Aurinkoenergiaratkaisujen lisävarusteiden esittely

Katso kattava yleiskuva aurinkoenergiaa käyttävien vedenpumppausratkaisujen lisävarustevalikoimasta.

Aurinkoenergialla toimiviin pumppaussovelluksiin on saatavana monia lisävarusteita. Tässä lyhyessä moduulissa tutustutaan Grundfosin valikoiman kaikkiin aurinkoenergiaratkaisujen lisävarusteisiin, kuten kuivakäyntikytkimiin ja kaukovalvontajärjestelmiin. Aloitetaanpa. 

Ensimmäisenä tarkastelemme DC-erotuskytkintä. Aurinkopaneeleihin tarkoitetulla DC-erotuskytkimellä katkaistaan virta, jotta paneelien huoltotyöt voidaan suorittaa turvallisesti. Lisäksi DC-erotuskytkimen voi asentaa rinnankytkettyjen aurinkopaneelien kuhunkin sarjaan, jolloin jokaisen sarjan virran voi katkaista erikseen. Näin esimerkiksi johdotusviat tai muut ongelmat on helpompi selvittää.

Seuraavana on ylijännitesuoja. Tämä laite suojaa lähialueelle osuvilta salamaniskuilta muttei kuitenkaan suoraan laitteeseen iskevältä salamalta. Koska ylijännitesuoja tehostaa laitteen suojaa ukkosmyrskyissä, se pidentää RSI-aurinkoinvertterien käyttöikää suojaten samalla aurinkopaneeleita.

Seuraavaksi tutustumme liitäntärasiaan. Liitäntärasia yhdistää useiden aurinkopaneelisarjojen antotehon. Liitäntärasioita on eri mallisia. Yksinkertaisimmassa mallissa johdot kytketään suoraan paneelisarjoihin. Kehittyneempi malli sisältää sulakkeita, DC-erotuskytkimiä ja edellä mainitun ylijännitesuojan, joka suojaa liitäntärasiaa.

Seuraavana on siniaaltosuodatin. Siniaaltosuodatin sopii vähintään 380 VAC:n ulkoisille taajuusmuuttajille. Se on tärkeä komponentti, koska se estää moottorin kulumisen. 

Ulkoiset taajuusmuuttajat luovat pulssinleveysmodulaation avulla siniaaltomuodon, joka aiheuttaa jännite- ja virtapiikkejä. Nämä piikit taas vaurioittavat moottorin eristystä. 

Siniaaltosuodattimen ansiosta moottorin käyttöikä pitenee, järjestelmään kohdistuu vähemmän rasitusta ja laite toimii hiljaa.

Seuraavana on kuivakäyntikytkin. Pumpun on oltava aina vedessä. Jos pumppu käy kuivana, se vaurioituu erittäin helposti. SQFlex-pumpussa on sisäänrakennettu kuivakäyntikytkin, mutta SP-pumppuun tarvitaan lisäosa kuivakäynnin havaitsemiseksi. Jos kuivakäynnin riski on olemassa, suosittelemme käyttämään pumpuissa kuivakäyntikytkintä. 

Kun uppopumpussa käytetään kuivakäyntikytkintä, järjestelmä havaitsee kaivoveden loppumisen tai vedenpinnan laskemisen. Kuiva-asennetuissa pumpuissa suosittelemme käyttämään ultraäänianturikytkintä, joka havaitsee putkessa olevan veden.

Seuraavana on sinkkianodeista koostuva galvaaninen suoja. Sinkkianodit auttavat ehkäisemään korroosiota vedessä. Lisäksi pienet uhrautuvat anodit suojaavat korkeilta kloridipitoisuuksilta – ja murtovedeltä. Sinkkianodit on vaihdettava ajoittain veden laadusta riippuen. 

Seuraavana on virtausholkki. Virtausholkki varmistaa moottorin jäähtymisen. Tällainen holkki on välttämätön, kun vesi virtaa kaivoon pumppukokoonpanon yläpuolelta, sillä pumpun tuloaukkoon kulkeutuu hiekkaa ja lietettä. Ilman virtausholkkia hiekka ja liete vaurioittaisivat pumpun sisäosia. 

Seuraavana ovat ohjauslaitteet. Grundfosin SQFlex-pumpun CU200-ohjauslaitteeseen voi lisätä pintavipan. Kun varastosäiliö on täynnä, pintavippa lähettää CU200-laitteeseen pumpun pysäytyssignaalin. 

Käytössä voi olla myös IO101-ohjauslaite. Sen avulla pumppua voi käyttää automatiikkatoiminnolla vuorotellen aurinkopaneeleilla ja vaihtovirralla. Molemmat ohjauslaitteet on suunniteltu erityisesti SQFlex-pumppuun, mutta IO101 toimii myös CRFlex-pumpussa.

Viimeisenä tutustumme etävalvontaratkaisuun. Koska aurinkoenergialla toimivia järjestelmiä käytetään yleensä syrjäisissä paikoissa, aina ei voi luottaa siihen, että lähialueella on ihmisiä valvomassa ja tarkkailemassa järjestelmää manuaalisesti. Siksi aurinkosähköllä toimivissa pumppaamoissa on erityisen tärkeää käyttää esimerkiksi Grundfos Remote Managementin tapaisia valvontaratkaisuja. 

Niillä saat heti konkreettista tietoa toiminnasta sekä näet trendikäyrät, hälytykset ja varoitukset. Näin voit reagoida mahdollisiin ongelmatilanteisiin ajoissa ja minimoida huoltokäyntien määrän.     

Tässä olivat Grundfosin tarjoamat aurinkoenergiaratkaisujen lisävarusteet. Sinulla on nyt tarvitsemasi tiedot lisävarusteiden valitsemiseen aurinkoenergiaa hyödyntäviin pumppaamoihin.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 2
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 18 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille