Lisätietoja pumpuista ja kahdesta tärkeimmästä pumpputyypistä

Lyhyt johdanto syrjäytys- ja keskipakopumppuihin.

72 % maapallon pinta-alasta on vettä, mutta vain 3,5 % tästä on makeaa vettä.  Eurooppalaiset käyttävät päivittäin keskimäärin 150 litraa ja amerikkalaiset 380 litraa vettä.

Miten tämä vesimäärä siirretään käyttö- ja jätevetenä? ………. Käyttämällä pumppuja. Niillä onkin tärkeä merkitys maapallomme kestävän kehityksen kannalta.

Teollisuuden pumppujärjestelmät kuluttavat lähes 25 % teollisuuden sähköenergian tarpeesta. (Lähde: Hydraulic Institute).

Pumppu on laite, joka nostaa tai siirtää nestettä. Pumppuja on saatavilla moniin eri käyttötarkoituksiin lukuisissa eri kokoonpanoissa, ja ne voidaan luokitella kahden tärkeimmän toimintaperiaatteen mukaan syrjäytys- ja keskipakopumppuihin.

Syrjäytyspumput ovat yleensä sysäys- tai mäntäpumppuja.

Tämän pumpputyypin etuja on

  • erinomainen hyötysuhde
  • sen soveltuvuus erittäin tarkoille määrille
  • erittäin korkea paine
  • itseilmautuvuus ja imun muodostaminen veden pumppaamiseksi alemmalta tasolta

Keskipakopumput ovat ehdottomasti yleisimpiä. Yli 80 % kaikista maailman pumpuista on keskipakopumppuja.

Etuja ovat

  • yksinkertainen rakenne, alhaiset kustannukset ja vähäinen huoltotarve
  • tasainen virtaama
  • erittäin pienien tai suurien määrien pumppaaminen
  • pumppaus suljettua painepuolen venttiiliä vasten vaurioittamatta pumppua
  • pieni koko ja suuri käyntinopeus, joten se voidaan liittää suoraan sähkömoottoriin

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot