviin artikkeleihin Tutkimukset ja raportit -osiossa.