Mikä on pumppukäyrä?

Tutustu pumppukäyrään, sen mittaamiin suureisiin ja käyttötapoihin.

Pystyt hyödyntämään pumppujesi kaikki edut, kun tiedät, milloin ne toimivat
optimaalisesti. Sen selvittämiseksi on osattava tulkita pumppukäyriä.

Tässä moduulissa esittelemme pumppukäyrät ja tutkimme niiden käyttötarkoituksia tarkemmin.

Aloitetaanpa.

Yksinkertaistettuna pumppukäyrä on kaavio, joka kuvaa pumpun toimintaa ja hyötysuhdetta.


Se kertoo pumpun suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä, ja sen avulla voit valita käyttökohteeseesi sopivimman pumpun.

Pumppukäyrät ovat pumppukohtaisia.

Ne näyttävät erilaisilta sen mukaan, mikä on pumpun teho ja minkä kokoinen ja muotoinen sen juoksupyörä on.


Yksinkertaisimmillaan pumppukäyrässä näkyvät virtaama (Q) ja nostokorkeus (H).

Virtaama on se nopeus, jolla vesi siirtyy nestejärjestelmän läpi. Nostokorkeus on se korkeus, johon pumppu pystyy nostamaan vettä. Tutustutaanpa muutamiin yleisimpiin pumppukäyriin.

Näihin lukeutuvat:
QH-käyrä,
ŋ-käyrä,
P2-käyrä
ja NPSH-käyrä.

QH-käyrä osoittaa pumpun muodostaman nostokorkeuden tietyllä virtaamalla.
Nostokorkeutta mitataan yleensä metreinä. Kun mittayksikkönä on metri, pumpatun nesteen tiheys ei vaikuta QH-käyrään.

Keskipakopumpun tyypillisessä QH-käyrässä alhainen virtaama aiheuttaa
suuren nostokorkeuden, ja suuri virtaama pienen nostokorkeuden.

ŋ-käyrä mittaa pumpun hyötysuhdetta.

Pumpun hyötysuhde tarkoittaa veden pumppaamiseen tarvittavan tehon ja pumpun tehonkulutuksen välistä suhdetta.

Pumpun hyötysuhde riippuu pumpun toimintapisteestä. Siksi on tärkeää valita virtaaman asettamia vaatimuksia vastaava pumppu, joka toimii aina
tehokkaimmalla virtaama-alueella.

Seuraavana on P2-käyrä.

P2-käyrä mittaa pumpun tehonkulutuksen ja virtaaman välistä suhdetta.

Useimmissa keskipakopumpuissa P2-arvo kasvaa virtaaman kasvaessa.

Ja viimeisenä tutustutaan NPSH-käyrään.

NPSH tarkoittaa positiivista imukorkeutta, ja se määrittää imupuolen absoluuttisen vähimmäispaineen, jolla estetään pumpun kavitaatio.

Pumpun kavitaatio näkyy pieninä höyrykuplina, jotka johtuvat liian alhaisesta paineesta. Kavitaatio voi vaurioittaa pumppua.

NPSH-arvo mitataan metreinä, ja se riippuu virtaamasta. Virtaaman kasvaessa myös NPSH-arvo kasvaa.

Tässä oli johdanto pumppukäyriin.
Kiitos, että katsoit videon.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot