GRUNDFOS SQE-pumppujen suojatoiminnot: Jännitesuoja

Katso, miten SQE-pumput säätävät toimintaa todellisen syöttöjännitteen mukaan. Huoltokäyntien määrä vähenee, ja asukas saa pitkäikäisen pumpun.

Grundfos SQE-uppopumput on varustettu kolmella ainutlaatuisella suojatoiminnolla. Tässä videossa tutustutaan jännitesuojaan. Aluksi katsotaan kuitenkin, miten perinteinen 4" uppopumppu reagoi jännitteen vaihteluihin tilanteessa, jossa syöttöjännite on 230 V.

Monilla alueilla syöttöjännite vaihtelee merkittävästi. Nämä vaihtelut vahingoittavat pienen syöttöjännitealueen omaavia sähkölaitteita, kuten perinteisiä 4" uppopumppuja. Jos syöttöjännite laskee, moottorin virta kasvaa, minkä seurauksena moottorin lämpötila nousee.

Jos syöttöjännite laskee yli 10 % – alle 207 volttiin – moottorin kontaktori pysäyttää pumpun korkean virta-arvon takia. Kun jännite kasvaa ja palaa hyväksytylle alueelle, pumppu ei välttämättä pysty jatkamaan toimintaa automaattisesti, mikäli moottorin kontaktorissa on manuaalinen palautus.

Jos syöttöjännite kasvaa nimellisarvoa suuremmaksi, moottorin nopeus ja siten myös kuormitus suurenevat. Tämä aiheuttaa sen, että moottorin virta kasvaa ja lämpötila nousee. Jos syöttöjännite ylittää 252 V, moottorin kontaktori pysäyttää pumpun.

SQE-pumput mukautuvat paremmin tämäntyyppisiin vaihteluihin. Nämä pumput pystyvät toimimaan erittäin laajalla syöttöjännitealueella. Ne myös mukauttavat toimintaansa automaattisesti todellisen syöttöjännitteen mukaan, jolloin moottorin virta ja lämpötila pysyvät hyväksyttävissä rajoissa.

SQE-pumppu, jonka nimellisjännite on 230 V, tuottaa vettä niin kauan kuin syöttöjännite on yli 150 V. Pumppu toimii täydellä tuotolla jopa 198 V:n jännitteellä. Jos syöttöjännite laskee 198 V:n alapuolelle, pumppu alentaa moottorin nopeutta pitäen moottorin virran ylemmän raja-arvon alapuolella ja estäen ylikuumenemisen. Pumpun vedentuotto jatkuu silti. SQE-pumppu pysähtyy vasta, kun syöttöjännite laskee 150 V:n alapuolelle.

Sama tapahtuu myös syöttöjännitteen noustessa. Kun jännite on alueella 230–264 V, tuotto pysyy ennallaan ja moottorin virta pienenee. Joissakin tilanteissa pumppaus voi jatkua, vaikka syöttöjännite kasvaisi edelleen. Lopulta suojatoiminto kuitenkin pysäyttää pumpun. Kun syöttöjännite palaa hyväksytylle jännitealueelle, SQE-pumppu käynnistyy automaattisesti. Jos syöttöjännitteen ero nimellisarvoon on enintään 14 %, pumpun tuotto pysyy ennallaan.

Jännitesuojan edut ovat selkeät. Asentajalle jännitesuoja tarkoittaa alhaisempaa pumppujen huoltotarvetta. SQE-pumput toimivat luotettavasti myös jännitteen vaihdellessa. Ne kestävät jopa niin suuria vaihteluita, joiden seurauksena perinteiset pumput pysähtyisivät kokonaan. Asukkaalle jännitesuoja mahdollistaa tasaisen vedensyötön myös syöttöjännitteen vaihdellessa. Lisäksi pumppu kestää pitkään, koska ylikuumenemista ei juurikaan pääse tapahtumaan.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 6
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 40 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen