Vedenkäsittelyprosessin vaiheet

Tutustu teollisuuden vedenkäsittelyn eri vaiheisiin ja niiden sisältöön.

Teollisuuden vedenkäsittely sisältää useita peräkkäisiä prosesseja, joilla jokaisella on tietty tarkoitus.

Tällä kurssilla käymme läpi eri prosessien vaiheet yksitellen ja tutustumme niihin tarkemmin.

Vedenkäsittelyprosessin ensimmäinen vaihe on ilmastus.

Ilmastuksen aikana vedestä poistetaan kaasumaiset ainesosat, kuten rikkivety, ammoniakki ja hiilidioksidi, lisäämällä veteen happea.

Ilmastusta voidaan käyttää myös raudan ja muiden yhdisteiden poistamiseen vedestä.

Ilmastusmenetelmiä on useita.

Kaskadi-ilmastimet, sekoittimet tai huokoisesta materiaalista valmistetut pyörivät levyt soveltuvat parhaiten ilmastukseen.

Seuraava vaihe on flokkulointi.

Flokkulointiprosessin tarkoituksena on saostaa pienet hiukkaset suuremmiksi partikkeleiksi, jotka voidaan suodattaa pois prosessin seuraavassa vaiheessa.

Flokkauksessa käytetään yleensä kahdenlaisia kemikaaleja.

Ensisijaiset flokkulantit ovat yleensä rauta- ja alumiinisuoloja ja toissijaiset flokkulantit orgaanisia polymeereja.

Tavoitteena on poistaa vedestä kaikki partikkelit.

Tämä tehdään erottelemalla vesi hiukkasista.

Prosessi voidaan toteuttaa hiekkasuodattimilla, kalvosuodattimilla, mikro- tai ultrasuodatuksella.

Kaikki liuenneet aineet voidaan poistaa sorptiovaiheessa lisäämällä aktiivihiiltä jauheena.

Sen jälkeen vesi voidaan suodattaa hiekkasuodattimella.

Kun vedestä on poistettu kaikki hiukkaset ja ainesosat, voidaan siirtyä desinfiointivaiheeseen.

Desinfiointi voidaan toteuttaa eri menetelmillä, esimerkiksi UV-valon tai kemikaalien avulla.

Sopiva desinfiointimenetelmä valitaan prosessin, käyttötarkoituksen sekä vaadittavan vedenlaadun mukaan.

Esimerkiksi vettä, jonka pH-arvo on yli 8, ei voida käsitellä kloorilla, koska kloori ei toimi tehokkaasti korkealla pH-alueella.

Myöskään UV-suodatuksen käyttäminen erittäin sameassa vedessä ei ole tehokas menetelmä, koska UV-valon läpäisy ei ole riittävä.

Lopuksi vesi on vielä neutraloitava.

Veden kemiallinen tasapaino haetaan puhdistusprosessien yhteydessä.

Neutraloinnissa säädetään pH-arvoa kalsiumin ja magnesiumin avulla.

Tällä prosessilla saadaan poistettua myös rautaa.

Veden neutraloinnilla estetään putkiston ja teollisuusprosessissa käytettävien laitteiden materiaalien korroosio.

Neutraloimalla varmistetaan myös, että veden laatu täyttää jätevedenkäsittelyn standardit ja määräykset.

Tämä on tärkeä ja samalla viimeinen vaihe, ennen kuin vesi kierrätetään teollisuusprosesseihin.

Vedenkäsittelyprosessin kaikissa vaiheissa käytetään erilaisia mittauksia, säätöjä ja menetelmiä, jotta voidaan varmistaa, että veden täyttää kaikki vaatimukset.

Seuraavaksi tutustumme erityyppisiin pumppuihin ja desinfiointiratkaisuihin, joiden avulla voidaan varmistaa vedenkäsittelyprosessin toimivuus.

Näihin lukeutuvat keskipakopumput ja päästä imevät pumput sekä digitaaliset annosteluratkaisut ja valvontalaitteet.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 12 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen