Yksityiskohtainen katsaus MIXIT-ratkaisuun

Tutustu MIXIT-ratkaisun lukuisiin ominaisuuksiin ja toimintoihin sekä järjestelmän käyttöönottoprosessiin.

Tässä moduulissa tarkastelemme MIXIT-ratkaisun ominaisuuksia ja toimintoja sekä sen valintaan, mitoitukseen ja käyttöönottoon liittyviä näkökohtia. Kurssi lopuksi kerromme myös ratkaisun eduista.

MIXIT-ratkaisu sopii eri käyttökohteisiin. Kun olet valinnut sovelluskohteesi, näet vain kyseistä vaihtoehtoa koskevat ominaisuudet ja toiminnot, mikä helpottaa asennusta ja käyttöönottoa. MIXIT soveltuu sekä 2- että 3-tieventtiiliratkaisuihin, joten se on erinomainen valinta eri käyttökohteisiin.

Valitse 2- tai 3-tieventtiilivaihtoehto Grundfos GO -sovelluksesta. MIXIT-ratkaisussa voit valita monien perustoimintojen lisäksi myös lukuisia lisätoimintoja ja -ominaisuuksia, joiden ansiosta ratkaisu erottuu edukseen.

Ulkolämpötilan kompensointi ja neljä tasapainotustoimintoa ovat vain muutamia MIXIT-ratkaisun lukuisista lisätoiminnoista. Kaiken tämän ansiosta se on alan johtava sekoituspiiriratkaisu. Tutustutaan näihin ominaisuuksiin tarkemmin. Ulkolämpötilan kompensoinnilla voidaan määrittää virtauslämpötilan asetuspiste ulkolämpötilan funktiona, jolloin virtauslämpötilaa voidaan alentaa ja säästää siten energiaa. Järjestelmässä on neljä rajoitinta. Virtauksen ja lämpötehon rajoittimella vähennetään turhia painehäviöitä, ja paluulämpötilan rajoittimella varmistetaan alhainen paluulämpötila. Paine-eron rajoittimella varmistetaan puolestaan asianmukainen lämpötilaero. Virtausrajoittimella rajoitetaan virtaamaa venttiilin läpi ensiöpuolella.

Virtausrajoittimella voidaan myös esiasettaa virtaama, joten tasausventtiiliä ei tarvita. Lämpötehon rajoitin rajoittaa sekoituspiiriin syötettävää tehoa virtaamasta riippumatta. Paluulämpötilan rajoittimen avulla MIXIT pystyy rajoittamaan paluulämpötilan määritettävissä olevan tason alapuolelle. Lämpötilaeron rajoittimella meno- ja paluuvirtaaman välinen lämpötila pidetään vakiona ensiöpuolella.

MIXIT-ratkaisussa on myös lukuisia vaihtoehtoja valvontaan, kuten järjestelmän staattisen paineen valvonta sekä virtaaman ja lämmön valvonta. Erityyppisiin rakennuksiin on myös saatavilla erilaisia etäohjausratkaisuja. Esimerkiksi pienet ja keskisuuret rakennukset voidaan yhdistää Grundfos Building Connect -ratkaisuun, ja suuremmissa rakennuksissa voidaan hyödyntää integroitua kenttäväyläohjausta.

Kattavasta MIXIT-tuotevalikoimasta löydät ratkaisut kaikkiin tilanteisiin. Venttiilikooksi voidaan valita DN25–DNja Kvs-arvoksi on 6,3–40, joten löydät varmasti tarpeisiisi sopivankokoisen venttiilin. Tarvitsemistasi toiminnoista riippuen voit hankkia MIXIT-vakioversion, joka sisältää perustoiminnot, tai valita MIXIT DYNAMIC -version, jonka venttiilit, rajoittimet ja energian- valvonta eivät ole riippuvaisia paineesta.

Jos valintasi on vakioversio, voit helposti päivittää sen myöhemmin MIXIT DYNAMIC -versioon. Molemmat versiot ovat yhteensopivia Connect-päivityksen kanssa, joten voit hyödyntää BACnet- tai Modbus-kenttäväylätoimintoa ja Grundfos Building Connect -ratkaisua.

Tämän kurssin toisessa osassa teemme pikaisen katsauksen MIXIT-ratkaisun mitoitukseen, valintaan ja käyttöönottoon. MIXIT-ratkaisun mitoitusta varten täytyy yleensä tietää virtaama. Virtaaman laskentaa varten tulee tietää puolestaan lämpöteho ja asetettu lämpötila.

Kun nämä arvot ovat tiedossa, voit aloittaa MIXIT-ratkaisun mitoituksen ja valinnan. Tarkastellaan tätä esimerkin avulla. Tässä kaaviossa näet 2-tieventtiilin tuottoalueen venttiilin paine-eron ollessa 20 kPa. Jos lämpökuorma on 200 kW, virtaama noin 6 m³/h ja ΔT 30 ℃, sopiva ratkaisu on kaavion mukaan MIXIT DN32.

MIXIT-ratkaisun käyttöönotto sujuu yhtä nopeasti ja helposti. Normaali käyttöönotto voidaan tehdä pumpun näyttöyksikön ja MIXIT-näyttöyksikön avulla. Jos haluat määrittää lisätoimintoja, kuten ulkolämpötilan kompensoinnin, rajoittimia tai hälytyksiä, voit tehdä ne Grundfos GO Remote -sovelluksessa, jossa voit myös valita pumpun säätötavan ja hydraulijärjestelmän.

Katsotaan lopuksi MIXIT-ratkaisun tuomia etuja niin suunnittelijoille, asentajille kuin jälleenmyyjille. Suunnitteluun liittyvät edut: MIXIT on helppo ja turvallinen ratkaisu rakennuksiin, koska lukuisia komponentteja on integroitu yhteen laatikkoratkaisuun. Ratkaisun integrointi käy helposti ja nopeasti. Valmiiden, helppokäyttöisten asetusapurien ansiosta käyttöönotto sujuu leikiten. Kompakti ratkaisu vie vain vähän tilaa, yleensä 0,5–2 m².

Suorituskyky on huippuluokkaa järjestelmän eri komponenttien saumattoman tiedonsiirron ansiosta. Asennukseen liittyvät edut: MIXIT tehostaa työskentelyä, joten voit säästää aikaa asennuksessa ja käyttöönotossa jopa 50 %. Ratkaisu on helppo ja nopea asentaa, koska 8–9 komponenttia on integroitu yhteen laatikkoratkaisuun.

Valmiiden, helppokäyttöisten asetusapurien ansiosta käyttöönotto sujuu leikiten. Sisäänrakennettujen tiedonsiirtotoimintojen ansiosta ratkaisu voidaan yhdistää heti taloautomaatiojärjestelmiin. Ja lopuksi edut jälleenmyyjille: Koska kaikki tarvittava on integroitu yhteen ratkaisuun, MIXIT helpottaa valintaa muihin ratkaisuihin verrattuna. Kaikki toiminnot on integroitu yhteen all-in-one-ratkaisuun. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen