Pinnankorkeuden LC-säätimen asentaminen ja käyttöönotto

Tutustu pinnankorkeuden LC-säätimen asennukseen ja käyttöönottoon sekä tuotteen testaamiseen asennuksen yhteydessä.

Pinnankorkeuden LC-säätimet voidaan asentaa ja ottaa käyttöön melko helposti intuitiivisen näytön ja älypuhelimeen asennettavan

Grundfos GO -sovelluksen avulla.

Tällä kurssilla saat vinkkejä asennukseen ja käyttöönottoon sekä laitteen testaamiseen.

Ulkoisten järjestelmien kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten on ensin asennettava Communication Interface Module eli CIM-moduuli.

Avaa ruuvit, irrota kansi ja aseta moduuli sen jälkeen pistokkeen kolmeen nastaan.

Kun moduuli on paikoillaan, voit tehdä sähköliitännät moduulin mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Kun kompakti pinnankorkeuden LC-säädin ja CIM-moduuli on asennettu, järjestelmäsi sisältää kaikki tarvittavat komponentit.

Mukana on myös moottorinsuoja, joka muulloin joudutaan usein asentamaan ulkoisena laitteena.

Katsotaan sähköliitäntöjä hieman tarkemmin.

Esimerkissä kuvataan kolmivaiheinen kytkentä, mutta myös yksivaiheista kytkentää on mahdollista käyttää.

Ensin kytketään kolme vaihetta.

Ne kytketään liittimiin L1, L2 ja L3.

Pumppu kytketään suoraan releeseen.

Seuraavaksi pumppu tai molemmat pumput kytketään

PTC-liittimiin.

PTC on lyhenne sanoista Positive Temperature Coefficient.

Nämä pienet vastukset mittaavat pumpun käämitysten lämpötilaa.

Kun tietty lämpötila ylittyy, PTC-kytkimet lähettävät ohjausyksikköön pumpun pysäyttämissignaalin.

Kun pumppu ei käy, se jäähtyy.

Kun lämpötila saavuttaa asetetun tason, pumppu käynnistyy uudelleen.

PTC mittaa lämpötilaa, mutta sillä ei voida kuitenkaan mitata kosteustasoa pumpun sisällä.

Tätä tarkoitusta varten on olemassa kosteusanturi, joka muistuttaa toimintaperiaatteeltaan PTC-kytkimiä.

Jos pumppu ei käynnisty, vaikka lämpötila on laskenut tietylle tasolle, syynä voi olla pumppuun muodostunut kosteus, joka on poistettava.

Pinnankorkeuden LC-säätimissä on uusi toiminto, jonka ansiosta ylikuumenemista ja kosteutta voidaan valvoa yhdellä signaalilla.

Kun pumppu käynnistetään, näyttö alkaa vilkkua.

Tässä vaiheessa valitaan pinnankorkeutta mittaavat anturit.

Tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla, esimerkiksi upottamalla paineanturi kaivossa olevaan veteen.

Mitä korkeampi paine, sitä korkeampi on myös veden pinnankorkeus.

Perinteisemmässä menetelmässä käytetään pintavippoja.

Kun käyttötarkoitukseen sopiva anturi on valittu, syötetään nimellisvirta
ja valitaan joko yksi- tai kolmivaiheinen kytkentä.

Seuraavaksi tehdään tasoja koskevat asetukset.

Ensin on määritettävä kuivakäyntitaso.

Sen jälkeen valitaan pumpun pysäytystaso ja pinnankorkeuden tasot pumpun 1 ja pumpun 2 käynnistystä varten.

Lopuksi määritetään tason kriittinen korkeus.

Kun nämä määritykset on tehty, pumppu on käyttövalmis.

Tässä oli lyhyt katsaus LC-säätimen näytön kautta tehtäviin asetuksiin.

Katsotaan seuraavaksi Grundfos GO -sovelluksen monipuolisia toimintoja.

Lataa ensin Grundfos GO -sovellus joko App Storesta tai Google Play -kaupasta.

Kun olet ladannut sovelluksen ja yhdistänyt sen pumppuun Bluetoothin kautta, näet yhteenvedon pumppujen toiminnasta.

Voit myös lukea tilaraportteja esimerkiksi pumppujen sähkönkulutuksesta ja käyttötunneista.

Grundfos GO -sovellus erottuu edukseen asetusvalikkonsa ansiosta.

Valikon kautta pystyt hallitsemaan LC-säätimiä kaikenkattavasti.

Voit esimerkiksi säätää käynnistys- ja pysäytystasoja suoraan sovelluksesta.

Lisäksi voit tehdä tiettyjen tulojen ja lähtöjen määrityksiä.

Tehtäväsi on vain valita, asetetaanko määritettävä tulo/lähtö digitaaliseksi tuloksi, digitaaliseksi lähdöksi vai esimerkiksi lämpötila-anturia varten.

Grundfos GO -sovelluksen avulla voit määrittää anturilla mitattavan ominaisuuden.

Intuitiivinen sovellus antaa myös selkeämmän kuvan järjestelmästä säätimen näyttöön verrattuna.

Sivusimme aiemmin lämpötila- ja kosteusantureita.

Grundfos GO -sovelluksessa voit määrittää pumpulle jäähtymisajan.

Näin pystyt myös helpommin valvomaan lämpötila- ja kosteusanturin mahdollisia vikatilanteita.

Kun LC-säädin on asennettu ja otettu käyttöön, sen toiminta täytyy vielä testata.

Kurssin viimeisessä osiossa kerromme, miten testauksen voi suorittaa tyhjennyskohteissa.

Kaivo on ensin täytettävä vedellä.

Samalla varmistetaan, että pumppu käynnistyy automaattisesti määritetyllä tasolla.

Kuivakäyntisuoja testataan siten, että pumppu pysäytetään käsin ja odotetaan, kunnes kaivo on tyhjentynyt.

Jos ohjausyksikkö antaa hälytyksen ja pysäyttää pumpun, kun määritetty taso saavutetaan, kuivakäyntisuoja toimii oikein.

Pinnankorkeuden ylärajahälytys testataan pysäyttämällä pumppu käsin ja jatkamalla kaivon täyttöä vedellä.

Kun ohjausyksikkö antaa hälytyksen, määritetty taso on saavutettu.

Tämä oli lyhyt katsaus pinnankorkeuden LC-säätimien asennukseen ja käyttöönottoon.

Toivottavasti näistä tiedoista on sinulle jatkossa hyötyä, kun käytät pinnankorkeuden LC-säätimiä.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen