Digitaalisen annostelujärjestelmän optimointi FlowControl Measurement ‑toiminnon avulla

Tutustu FlowControl Measurement ‑moduuliin ja sen etuihin. Sen avulla voi esimerkiksi säätää järjestelmän virtaamaa älykkäästi.

Digitaalinen annostelu on parantanut annostelujärjestelmien tarkkuutta  merkittävästi.  Tällä kurssilla keskitymme  virtaaman tarkkaan mittaukseen  ja tutustumme FCM-moduuliin ja sen etuihin.  FCM on lyhenne sanoista Flow Control Measurement.  

FCM mittaa virtaamaa älykkäästi.  Virtaaman säätöön suunniteltu mittausanturi on  integroitu digitaaliseen annostelujärjestelmään. 

Se mahdollistaa virtaaman paremman ja tarkemman mittauksen.  FCM on syrjäytysmittari,  jossa on integroitu paineanturi.  Sen avulla pumppu saa tarkan tiedon joka iskulla pumpatusta kemikaalimäärästä.  

Sisäänrakennettu anturi mittaa virtaamaa pitkälti samaan tapaan kuin  ulkoinen virtausmittari, joten sellaista ei tarvita.  Palaamme siihen hieman myöhemmin.  Anturin toimintaperiaate on melko yksinkertainen.  Annostelupään täytön jälkeen  neste puristetaan kokoon.  Näiden vaiheiden jälkeen annostelupään nestemäärä voidaan mitata.  Niin yksinkertaista se on.  

Intuitiiviselta näytöltä  voi tarkkailla iskuvaihetta ja  annostelupään nestemäärää.  FCM tuo käyttäjälle lukuisia uusia etuja ja  parantaa järjestelmän toimintaa kokonaisvaltaisesti.  

Tutustutaan seuraavaksi  FCM:n ominaisuuksiin ja etuihin.  FCM-toiminnolla  prosessia voidaan ohjata älykkäästi suoraan pumpusta.  Myös järjestelmässä tapahtuvat virtaaman poikkeamat voidaan havaita.  FCM antaa hälytyksen, jos pumpun toiminnassa havaitaan häiriö.  

Näin esimerkiksi järjestelmän osien kulumiseen voidaan reagoida nopeasti.  Eikä siinä vielä kaikki.  FCM reagoi myös muihin vikatiloihin, kuten kavitaatioon ja putkirikkoihin,  ja sammuttaa pumpun automaattisesti havaitessaan vakavan vikatilanteen.  

Jos pumpun paine tai virtaama on epävakaa,  FCM tasaa sen automaattisesti, jotta tuotto pysyy vakaana.  Tämä tuo huomattavia säästöjä, kun kemikaalivuodot ja  liikakulutus saadaan kuriin.  Joissakin Grundfosin SMART Digital ‑sarjan pumpuissa  on myös AutoFlowAdapt-toiminto,  jolla pumppu mukautuu automaattisesti virtaaman ja paineen muutoksiin  parantaen järjestelmän luotettavuutta merkittävästi.  

Integroidut älytoiminnot tuovat luotettavuuden lisäksi myös muita etuja.  Pumpun älykkään ohjauksen ansiosta ulkoiset virtausanturit ja  vastaavat mittalaitteet eivät ole tarpeen.  Kun ylimääräisiä mittalaitteita ei tarvita,  saavutetaan lukuisia etuja.  

Selkein etu on pienemmät asennuskustannukset,  koska ratkaisu voidaan toteuttaa ilman ylimääräisiä komponentteja.  Virtausmittauksen avulla  pumppu pystyy havaitsemaan ja korjaamaan ongelmat  itse pumpun lisäksi myös siihen liitetyssä putkistossa.  

Pumppu havaitsee kavitaation, vuotojen ja  ylipaineen kaltaiset ongelmat, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita.  Myös korjaus- ja varaosakustannuksissa syntyy säästöä,  kun komponentteja on vähän,  mikä myös helpottaa vianetsintää.  Integroitu valvonta ja ohjaus sekä  valikoiva vianmääritys parantavat järjestelmän luotettavuutta.  Näin mahdolliset ongelmatilanteet eivät enää aiheuta päänvaivaa.  

Kerrataan lopuksi FCM:n tuomat edut.  FCM ohjaa pumppua älykkäästi,  mikä parantaa järjestelmän luotettavuutta.  Se säätää virtaamaa ja painetta automaattisesti muutosten mukaan.  Integroitujen virtausmittareiden ansiosta ulkoisia virtausmittareita ei tarvita.  Sen ansiosta järjestelmään ei tarvita ylimääräisiä komponentteja,  mikä tuo huomattavia säästöjä  asennus-, huolto- ja varaosakustannuksissa.  

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 2
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille