ALPHA2-pumpun säätötavat

ALPHA2-pumpussa voit valita 10 säätötavasta, joita ovat esimerkiksi vakionopeussäätö, vakiopainesäätö ja suhteellinen painesäätö sekä edistynein AUTOADAPT-säätötapa.

Tässä Grundfosin Ecademy-verkkokoulutuksessa tutustumme Alpha2-kiertovesipumpun kymmeneen säätötapaan.

Ensimmäiseksi käymme läpi yksinkertaisimmat säätötavat eli vakionopeussäädöt ja siirrymme sitten vakiopainesäätöön ja suhteelliseen painesäätöön.

Lopuksi perehdymme Alpha2:n edistyneimmän säätötavan eli AUTOADAPTin käyttötapoihin ja etuihin.

Vakionopeussäätö on yksinkertaisin Alpha2:n säätötavoista.

Vakionopeussäädöllä pumppu käy kiinteällä nopeudella eli hitaasti, keskinopeasti tai nopeasti. Vakionopeussäädöllä pumpun nostokorkeuden ja virtaaman suhde on perinteinen. Tällä säätötavalla hyödynnetään pumpun kykyä nostaa nestettä tiettyyn korkeuteen – ja sen virtausnopeutta - tai kykyä siirtää nestettä nopeasti.

Jos nestettä on siirrettävä todella nopeasti kiinteällä nopeudella, pumppu menettää lähes kaiken tehonsa ja jos neste ei juurikaan virtaa, pumppu käyttää kaiken tehonsa nesteen kuljettamiseen.

Nämä säätötavat ovat erittäin vanhanaikaisia, mutta joskus silti tehokkaimpia vaihtoehtoja joissakin erikoistapauksissa, kuten joissakin yksiputkisissa järjestelmissä, 3-tieohitusventtiileillä varustetuissa järjestelmissä tai lämminvesivaraajien täyttämiseen kiinteää polttoainetta käyttävissä kattilajärjestelmissä.

Muista kuitenkin, että vakionopeussäätöjä ei saa koskaan käyttää järjestelmissä, joissa on termostaattiset patteriventtiilit.

Kun Alpha2 asetetaan jollekin kolmesta vakiopainesäätötavasta, se pitää järjestelmän paineen tasaisena, joko matalana, keskivälillä tai korkeana virtaamatarpeesta huolimatta.

Näin pumppu voi tavallaan säästää tehoaan, etenkin silloin, kun neste virtaa järjestelmässä hitaasti.

Vakiopainesäätö soveltuu parhaiten lattialämmitykseen, mutta sitä voi joskus käyttää myös termostaattisilla patteriventtiileillä varustetuissa järjestelmissä, joissa on automaattiset ohitusventtiilit.

Seuraavaksi perehdymme kolmeen suhteelliseen painesäätötasoon sekä pumpun kehittyneempiin säätötapoihin.

Suhteellinen paine tarkoittaa sitä, että paine määräytyy tarpeen mukaan. Pumpun teho siis kasvaa, kun virtaama on suuri ja pienentyy, kun virtaama vähenee.

Tämä parantaa energiatehokkuutta ja on erinomainen vaihtoehto kaksiputkiseen termostaattisilla patteriventtiileillä varustettuun järjestelmään eli kotitalouksien yleisimpään lämmitysjärjestelmään. Suhteellinen painesäätö on kuitenkin vasta alkua, sillä seuraavaksi tutustumme Grundfosin omaan AUTOADAPT-säätötapaan.

Grundfosin kehittämä AUTOADAPT perustuu suhteellisen painesäädön etuihin, ja se soveltuu kaksiputkisiin järjestelmiin.

Tutkimuksen mukaan se on energiatehokkain säätötapa yli 80 prosentissa järjestelmiä, joihin Alpha2 soveltuu.

AUTOADAPT on siis älykäs säätötapa, joka analysoi lämmitysjärjestelmää.

Se aloittaa suhteellisen painekäyrän esiasetuksen asetuspisteestä, joka on keskellä AUTOADAPT-säätöaluetta.

Muutamassa päivässä AUTOADAPT oppii termostaattien käytön perusteella lämmitysjärjestelmän vaatimukset, mukaan lukien milloin ja kuinka paljon järjestelmä kuormittuu.

Jos AUTOADAPT havaitsee uuden ja tehokkaamman tavan lämmittää asiakkaan kotia, se määrittää toimintapisteen ja suhteellisen painekäyrän itsenäisesti.

AUTOADAPT on tehdasasetuksena Alpha2-pumpussa, ja se onkin suositeltu säätötapa

yli 80 prosentissa käyttökohteista. Jos Alpha2:n säätötapaa on jostain syystä muutettava, se käy helposti yhdellä painikkeella.

Paina vain kotipainiketta, kunnes haluamasi säätötapa on valittu.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 30 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen