Pumppaamojen valvonta ja ohjaus

Tutustu Grundfosin tuotevalikoimaan ja pumppaamon toiminnan tehostamiseen valvontaratkaisujen avulla.

Valvonta on tärkeä osa toimintaa useimmissa teollisissa sovelluksissa. Varsinkin, kun halutaan tietää mitä järjestelmässä tapahtuu. Tämä on tärkeää etenkin maan alle asennetuissa kokoonpanoissa, kuten pumppaamoissa.

Tässä videossa esittelemme valvontaan ja säätöön suunniteltuja Grundfos™-tuotteita ja kerromme, minkälaista lisäarvoa ne tuovat järjestelmiisi. Samalla ne auttavat estämään esimerkiksi yllättävien käyttökatkosten aiheuttamat harmit. Tuotteet integroituvat toisiinsa saumattomasti, joten asennus ja käyttöönotto sujuvat hetkessä, ja pumppujen sekä pumppukaivon ylläpito on vaivatonta. Käytössäsi on helppokäyttöinen ratkaisu, jonka edut ovat ilmeiset. Seuraavaksi tutustumme tuotteisiin ja niiden etuihin yksi kerrallaan.

Grundfos Elsa-DC on älykäs valvonta- ja ohjausjärjestelmä, jonka sisältää kaikki pumppaamon käyttöön ja optimointiin tarvittavat toiminnot. Pumppujen käynnistys- ja pysäytystasojen mittauksessa käytetään pintavippoja, ultraäänianturia tai paineanturia. Elsa-DC ohjaa jopa kuutta pumppua ja sisältää nämä hyödylliset toiminnot:

• Energiankulutuksen optimointi säätämällä pumpun nopeutta jatkuvasti tuottotarpeen mukaan
• Jumiutumisen esto automaattisen huuhtelun ja pyörimissuunnan vaihdon avulla
• Helppo käyttöönotto asetusapurin avulla
• Sekoittimen ohjaus vähentää kaivon pohjan liettymistä
• Integroitavuus SCADA-järjestelmiin
Kaikki nämä ominaisuudet auttavat optimoimaan pumppaamon toiminnan lisäämällä sen energiatehokkuutta ja luotettavuutta.

Grundfos IO 113 -moduuli on tarkoitettu anturien liitäntään SL- ja SE-jätevesipumpuissa. Moduulilla on tärkeä tehtävä: se suojaa moottoria vaurioilta. Moduuli valvoo jatkuvasti moottorin kosteutta, käämityksen lämpötilaa ja öljyn vesipitoisuutta.

Jos kosteus, moottorin lämpötila tai öljykammion vesimäärä ylittää asetetun raja-arvon, anturi antaa hälytyksen. Moottori ehditään huoltaa hyvissä ajoin ja moottoririkolta vältytään. Käyttökatkokset saadaan kuriin, ja toiminto takaa mielenrauhan, joka on varmasti yhtä tärkeää.

Seuraavana esittelemme MP 204:n, elektronisen Grundfos™-moottorinsuojan, joka suojaa moottoria ympäri vuorokauden. Sen avulla voit seurata myös energiankulutusta. Toiminto estää moottorin ja pumpun vauriot valvomalla useita parametreja, kuten:

• yli- ja alikuormitusta
• moottorin lämpötilaa
• yli- ja alijännitettä
• tehonkulutusta
• eristysvastusta
• jännitettä
• vaihekatkosta
• vaihejärjestystä

Jos MP 204 ilmoittaa esimerkiksi tehokertoimen laskusta, syynä voi olla pumpun jumiutuminen tai tukos. Tai kulunut juoksupyörä, joka on korjattava ennen kuin se ehtii rikkoutua ja aiheuttaa mahdollisen tulvan.

Tämä on Grundfos CUE -taajuusmuuttaja. Se on suunniteltu varmistamaan mahdollisimman energiatehokkaan käytön säätämällä pumpun nopeutta automaattisesti tuottotarpeen mukaan. Tutustutaanpa sen toimintaperiaatteeseen. Pumppaamon tuottotarve perustuu tyypillisesti vuorokausikohtaiseen kulutusprofiiliin, jossa virtaus on korkeimmillaan aamulla ja illalla. Taajuusmuuttaja mahdollistaa virtaaman säädön ja nopeussäädöllä varmistetaan, että energiaa ei kulu hukkaan päivän aikana, kun tuottotarve on pieni.

CUE-taajuusmuuttaja on ohjelmoitu valmiiksi tehtaalla. Sen käyttöönotto sujuu huomattavasti nopeammin kuin tavallisen taajuusmuuttajan, jossa kaikki asetukset on tehtävä käsin.

Seuraavaksi tutustumme IO 351 B -moduuliin. Se siirtää digitaalisia ja analogisia signaaleja ohjausyksikön ja järjestelmän muiden osien välillä.

IO 351 B -moduulia käytetään yhden tai kahden kiinteän nopeuden Grundfos-jätevesipumpun asennuksissa. Sitä voidaan ohjata myös ulkoisilla taajuusmuuttajilla, kuten Grundfos CUE -taajuusmuuttajalla.

Tämä tuote on CU 362 -näyttöyksikkö, joka on oikeastaan Elsa-DC:n ”aivot”. Se sisältää asetusapurin, suuren graafisen näytön, kattavat tiedot käyttökohteesta, dynaamiset painikkeet ja paljon muuta.

Lisäksi CU 362 sisältää useita mukautettavia toimintoja, kuten:

• Energiankulutuksen optimoinnin
• Pumppujen ryhmittelyn
• Jumiutumisen eston
• ja paljon muuta

CU 362 tukee tiedonsiirtoa valvontalaitteiden tai muiden ulkoisten yksiköiden kanssa CIM-tiedonsiirtomoduulin kautta useiden protokollien avulla.

Se tukee myös monipuolista langatonta ja langallista tiedonsiirtoa (GPRS ja GSM) taloautomaatio- ja SCADA-järjestelmiin.

Viimeiseksi esittelemme Grundfos Remote Management -järjestelmän. Tämä verkkopohjainen pumppujen valvonta- ja hallintajärjestelmä on kustannustehokas vaihtoehto SCADA-järjestelmille. Se antaa selkeän yleiskuvan jätevesiverkostasi ja sisältää reaaliaikaiset valvonta- ja analyysitoiminnot, joita voit käyttää kätevästi poistumatta työpisteestäsi.

Jos alueellasi on useita pumppaamoita, säästät huomattavasti aikaa ja henkilöstökustannuksia, sillä laitteistoja ei enää tarvitse tarkastaa paikan päällä.

Valvontaan ja ohjaukseen suunnitelluilla Grundfos™-tuotteilla näet järjestelmäsi tiedot välittömästi, joten:

• energiatehokkuus ja luotettavuus paranevat
• voit lyhentää käyttökatkoksia tai välttää ne kokonaan
• voit säästää käyttöönotto- ja käyttökustannuksissa
• ja nauttia mielenrauhasta, sillä tiedät, mitä pumppaamossasi tapahtuu ympäri vuorokauden

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 0 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot