Asiakastarina

Norjalainen kunta näkee pumppaamoidensa tilan uudesta hallintajärjestelmästä

”Mietimme jatkuvasti uusia tapoja tehostaa toimintaamme, ja lähtökohtana tälle on se, että tiedämme, mitä verkostossamme tapahtuu”, toteaa Egil Betten, joka työskentelee huoltoteknikkona Norjassa Tingvollin kunnassa. ”Meidän on tunnettava kaikkien pumppaamoittemme tilanne, jotta palvelutasomme täyttää kuntalaisten ja kunnanhallinnon vaatimukset.”

Jos pumppu toimii oikein, meidän ei tarvitse lähettää paikan päälle huoltoteknikkoa tarkistamaan sitä. Seuraamme pumpun toimintaa tietokoneiltamme ja älypuhelimistamme.
Egil Betten, Tingvollin kunta

Tavoitteena erinomainen palvelutaso ja optimoitu resurssien käyttö

Tingvollin kunta sijaitsee kauniilla niemimaalla Länsi-Norjassa. Vuonot ympäröivät kuntaa kolmella suunnalla. Kehittyneellä mutta harvaan asutulla alueella on 28 kilometrin verran jätevesiverkostoa ja 10 automaattista pumppaamoa, joiden toiminnasta vastaa kunnallinen jätevesilaitos. Jätevesilaitoksella on selkeät tavoitteet: tuottaa laadukkaita jätevesipalveluja ja optimoida samalla henkilöstön ja laitteiden käyttö.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Tingvollin kunta päätti nykyaikaistaa jätevesiverkostonsa. Hanke käynnistyi, kun kiireellinen ongelma vaati pikaista ratkaisua: Erään automaattisen pumppaamon vanhat pumput piti vaihtaa. Tingvollin kunnassa ei oltu tyytyväisiä aiemman pumppuvalmistajan palveluun, joten he alkoivat etsiä toista yhteistyökumppania. Grundfosilta pyydettiin tarjous pumppaamon vaihtolaitteista.

 

Luotettavat pumput älykkäillä säätimillä

Grundfos toimitti asennusvalmiin pumppaamon, joka sisälsi Grundfos SEV ‑jätevesipumput, CUE-taajuusmuuttajat, CU 362 ‑ohjausyksikön ja pumppujen Dedicated Controls ‑ohjausjärjestelmän. SEV-pumput kuiva-asennettiin kaivon päälle niin, että imuputket johdettiin kaivoon. Jätevesipumppuja ohjataan Grundfos Dedicated Controls ‑ohjausjärjestelmällä, jonka älykkäät, reaaliaikaiset säätötoiminnot perustuvat vakiovirtaamaan ja tilavuuslaskelmiin. Automaattinen järjestelmä säätää pumpun tuoton vastaamaan varsinaisia käyttötarpeita.

Grundfos asensi pumppaamon ja suoritti sen käyttöönoton suunnitellussa aikataulussa. Erinomaiseen palveluun tyytyväinen Tingvollin kunta tilasi Grundfosilta myös kaikkien muiden automaattisten pumppaamojen ohjauskaappien vaihdon Dedicated Controls ‑ohjausjärjestelmään.

Grundfosin yhteistyökumppanina toimi paikallinen sähkökeskusvalmistaja, joka rakensi tarvittavat pohjalevyt laitteineen. Paikallinen sähköasentaja asensi ne pumppaamoiden sähkökaappeihin. Lopuksi Grundfos suoritti käyttöönoton ja laitteiden testaukset.

Asennusvalmis pumppaamo Grundfos-laitteillaErinomaiset valvontaratkaisut ja huoltopalvelut

Tässä vaiheessa Tingvollin kunnan jätevesilaitokselle oli jo päivänselvää, että Grundfos toimittaisi kaikki heidän tarvitsemansa tuotteet, ratkaisut ja palvelut. Kunta on nyt saanut valmiiksi kokonaisvaltaisen jätevedenkäsittelyn ratkaisun, johon on lisätty myös Grundfos Connect ‑etähallintajärjestelmä sekä huoltosopimus.

Digitaalisen ratkaisun avulla pumppujen käyttäjät voivat valvoa ja hallita pumppujärjestelmiä turvallisesti ja luotettavasti internetyhteyden kautta. Järjestelmä on käyttäjäystävällinen vaihtoehto SCADA-järjestelmille. Tilatietoja, hälytysviestejä ja jopa reaaliaikaisia pumpputietoja voi seurata kätevästi tietokoneelta tai mobiililaitteelta.

Grundfosin kanssa solmitun huoltosopimuksen puitteissa Tingvollin kunta saa asiantuntevaa huoltoa niin kriittisille SEV-pumpuilleen kuin niihin liitetyille järjestelmilleen. Huoltoasiantuntijoiden työ varmistaa pumppujen toimintavarmuuden ja vapauttaa kunnan omat henkilöresurssit muihin työtehtäviin.

Kokonaisvaltainen jätevesihuollon hallintaratkaisu 

Tätä kirjoitettaessa noin 10 pumppaamoa on varustettu Dedicated Controlsilla sekä kaukovalvontaan ja etäohjaukseen käytettävällä digitaalisella Grundfos Connect ‑ratkaisulla. Lisää laitteita on jo tilattu. Uusien pumppaamojen SEV-pumput toimivat ongelmitta. Kun vanhoihin pumppaamoihin asennetut pumput lähestyvät käyttöikänsä loppua, nekin voidaan korvata uusilla Grundfos SEV ‑pumpuilla.

Tingvollin kunta on hyötynyt eniten Grundfos Connectin valvontatoiminnoista ja kunnan hankkimasta jätevesihuollon kokonaisratkaisusta, joka sisältää pumppaamot, pumput, säätimet, käyttöönoton ja huollon. Kaikki tämä samalta toimittajalta. ”Uudesta järjestelmästä näemme kaikkien pumppaamoiden tapahtumat reaaliajassa. Se helpottaa tarkastusten ja huoltotöiden suunnittelua”, Egil Betten sanoo. ”Jos pumppu toimii oikein, meidän ei tarvitse lähettää paikan päälle huoltoteknikkoa tarkistamaan sitä. Seuraamme pumpun toimintaa tietokoneiltamme ja älypuhelimistamme. Se säästää meiltä runsaasti aikaa. Elämäämme helpottaa myös se, että saamme kaiken yhdeltä toimittajalta. Grundfos hoitaa kaiken, eikä aikani kulu asioiden järjestelyyn monien eri tahojen kanssa. Se keventää työtaakkaani, ja voimme käyttää säästämämme ajan muihin tehtäviin.”

Egil Betten on tyytyväinen Grundfos-ammattilaisilta saamaansa tukeen, jonka avulla kunnan jätevesihuolto on saavuttanut operatiiviset tavoitteensa.

”Mielestäni Grundfosin myynnin ja huollon kaverit ovat toimineet mainiosti”, hän toteaa. ”He osaavat kuunnella ja ovat auttaneet meitä koko prosessin ajan aina ensimmäisestä yhteydenotostamme huoltosopimuksen solmimiseen. Juuri tällaista sitoutumista etsin ulkopuoliselta toimittajalta. Heidän avullaan olemme pystyneet tekemään työtämme Tingvollin kuntalaisten hyväksi.”

Uppoasennettavat Grundfos SEV ‑jätevesipumput voidaan kuiva-asentaa ilman moottorin ulkoista jäähdytystä.

Tähän liittyvät tuotteet

Tähän aiheeseen liittyvien Grundfos-tuotteiden hakutoiminto.

Muut vastaavat asiakastarinat

Lue lisää asiakkaistamme, jotka ovat hyötyneet tarjoamistamme ratkaisuista.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.