Luotettavat ja tehokkaat ultrasuodatussovellukset

<
>

Luotettavat ja tehokkaat ultrasuodatussovellukset

Kiintoaineiden poisto on erittäin tärkeä prosessivaihe vedenkäsittelyratkaisuissa, jotta veden laatu voidaan varmistaa. Ultrasuodatuksessa voidaan poistaa tehokkaasti esimerkiksi bakteereita ja kiintoaineiden kaltaisia hiukkasia, joiden koko on pienimmillään 0,01 μm Ultrasuodatuksessa käytettävä paine on 1–10 baaria. Ultrasuodatuslaitteistojen koko voi vaihdella esimerkiksi haja-asutusalueiden pienistä muutaman kuluttajan vedensyöttöjärjestelmistä suurien teollisuusalueiden ratkaisuihin, joissa vettä prosessoidaan ja jaetaan tuhansille kuluttajille.