Johdanto sekoituspiireihin

Tutustu sekoituspiirien toimintaperiaatteeseen, erilaisiin kokoonpanoihin ja niiden välisiin eroihin.

Kun virtaaman lämpötilaa halutaan säätää, sekoituspiirit ovat tärkeässä asemassa.

Tässä moduulissa tutustutaan sekoituspiireihin sekä niiden käyttöön ja suunnitteluun. Tarkastelemme myös sekoituspiirin eri komponentteja. Aloitetaanpa. Sekoituspiirien avulla voidaan säätää veden virtauslämpötilaa.

Sekoituspiirissä on ensiöpuoli ja toisiopuoli. Ensiöpuolen virtaamaa säädetään venttiilillä, ja toisiopuolen virtaamaa pumpulla. Sekoituspiirin tarkoituksena on sekoittaa ensiöpuolen vettä paluuveteen sopivassa suhteessa tarvittavan virtauslämpötilan saavuttamiseksi.

Miksi sekoituspiirejä kannattaa käyttää? Yksi sekoituspiirien tärkeimmistä eduista on se, että niiden avulla rakennus voidaan jakaa lämpötilavyöhykkeisiin. Suuremmat rakennukset on yleensä jaettu vyöhykkeisiin, joissa kaikissa on erilainen lämmöntarve. Jos jokin rakennuksen osa on varjoisammalla puolella kuin muut, sen lämmitystarve voi olla suurempi.

Tarpeeseen vaikuttaa myös keskimääräinen kulutus. Toimistotiloja käytetään yleensä arkipäivisin, mutta ostosalueita tämän lisäksi myös viikonloppuisin. Vyöhykkeen virtauslämpötilan säätöön tarvitaan sekoituspiiri.

Kunkin vyöhykkeen lämmitysratkaisu sisältää joko pattereita, lattialämmitysjärjestelmän tai ilmalämpöpumppuja, joissa kaikissa edellytetään erilaista virtauslämpötilaa. Myös ulkolämpötilan kompensointia voidaan hyödyntää.

Tällöin virtauslämpötilaa säädetään ulkolämpötilan mukaan, jolloin lämpöhäviöiden määrä pienenee ja saavutetaan jopa 5–10 % energiansäästöt. Ulkolämpötilan säädöllä voidaan siis saavuttaa paras mahdollinen asumismukavuus erittäin alhaisella energiankulutuksella.

Sekoituspiireistä on saatavilla eri vaihtoehtoja. Kaksi yleisintä ovat sekoituspiiri 2-tieventtiilillä ja pääpumpulla sekä sekoituspiiri 3-tieventtiilillä. Katsotaan näitä hieman tarkemmin. 2-tieventtiilillä varustetussa sekoituspiirissä vesi siirretään sekoituspiiriin yleensä ensiöpumpun avulla ensiöpuolen venttiilin kautta.

3-tieventtiilillä varustetussa paineettomassa sekoituspiirissä pumppu on toisiopuolella, josta vesi imetään sekoituspiiriin auki olevan venttiilin kautta. Olemme nyt tutustuneet erityyppisiin piireihin, joten katsotaan seuraavaksi sekoituspiirin komponentteja.

Järjestelmässä on säätöventtiili, jonka avulla säädetään nesteen kierrätystä ja virtauslämpötilaa. Ensiöpuolella olevan tasausventtiilin avulla voidaan estää virtaaman puute vyöhykkeiden välillä, minkä ansiosta tulo- ja menolämpötilan ΔT pysyy optimaalisena. Järjestelmässä on myös paine-eron säädin.

Jos järjestelmän virtaama vaihtelee, myös ensiöpuolen paine vaihtelee. Jos paine kasvaa tarvittavaa painetta suuremmaksi, paine-eron säätimellä varmistetaan, että sekoituspiiriin syötetään silti tarvittava määrä vettä. Takaiskuventtiilien tehtävänä on estää ei-toivottu takaisinvirtaus. Järjestelmässä on myös ohjauslaite ja lämpötila-antureita.

Ohjauslaite säätää virtauslämpötilaa sekä järjestelmästä että ulkolämpötila-antureista saatavien tietojen perusteella esimerkiksi lämmityskäyrän avulla. Kun sekoituspiiri yhdistetään taloautomaatiojärjestelmään, ratkaisua voidaan ohjata ja valvoa etänä. Tässä oli katsaus sekoituspiireihin. Kerrataan lopuksi opitut asiat.

Sekoituspiirit ovat tärkeitä veden virtauslämpötilan säädön kannalta. Kun rakennuksen yksittäisiä vyöhykkeitä säädetään sekoituspiireillä, voidaan varmistaa erinomainen asumismukavuus. Ulkolämpötilan kompensoinnilla voidaan puolestaan saavuttaa energiansäästöjä.

Ratkaisusta on saatavilla useita sovellusvaihtoehtoja ja hydraulipiirejä eri käyttötarkoituksiin. Sekoituspiirijärjestelmää voidaan ohjata paikallisesti tai etänä käyttämäsi taloautomaatiojärjestelmän kautta.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen