AUTOADAPT syvemmin

<
>

Kotitalouksien kiertovesipumppujen säätökäyrien valitseminen algoritmin perusteella

Carsten Skovmose Kallesøe*, Niels Bidstrup*, Manfred Bayer 

Tiivistelmä 

Kotitalouksien lämmitysjärjestelmien nopeussäädetyt kiertovesipumput tulivat markkinoille 90-luvun alussa. Suurimmassa osassa kiertovesipumpuista nopeus ja siten myös paine säädetään pumpun sisäisillä säätökäyrillä todelliseen virtaamaan ja lämmöntarpeeseen sopivaksi. Kiertovesipumpuissa on usein erilaisia säätökäyriä, joilla pumpun tuottoa voidaan mukauttaa lämmitysjärjestelmän vaihteluihin, mikä puolestaan tekee sisäilman lämpötilasta miellyttävämmän ja pienentää energiankulutusta. Jotta säätökäyriä voidaan hyödyntää, kiertovesipumpun säätökäyrän oikea asetus on valittava heti pumpun asennuksen jälkeen. Useimmissa kiertovesipumppumalleissa asetus ei kuitenkaan onnistu, koska määrityksen kannalta olennaiset lämmitysjärjestelmän tiedot eivät ole käytettävissä. Tässä artikkelissa esitellään tarkemmin uudistunutta AUTOADAPT-säätötapaa, joka mukauttaa kiertovesipumpun asetukset automaattisesti lämmitysjärjestelmän tarpeiden mukaan. AUTOADAPT-toiminnolla varustetut kiertovesipumput mittaavat ja analysoivat lämmitysjärjestelmän ominaisuuksia käytön aikana ja säätävät pumpun säätökäyrän asetusta niiden mukaan. Saksassa tehdyt kenttätestit osoittivat, että 75 prosentissa tapauksista AUTOADAPT-toiminnon valitsemalla asetuksella energiankulutus pieneni sisäilman lämpötilasta tinkimättä.

*  Grundfos Management A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Denmark (sähköposti: {ckallesoe,nbidstrup}@grundfos.com)