Johdanto

Tutustu TPE3:n integroituun lämpöenergiamittariin, ΔT-säätötapaan, virtaaman rajoitustoimintoon ja muihin etuihin

Tällä videolla esitellään TPE3-pumpun tärkeimmät ominaisuudet ja käyttökohteet.

TPE3 on liikerakennuksiin suunniteltu in-line-pumppu, mutta mielestämme se on paljon enemmän kuin pumppu.

Seuraavassa valotamme, miksi tämä pumppuratkaisu on alan edelläkävijä.

TPE3 sisältää useita älykkäitä toimintoja, kuten uuden ΔT-säätötavan, virtaaman rajoitustoiminnon, intergroidun lämpöenergiamittauksen ja langattoman monipumpputoiminnon sekä lähes rajattomat mahdollisuudet
ulkoisten anturien liitäntään.

Lähtökohtana on huippuluokan Grundfos-pumppu, jonka kattava toimintovalikoima täyttää vaativankin käyttäjän toiveet.

Lisäksi TPE3 sisältää upouusia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan parantaa koko järjestelmän toimintaa.

Tutustutaan ensin tarkemmin ΔT-säätötapaan.

ΔT-säätötavassa pumppua ohjataan meno- ja paluulämpötilan välisen eron perusteella.

Säätö on helpompaa kuin koskaan ennen.

Voit liittää yhden tai kaksi ulkoista anturia suoraan TPE3-pumppuun, jolloin pumppu tuottaa järjestelmän tarvitseman virtauksen lämpötilaeron perusteella.

Lisälaitteita ei tarvita.

TPE3:n langattoman teknologian ansiosta voit yhdistää TPE3-pumppuun useita pumppuja – jopa neljä erillistä pumppua.

Langattomasti yhdistettyjä pumppuja voi ohjata yhdessä joko kaskadikäytöllä, vuorottelukäytöllä tai varapumpputoiminnolla.

Erillistä ohjausyksikköä ei tarvita.

TPE3 sisältää myös virtaaman rajoitustoiminnon, jonka ansiosta järjestelmässä ei tarvita pumpun kuristusventtiiliä.

TPE3:n uutuutena on myös integroitu lämpöenergiamittaus, jonka avulla vältetään järjestelmän epätasapainosta aiheutuvat suuret energialaskut.

Edistyksellinen pumppu älykkäine toimintoineen on älykäs ratkaisu järjestelmäsi optimointiin.

Tarkastellaan seuraavaksi TPE3:n käyttökohteita.

TPE3 on yleiskäyttöinen in-line-pumppu, jota voidaan käyttää kaikissa lämmitys-, jäähdytys- ja kaukolämpöjärjestelmissä.

Seuraavaksi muutama esimerkki käyttökohteista, joissa TPE3:n uudet toiminnot parantavat järjestelmän toimintaa esimerkiksi suojaamalla sen osia, valvomalla järjestelmää tehokkaammin, parantamalla järjestelmän hallintaa sekä alentamalla energiankulutusta.

Kun käytät TPE3-pumppua ei-kondensoivissa lämmityskattilajärjestelmissä, lämmityskattilasi on paremmin suojattu ja käyttökustannukset pienemmät.

Voit liittää TPE3:n myös ulkoiseen lämpötila-anturiin, joka mittaa paluuveden lämpötilaa.

Pumppu säätää ohitusvirtaamaa ja valvoo siten kattilaan tulevan veden lämpötilaa varmistaen aina oikean lämpötilan.

TPE3-pumppu parantaa yksiputkisten lämmitysjärjestelmien hyötysuhdetta.

Yksiputkisten järjestelmien toiminta perustuu tyypillisesti vakiovirtaamaan.

Tällöin järjestelmän paluulämpötila kohoaa, kun kuormitus on matala.

TPE3-pumppu ratkaisee tämän ongelman, sillä se valvoo meno- ja paluulämpötilaa.

Näin pumppu voi mukauttaa tuottonsa todelliseen lämpötilaeroon ja ΔT pysyy jatkuvasti tavoitetasolla.

TPE3 sopii myös vesikiertoisiin lämmön talteenottojärjestelmiin, joissa se laskee veden lämpötilaa ja siten kustannuksia.

Lämmön talteenottojärjestelmä kytketään päälle vain, kun ulkoilman ja paluuilman välinen lämpötilaero on yli 2–3 °C.

TPE3-pumppuun voidaan liittää kaksi lämpötila-anturia, jolloin pumppu mukauttaa järjestelmän kierron tarkalleen oikealle tasolle lämpötilaeron perusteella.

Asuinrakennusten lämpimän käyttöveden järjestelmissä TPE3-pumpun avulla voidaan varmistaa käyttöveden riittävä lämpötila ja alhaiset kustannukset.

Asuinrakennusten lämpimän käyttöveden järjestelmissä tarvitaan kuumaa vettä heti, kun hana avataan.

Perinteisesti käytetään vakionopeudella käyvää kuristettua pumppua, joka toimii kellon ympäri.

Samalla energiaa kuluu hukkaan.

Käytä sen sijaan TPE3-pumppua ja aseta se vakiolämpötilasäädölle.

Pumppu mukauttaa tuottonsa integroidun lämpötila-anturinsa antamien tietojen perusteella todellisen tarpeen mukaan.

Näin veden lämpötilan pysyy jatkuvasti halutulla tasolla.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot