Johdanto vedenkäsittelyyn

Tutustu teollisen vedenkäsittelyn perusteisiin ja siihen, miksi veden käsittely on tarpeellista.

Tällä kurssilla käymme läpi perusasioita teollisuuden vedenkäsittelystä.

Vettä käytetään teollisuusprosesseissa useisiin eri käyttötarkoituksiin.

Esimerkiksi jäähdytysvetenä mekaanisessa teollisuudessa, prosessivetenä elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä puhdistusvetenä puolijohdeteollisuudessa.

Vesi on kuitenkin ensin käsiteltävä, jotta se täyttää prosessin vaatimukset.

Teollisuusprosesseissa käytetty vesi voi olla peräisin useista eri lähteistä.

Se voi olla pohja-, pinta-, meri- tai käyttövettä tai jopa jätevettä.

Veden lähteestä riippuen se saattaa sisältää bakteereja, liukenevia aineita, kiintoaineita, kemikaaleja tai muita epäpuhtauksia.

Nämä epäpuhtaudet on poistettava tai käsiteltävä jollain tavalla ennen kuin vettä voidaan käyttää teollisuusprosesseissa.

Tutustutaan muutamiin vedenkäsittelyyn liittyviin yleisimpiin haasteisiin.

Raakaveden rautapitoisuus on korkea.

Vesi on hapetettava ennen prosessivaihetta.

Prosessivedestä on poistettava kaikki kiintoaineet, sillä muuten laitteistot voi tukkeutua.

Veden on oltava ultrapuhdasta, jotta sitä voidaan käyttää puolijohdeprosesseissa.

Näissä kaikissa esimerkeissä on kyse prosessivedestä, mutta teollisuudessa muodostuu myös jätevettä, joka edellyttää käsittelyä.

Teollisuuden jätevesi on käytettyä prosessivettä, ja se on käsiteltävä ennen kuin se voidaan laskea ympäristöön tai hyödyntää prosessissa uudelleen.

Luodaan seuraavaksi nopea silmäys vedenkäsittelyn vaiheisiin.

Vedenkäsittelyssä on kyse aineiden poistamisesta tai aineiden lisäämisestä veteen.

Puhdistusprosessi suoritetaan vedenoton ja jakelun välillä.

Aineiden poistaminen voi tarkoittaa kiintoaineiden suodatusta.

Aineiden lisäämistä on esimerkiksi desinfiointiaineiden annostelu.

Vedenkäsittelyprosessissa on yleensä viisi vaihetta.

Ilmastus, flokkulointi, kiintoaineiden poisto, desinfiointi ja neutralointi.

Prosessi saattaa kuitenkin vaihdella raakaveden laadun mukaan.

Mitä saastuneempaa vesi on tai mitä korkeammat ovat käsitellyn veden laatuvaatimukset, sitä useampia vedenkäsittelyvaiheita tarvitaan.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 12 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen