Kuormitusprofiilin tulkinta järjestelmän ominaiskäyrältä

Opi tulkitsemaan kuormitusprofiileja tyypillisissä pumppusovelluksissa.

Käyttökohteen kuormitusprofiili kannattaa selvittää huolella, kun pumppua valitaan. Kuormitusprofiilia ei tutkita pumppukäyrältä, vaan järjestelmän ominaiskäyrältä. Vakiotoimintapisteellä toimivat pumput ovat pian vanhanaikaisia. Tässä moduulissa selvitämme, miksi välisäiliöt ja säätöventtiilit
poistuvat vähitellen käytöstä ja miksi nopeussäädetyt pumppuratkaisut yleistyvät.

Syynä on kulutuksen vaihtelu pumppujen käyttökohteissa. Järjestelmän vedenkulutus riippuu kulutustottumuksista ja käyttötarpeesta.

Esimerkiksi asuinrakennuksessa lämpimän ja kylmän veden kulutushuiput ajoittuvat aamuun, kun kaikki käyvät suihkussa.

Vettä kuluu vähiten öisin, kun kodeissa nukutaan. Toinen esimerkki kuvaa
vedenkulutusta liikerakennuksen ilmastointijärjestelmässä, jonka toiminta perustuu rakennuksen sisätilojen lämpökuormaan.

Tähän vaikuttavat esimerkiksi henkilömäärä eri aikoina, alueen ilmasto,
rakennuksen eristys, rakennuksen suunta aurinkoon nähden, rakennuksen valaistus sekä laitteet ja jäähdyttimet.

Vyöhykkeisiin jaetussa kastelujärjestelmässä vedenkulutukseen vaikuttavat seuraavat:

viljelykasvien tyyppi, kastelujärjestelmän tyyppi, sademäärät, ympäristön lämpötila sekä haihtuminen ja ilmankosteus.

Viimeinen esimerkkimme on teollinen tuotantolaitos vaihtelevine vedenkulutuksineen, johon vaikuttavat seuraavat:

tuotantomäärät, vuorokauden työvuorojen määrä ja koneiden vedenkulutus.

Näiden esimerkkien kuormitusprofiili voidaan määrittää arvioimalla kuinka monta tuntia vuorokaudessa järjestelmä edellyttää tiettyä virtaamaa.

Kun kuormitusprofiili on selvillä, pumppu on helppo valita osoitteesta grundfos.com.

Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, pumppujen mitoitustyökalu osoitteessa grundfos.com sisältää yleiset kuormitusprofiilit moniin käyttötarkoituksiin.

Valittaessa pumppua kohteeseen, jossa virtaama vaihtelee, on hyvä muistaa, että huippuvirtaamaa esiintyy vain hetkittäin.

Siksi kannattaa ehdottomasti valita pumppu, jonka tuotto on mahdollisimman hyvä toistuvilla, pienemmillä virtaamilla.

Tämä ei ole meille luontainen valinta, vaan yleensä päädymme valitsemaan
parhaan tuoton huippuvirtaaman mukaan.

Tällöin sovelluksen energiankulutus kasvaa huomattavasti yli tarpeen.

Seuraavassa esimerkissä valitsemme pumpun tyypilliseen 13-kerroksiseen kerrostaloon, jossa on 146 asuntoa.

Konsultin tekemän kulutusseurannan mukaan tässä rakennuksessa vedenkulutus on lähes aina (95 % ajasta) alle 10 % suunnitelman mukaisesta
virtaamasta.

Pumppujen mitoitustyökalu osoitteessa grundfos.com ehdottaa optimaalista vaihtoehtoa tähänkin käyttötarkoitukseen.

Valitse ensin ”Pumppuperhe”, ”Hydro MPC” ja ”Hydro MPC-E”.

Syötä virtaus (Q) ja nostokorkeus (H) ja napsauta nuolta.

Selaa kohtaan ”Elinkaarikustannusten laskenta” ja laajenna näkymä.

Valitse ”Vakioprofiili”.

Nyt pumppujen mitoitustyökalu käyttää yleistä kuormitusprofiilia
paineenkorotukseen.

Tässä voidaan valita muitakin asetuksia, kuten ”Suhteellinen paine” ja 0 % kohdassa ”Pienennä alhaisella virtaamalla”, jolloin lähtöpaine on vakio.

Määritetään korkoprosentiksi 0,3 %.

Napsauta ”Aloita mitoitus” ‑painiketta.

Valitse nyt paras vaihtoehto, jonka elinkaarikustannukset ovat pienimmät.

Jokainen pumppukäyrän oranssi ympyrä vastaa yhtä toimintapistettä
kuormitusprofiilissa. Mitä suurempi oranssi ympyrä on, sitä kauemmin pumppu käy kyseisessä toimintapisteessä.

Oranssista ympyrästä toiseen kulkeva oranssi viiva on säätökäyrä.

Pumppu voidaan valita myös mukautetun kuormitusprofiilin avulla.

Tämä vaihtoehto on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Valitse ensin tuote, valitse mitoitustavaksi ”Sovellus”, ”Liikerakennukset” ja ”Liikerakennusten paineenkorotus”.

Napsauta nuolta.

Valitse ”Paineenkorotus välisäiliöstä”

ja määritä ”Virtaus (Q)”,

”Geodeettinen korkeus”,

”Painehäviöt”,

”Painepuolen paine”.

Tämä esimerkki ei sisällä painehäviötä, jotta saamme oikean kuormitusprofiilin.

Selaa alaspäin.

Laajenna ”Muokkaa kuormitusprofiilia”, valitse ”Käyttäjän profiili”

ja ”Suora Q/H-tulo”.

Kun valitset tämän asetuksen, enimmäisvirtaama sisältää 25 prosentin turvamarginaalin.

Määritä kuormitusprofiilin arvot.
Laajenna ”Konfigurointi” ja valitse
”2 pumppua” ilman varapumppua.
Napsauta ”Aloita mitoitus” ‑painiketta.

Valitse joko ylin tuote, jonka elinkaarikustannukset ovat pienimmät, tai sopivan tuoteperheen pumppu. Tässä esimerkissä valitsemme Hydro MPC-E:n, sillä se kuluttaa vähiten energiaa.

Kuormitusprofiilista voi tarkistaa arvioidun energiankulutuksen, jonka avulla on helppo vertailla vaihtoehtoisia pumppuja.

Hyödynnä näitä tietoja laatiessasi kuormitusprofiileja ja valitessasi käyttökohteeseen optimaalisimpia pumppuja.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot