Pumppukäyrän lukeminen

<
>

Pumppukäyrän lukeminen

Tässä koulutuksessa tutustumme pumppukäyrään ja opimme ymmärtämään tuoton ja nostokorkeuden suhdetta.

Grundfos Ecademy

Valvonta- ja säätölaitteet
Pumppukäyrän lukeminen

Nostokorkeus ja tuotto

Pumppujen yhteydessä puhutaan usein H- ja Q-käyristä.

H tarkoittaa nostokorkeutta, jonka pumppu pystyy tuottamaan tietyllä tuotolla, Q.

Nostokorkeuden ja tuoton lukeminen käyrältä

Tässä koordinaatistossa nostokorkeus mitataan pystyakselilla joko metreinä vesipatsasta tai pelkkinä metreinä. Se kertoo, kuinka korkealle pumppu pystyy nostamaan nestettä.

Tuotto mitataan vaaka-akselilla esim. kuutiometreinä tunnissa tai gallonina minuutissa.

Nostokorkeuden ja tuoton välinen suhde

Keskipakopumpun pumppukäyrä näyttää tältä. Käyrältä voidaan lukea:

- kun vaaditaan suuri nostokorkeus, jää tuotto pieneksi.

- jos nostokorkeus on pieni, saadaan pumpulta suurempi tuotto.

Grundfos Ecademy
www.grundfos.fi