Vanhojen betonirakenteisten pumppaamoiden kunnostus

Miksi asennusvalmis pumppaamo on kustannustehokkain vaihtoehto kunnostusta edellyttäviin kohteisiin.

Vanhojen pumppaamoiden kunnostaminen voi olla kallista ja aikaa vievää. Käyttökatkokset voivat kestää jopa useita viikkoja. Asian voi kuitenkin hoitaa myös helpommin. Tässä videossa kerromme, kuinka säästät aikaa ja rahaa valitsemalla asennusvalmiin pumppaamon. Huomaat myös, miksi ne ovat kannattavampia vaihtoehtoja kuin tavalliset betonirakenteiset pumppaamot, joita on aika ajoin kunnostettava.

Kunnostusta vaativien pumppaamoiden betoniosissa on usein vaurioita, ja vaarana on, että jätevettä valuu pohjaveteen tai pohjavettä pääsee pumppaamoon. Kumpikaan näistä ei ole suotavaa. Pohjaveteen valuva jätevesi saastuttaa ympäristöä. Pumppaamoon vuotava pohjavesi puolestaan lisää veden siirtoon ja käsittelyyn kuluvan energian kulutusta.

Betonisten pumppaamoiden saneeraus tarkoittaa yleensä uuden pumppaamon rakentamista. Sillä on kuitenkin haittapuolensa. Ensinnäkin, uuden pumppukaivon kaivu- ja maansiirtotyöt vievät aikaa. Sen jälkeen kaivo on rakennettava betonista ja komponentit on asennettava. Toisekseen kunnostus on kallista, sillä paikalle tarvitaan erilaisia koneita ja eri tehtäviin useita ammattilaisia. Kannattavuuden kannalta pahinta on käyttökatkoksen pituus. Katkon ajaksi on asennettava kalliita väliaikaisia pumppausratkaisuja, joista koituu huomattavaa haittaa alueen asukkaille.

Mutta miksi tyytyä näihin olosuhteisiin, kun asennusvalmis pumppaamo säästää aikaa ja on kustannustehokkaampi ratkaisu? Asennusvalmiiden pumppaamoiden toimitussisältöön kuuluvat kaikki tarvittavat osat ja ne voi asentaa suoraan maan alle. Suunnittelu ja asennus sujuvat todella nopeasti.

Asennusvalmiin pumppaamon voi asentaa kolmella tavalla vanhan pumppaamon tilalle:
• Asennus vanhan pumppukaivon sisälle
• Asennus vanhan pumppukaivon viereen
• Uppoasennuksen muutos kuiva-asennukseksi

Asennustapa valitaan sen mukaan, kuinka paljon kaivon ympärillä on tilaa ja kuinka pitkä käyttökatkos saa olla.

Tutustutaan nyt hieman tarkemmin eri asennusvaihtoehtoihin.

Asennus vanhan pumppukaivon sisälle on helpoin ratkaisu. Se säästää aikaa ja resursseja. Käyttövalmis pumppaamo lasketaan suoraan vanhaan betonista valettuun pumppukaivoon. Vanhoja rakenteita ei tarvitse purkaa, eikä uusia tarvitse rakentaa. Myös kaikki liitännät on helppo tehdä. Pumppaamon sisäinen putkisto on helppo kytkeä olemassa olevaan maanalaiseen putkistoon, ja käyttökatkos jää alle 24 tuntiin.

Käyttökatkosta voidaan kuitenkin lyhentää vieläkin enemmän. Asennus vanhan pumppukaivon viereen edellyttää uuden asennuspaikan kaivamista, mutta samalla vanhan pumppaamon käyttöä voidaan jatkaa, kunnes uusi pumppaamo on käyttövalmis. Kun uusi pumppaamo on paikallaan, vanhan pumppaamon tuloputki liitetään uuteen pumppaamoon. Uuden pumppaamon poistoputki kytketään maassa kulkevaan putkistoon – ja pumppaamo on käyttövalmis! Vanhan pumppaamon voi nyt kytkeä irti, ja käyttökatkos jää muutamaan tuntiin.

Kolmas vaihtoehto on uppoasennuksen muutos kuiva-asennukseksi. Tässä vaihtoehdossa kuiva-asenteiset pumput sisältävä uusi pumppaamo sijoitetaan vanhan pumppaamon viereen kaivettuun erilliseen asennuspaikkaan. Vanhaa pumppaamoa ei kytketä irti, vaan sitä käytetään kokooma-altaana, josta imuputket kytketään uuteen pumppaamoon. Näin uusi pumppaamo pysyy täysin kuivana, mikä helpottaa ylläpitoa ja huoltoa. Käyttökatkos on hyvin lyhyt, sillä vanhaa pumppaamoa voidaan pitää toiminnassa uuden pumppaamon asennuksen ajan.

Kerrataan vielä asennusvalmiin pumppaamon edut käyttökohteissa, joissa vaihtoehtona on vanhan pumppaamon kunnostaminen: 
• Kevyemmän asennustyön tuomat kustannussäästöt
• Pitkä käyttöikä – vanha rakenne hyödynnetään jatkokäytössä, mutta ilman vuotoriskiä
• Lyhyempi käyttökatkos asennuksen aikana, joten asukkaille koituu vähemmän haittaa

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 0 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot