Esittelyssä Grundfosin CM-keskipakopumppujen sarja

Tämä lyhyt video esittelee Grundfosin CM-keskipakopumppujen sarjan

Ihmiset eivät aiemmin juurikaan välittäneet vedenpaineen tilapäisestä laskusta esimerkiksi suihkussa, kun wc huuhdeltiin tai vesihana avattiin kotona toisessa paikassa.

Mutta ajat muuttuvat. Yhä useammat ovat tietoisempia tasaisen vedenpaineen tuomasta asumismukavuudesta ja haluavat nauttia tästä kodeissaan.

Käytännön toteutus voi kuitenkin olla haastavaa, ja asentaja joutuukin usein askartelemaan ratkaisuja eri palasista ja sukkuloimaan monimutkaisten käyttöönottoprosessien välillä. Tämä on monimutkaista ja vie aikaa, eikä tulos ole välttämättä optimaalinen loppukäyttäjän kannalta.

Grundfosin CMB-paineenkorotuspumppujen sarja on kaikenkattava ratkaisu, jossa yhdistyvät heti käyttövalmis yksikkö, pieni koko, hiljainen käyntiääni ja tuttu Grundfos-laatu.

CMB-paineenkorotuspumppujen sarjan pumput soveltuvat omakoti- ja paritalojen sekä pienien liikerakennuksien paineenkorotusjärjestelmiin.

Sarjassa on neljä päävaihtoehtoa:

Ensimmäinen on peruskäyttöön tarkoitettu CMB-paineenkorotusasema Pressure Manager 1 -ohjausyksiköllä.

Pressure Manager 1 käynnistää pumpun, kun käynnistyspaine saavutetaan ja pitää pumpun päällä niin kauan kuin virtausta riittää.

Pressure Manager 1:ssä on integroitu kuivakäyntisuoja. Jos pumpun vedensyöttö katkeaa, järjestelmä havaitsee kuivakäynnin ja pumppu pysäytetään. Näin estetään akselitiivisteen ja moottorin vaurioituminen. Pumppu on palautettava takaisin toimintaan manuaalisella kuittauksella.

Pumpussa on myös toistuvien käynnistysten esto. Jos järjestelmä havaitsee vuotavan hanan tai käyttöhäiriön painesäiliössä, tai jos säiliötä ei ole ollenkaan, pumppu aloittaa käynnistykset ja pysäytykset. Jos käynnistyksiä on tunnin aikana yli 100, toistuvien käynnistysten esto pysäyttää pumpun ja estää moottorin vaurioitumisen. Tässäkin tapauksessa pumppu on palautettava takaisin toimintaan manuaalisella kuittauksella.

Toinen vaihtoehto on monipuolisia säätömahdollisuuksia sisältävä  CMB-paineenkorotusasema Pressure Manager 2 -ohjausyksiköllä. Moniin eri paineenkorotusjärjestelmiin soveltuva Pressure Manager 2 sisältää integroidun painesäiliön turhien käynnistysten ja pysäytysten minimoimiseksi. Pressure Manager 2:ssa on Pressure Manager 1:n tavoin integroitu kuivakäyntisuoja ja toistuvien käynnistysten esto. Siinä on myös pysäytystoiminto maksimikäyntiajan jälkeen. Jos pumppu käy yhtäjaksoisesti ja järjestelmässä havaitaan vuoto, pumppu pysähtyy 30 minuutin kuluttua.

Pressure Manager 2:ssa on automaattinen kuittaustoiminto. Jos pumppu on pysähtynyt jostakin edellä mainitusta syystä, automaattinen kuittaustoiminto käynnistää pumpun uudelleen 30 minuutin välein ensimmäisten 24 tunnin ajan ja sen jälkeen kerran 24 tunnissa.

Kolmas vaihtoehto on kierroslukuohjatulla käytöllä varustettu CMBE-paineenkorotuspumppu, joka on käyttömukava vakiopaineratkaisu.

CMBE-paineenkorotuspumpussa on integroitu pysäytystoiminto virtaaman alentuessa. Jos virtaama on ajoittain pieni, pumppu tai pumput kytketään pois päältä energian säästämiseksi. Käyttövesi siirretään suoraan painesäiliöstä ja pumppu käynnistyy, kun säiliön täyttö on taas tarpeen. Pysäytystoiminto virtaaman alentuessa säästää energiaa ja ylläpitokustannuksia.

CMBE-paineenkorotuspumpussa on myös putken täyttötoiminto. Putken täyttötoiminnon avulla varmistetaan, että järjestelmä käynnistyy sujuvasti, jos putkissa ei ole vettä. Tämä ominaisuus auttaa myös vähentämään ylläpitokustannuksia ja tulvimisen todennäköisyyttä sekä estämään paineiskuja. CMBE-paineenkorotuspumpussa on myös edellä kuvattu kuivakäyntisuoja. 

CMBE-paineenkorotuspumppu on saatavilla kahden pumpun ratkaisuna.

CMBE-paineenkorotuspumppu soveltuu suurempien asuinrakennusten ja pienien liikerakennuksien käyttötarkoituksiin. Siinä on kaskadiohjaus, käyttö/varapumpputila ja pumpun vuorottelukäyttö. CMBE-paineenkorotuspumppu tuo energiansäästöjä ja varmistaa luotettavan vedenjakelun yhden pumpun ollessa pois käytöstä.

Kaikki CM-keskipakopumput on suunniteltu päävedensyötöstä tai välisäiliöstä tapahtuvan vedenjakelun paineenkorotukseen.

CM-keskipakopumppu ja Pressure Manager 1 sekä CM-keskipakopumppu ja Pressure Manager 2 ovat saatavilla itseimevinä vaihtoehtoina, joten niitä voidaan käyttää avokaivoista, maanalaisista välisäiliöistä ja sadevesisäiliöistä pumpatun veden paineenkorotukseen.

Kaikki Grundfosin CM-keskipakopumput valmistetaan kestävistä materiaaleista ja ne perustuvat ensiluokkaisiin teknologioihin, joten ne ovat erittäin luotettavia. Kaikki CM-sarjan keskipakopumput on testattu ja validoitu Grundfosin korkean laadun varmistamiseksi. 

Jos haluat lisätietoja CM-keskipakopumppujen sarjasta, ota yhteyttä Grundfos-jälleenmyyjään tai käy osoitteessa grundfos.fi.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 7
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot