Jäähdytysjärjestelmän toiminnan tehostaminen

Kuinka jäähdytysjärjestelmän toimintaa voidaan optimoida TPE3-pumpun avulla? Tutustu aiheeseen täällä.

Tervetuloa TPE3:n Ecademy-koulutukseen, jossa paneudumme TPE3:n monipumppuohjaukseen ja jäähdytysjärjestelmän optimointiin TPE3-pumpun avulla.

TPE3 on varustettu ainutlaatuisella langattomalla teknologialla, joka mahdollistaa jopa neljän pumpun rinnankytkennän.

Langaton teknologia on valmiina kaikissa TPE3-pumpuissa, joten erillistä ohjausyksikköä ei tarvita.

Kun pumput on kytketty toisiinsa, niitä voidaan käyttää eri säätötavoilla.

Vuorottelukäyttö jakaa kuormitusta, sillä pumput toimivat vuoron perään.

Kun valittuna on varapumppukäyttö, sama pumppu käy jatkuvasti, ja varapumppu käynnistyy 30 sekunnin ajaksi kerran päivässä.

Näin varmistetaan, että varapumppu on käytettävissä vikatilanteen varalta.

Kaskadiohjauksessa useita pumppuja voi olla käynnissä yhtä aikaa, jolloin kuormitus jakautuu tasaisesti.

Toisena uutena ominaisuutena TPE3:ssa on usean master-pumpun toiminto.

Kun useita TPE3-pumppuja kytketään rinnakkain, yksi niistä määritetään aina master-pumpuksi.

Usean master-pumpun toiminto turvaa järjestelmän toiminnan, jos master-pumppu vikaantuu.

Vikatilanteessa tämä toiminto varmistaa, että muut pumput määrittävät toisen pumpun automaattisesti uudeksi master-pumpuksi, jotta järjestelmä pysyy toiminnassa.

Tutustutaan seuraavaksi yhteen käyttökohteeseen, jossa TPE3-pumppuja voidaan hyödyntää innovatiivisesti.

Kyseessä on jäähdytysjärjestelmien optimointi.

Tarkastellaan ensin perinteisen jäähdytysjärjestelmän rakennetta.

Nämä järjestelmät toteutetaan yleensä ensiö- ja toisiopiirillä, ja ensiöpiirissä on vakiovirtaama.

Perinteisen järjestelmän vaihtoehdoksi suosittelemme muuttuvan ensiövirtaaman jäähdytysjärjestelmää.

Tämä on paljon tehokkaampi ratkaisu.

Näissä järjestelmissä käytetään muuttuvatilavuuksisia jäähdyttimiä ja muuttuvan ensiövirtaaman pumppuja, jotka vastaavat jäähdytysjärjestelmän
vaihteleviin tarpeisiin.

Muuttuvan ensiövirtaaman pumppuratkaisu varmistaa jäähdytysjärjestelmän taloudellisemman ja energiatehokkaamman toiminnan, sillä virtaama ei koskaan ylitä tarvetta.

Tämän pumppuratkaisun yhtenä haasteena on kuitenkin se, että sen on pystyttävä ylläpitämään minimivirtaamaa jäähdyttimessä myös silloin, kun kylmän veden tarve on pienempi kuin jäähdyttimen minimivirtaama.

Jäähdyttimen minimivirtaamaa voi ylläpitää asentamalla TPE3-pumpun ohituspumpuksi järjestelmän meno- ja paluulinjojen välille.

Pumppua ohjataan ΔP-vakiosäädöllä, joka ylläpitää vakiopainetta ja siten myös riittävää virtaamaa jäähdyttimessä.

Tämä estää höyrystimen jäätymisen ja jäähdyttimen laukeamisen.

Tarkastellaan seuraavaksi ensiöpumpun piiriä.

Asensimme tähän kolme pumppua, jotka on yhdistetty langattomasti, joten ulkoista ohjainta ei tarvita.

Nopeudensäädöllä varustettuja pumppuja käytetään kaskadiohjauksella.

Pumppujen tehtävänä on ylläpitää painetta muuttuvan virtaaman järjestelmässä kuormituksesta riippumatta.

TPE3-pumppujen tuottoa ohjataan suhteellisella painesäädöllä, joka perustuu pumppuun integroituihin paine-eroantureihin.

Paine-eron valvonnan ansiosta pumput toimivat tehokkaasti useilla säätötavoilla, eikä putkistossa tarvita ulkoisia paineantureita.

Nyt olemme tutustuneet vaihtoehtoisen jäähdytysjärjestelmän rakenteeseen.

Toivottavasti sait selkeän kuvan muuttuvan ensiövirtaaman jäähdytysjärjestelmästä ja siitä, miksi se on perinteisiä järjestelmiä tehokkaampi ratkaisu.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot