Luotettavat ja tehokkaat ultrasuodatusratkaisut

<
>

Luotettavat ja tehokkaat ultrasuodatusratkaisut

Kiintoaineiden poisto on erittäin tärkeä prosessivaihe vedenkäsittelyratkaisuissa, jotta veden laatu voidaan varmistaa. Ultrasuodatuksessa voidaan poistaa tehokkaasti esimerkiksi bakteereita ja kiintoaineiden kaltaisia hiukkasia, joiden koko on pienimmillään 0,01 μm. Ultrasuodatuksessa käytettävä paine on 1–10 baaria. Ultrasuodatuslaitteistojen koko voi vaihdella esimerkiksi haja-asutusalueiden pienistä muutaman kuluttajan vedensyöttöjärjestelmistä suurien teollisuuskohteiden ratkaisuihin, joissa vettä prosessoidaan ja jaetaan tuhansille kuluttajille.