GRUNDFOS SQE-pumppujen suojatoiminnot: Pehmokäynnistys

Katso, miksi pehmokäynnistyksellä varustetut, nopeasti asennettavat ja luotettavat SQE-pumput ovat parempi vaihtoehto kuin perinteiset 4" uppopumput.

Grundfos SQE-uppopumput on varustettu kolmella ainutlaatuisella suojatoiminnolla. Tässä videossa tutustutaan pehmokäynnistykseen ja sen hyötyyn sekä asentajalle että asukkaalle. Havainnollistamme asiaa vertaamalla SQE-pumppuja pperinteisellä yksi‑ tai kolmivaiheisella moottorilla varustettuun 4" uppopumppuun. Aloitetaan 4" pumpusta.

Perinteisten 4" pumppujen moottoreiden yleisin käynnistystapa on suorakäynnistys eli DOL (Direct On Line). Toisin sanoen pumppu käy heti täydellä teholla. Yksivaihemoottoreita ei voi käynnistää suorakäynnistyksellä ilman apulaitetta. Niissä tarvitaan moottorin käynnistin, jotta moottori lähtee käyntiin. Moottorin käynnistin voidaan integroida moottoriin,mutta usein se asennetaan erillisenä uppokaapelin ja virtakaapelin väliin, mikä edellyttää ylimääräisiä asennustöitä.

Kolmivaihemoottoreissa ei tarvita moottorin käynnistintä. Mikä sitten on ongelma? Kun pumpun moottori käynnistetään suorakäynnistyksellä, nimellisnopeus saavutetaan miltei heti. Käynnistyksen ensimmäisten millisekuntien aikana moottorin virta voi nousta monta kertaa nimellisarvoa korkeammaksi.

Tällä menetelmällä on useita haittapuolia:

1) Äkillinen käynnistys voi aiheuttaa sähköhäiriöitä muihin samaan virtalähteeseen kytkettyihin sähkölaitteisiin, esimerkiksi valaisimiin.  

2) Se voi myös aiheuttaa veden ryöpsähtelyä ja siten paineiskuja. Nämä ilmiöt voivat lyhentää laitteiden käyttöikää.

3) Pumppu voi myös liikkua kaivossa, pyörivien osiensa nopeuden kiihtymisestä johtuen. Tämä voi myös lyhentää järjestelmän käyttöikää.

Tutustutaan seuraavaksi SQE-pumppuvalikoimaan. Kaikissa tämän sarjan pumpuissa on integroitu taajuusmuuttaja, joten niissä ei tarvita moottorin käynnistintä. Integroidun taajuusmuuttajan ansiosta pumppu käynnistyy tasaisesti. Moottorin nopeus kiihtyy hitaasti ja saavuttaa nimellisarvon 3 sekunnissa.

Kun nopeus kiihtyy hitaasti, moottorin virta pysyy alhaisena, joten sähköhäiriöiden riskiä ei ole. Tämän lisäksi virtaama kasvaa suhteessa moottorin nopeuteen, joten vesipisteissä ei esiinny äkillistä veden ryöpsähtelyä. Pumppu pysyy lähes täydellisesti paikallaan.

Kerrataan edut vielä lopuksi. Pehmokäynnistys vähentää sähköisiin ja mekaanisiin komponentteihin kohdistuvaa kuormitusta. Järjestelmän asennus sujuu nopeasti ja helposti, koska moottorin kontaktoreja ei tarvita. Pehmokäynnistys parantaa asumismukavuutta, sillä pumpun käynnistyminen ei aiheuta sähkölaitteiden häiriöitä eikä vesipisteissä tapahdu äkillistä veden ryöpsähtelyä. Laitteiden kuluminen on vähäistä, ja pumppu toimii luotettavasti vuodesta toiseen.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 6
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 40 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen