Grundfosin SQE-pumppujen suojatoiminnot: Kuivakäyntisuoja

Lue lisää SQE-pumpun integroidusta kuivakäyntisuojasta ja sen lukuisista eduista sekä asentajalle että asukkaalle.

Grundfos SQE-uppopumput on varustettu kolmella ainutlaatuisella suojatoiminnolla.

Tässä videossa tutustumme kuivakäyntisuojaan, jonka toimintaa havainnollistamme vertaamalla SQE-pumppua perinteiseen 4" uppopumppuun.

Katsotaan kuitenkin ensin, miksi kuivakäyntiä syntyy.

Staattinen vedenkorkeus kaivon ympärillä nousee ja laskee riippuen siitä, miten paljon alueella sataa ja miten paljon vettä pumpataan. Kun kaivossa oleva pumppu käynnistetään, se imee vettä pumpun tuloaukkoa kohti luoden kartionmuotoisen alueen. Jos staattinen vedenkorkeus on liian matala tai jos pumpun kapasiteetti ylittää kaivon antoisuuden, vedenkorkeus laskee pumpun tuloaukon alapuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että pumppu käy ilman vettä.

Perinteinen 4" pumppu ei pysty havaitsemaan tämäntyyppistä kuivakäyntiä. Pumppu käy edelleen, mutta veden virtausta ei ole, joten moottorin jäähdytys ja pumpun laakereiden voitelu eivät toimi. Tämä seurauksena laakerit kuluvat hyvin nopeasti, ja vaarana on moottorin ylikuumeneminen.

Jos moottorissa on sisäänrakennettu lämpösuoja, pumppu pysähtyy saavuttaessaan tietyn lämpötilarajan. Kun moottori on jäähtynyt, pumppu käynnistyy automaattisesti uudelleen. Haitallinen kuivakäynti siis jatkuu. Lyhytaikainenkin kuivakäynti heikentää pumpun tuottoa ja lyhentää sen käyttöikää. Jos kuivakäynti jatkuu pitemmän aikaa, pumpun komponentit kuluvat, mikä voi aiheuttaa pumpun rikkoutumisen.

Perinteisten 4" pumppujen suojaaminen kuivakäynniltä vaatii lisävarusteita. SQE-pumpuissa tämä suojatoiminto on valmiiksi integroituna. Katsotaan, miten se toimii.

Jos kaivon vedenkorkeus laskee tuloaukon alapuolelle,moottorin virrankulutus laskee huomattavasti, koska pumpattavaa vettä ei ole. Pumpun taajuusmuuttaja havaitsee tämän muutoksen heti, pysäyttäen moottorin ennen kuin vaurioita ehtii syntymään.

Pumppu käynnistyy automaattisesti uudelleen 5 minuutin kuluttua. Jos vettä ei edelleenkään ole, pumppu pysähtyy uudelleen jo 5 sekunnin kuluttua. Tämä sykli toistuu, kunnes vedenkorkeus on noussut tuloaukon yläpuolelle.

Näin lyhyet kuivakäyntijaksot eivät vaikuta pumpun käyttöikään ja tuottoon. Kun vesi nousee tuloaukon yläpuolelle, pumppu käynnistyy uudelleen ongelmitta.

SQE-pumppujen kuivakäyntisuoja tarjoaa selkeitä etuja.

Asentajat välttävät pitkistä kuivakäyntijaksoista aiheutuvien pumppuvaurioiden kalliita ja aikaa vieviä huoltokäyntejä.

Asukas saa vettä aina, kun sitä on saatavilla kaivossa. Suojatoimintojensa ansiosta pumppu toimii luotettavasti vuodesta toiseen.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 6
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 40 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen