Lisätietoja vesisäiliön paineenkorotuspumpun valintaan

Tutustu vesisäiliöstä siirrettävän veden paineenkorotukseen ja käyttökohteeseen sopivan pumpun valintaan.

Vesisäiliöissä varastoidaan kotitalouskäyttöön tarkoitettua vettä. Säiliöitä käytetään yleensä alueilla, joiden lähistöllä ei ole käyttövedenottamoa, kaivoihin ei suodatu riittävästi pohjavettä tai pohjavesi on heikkolaatuista.

Vesisäiliöissä voidaan myös säilyttää varavettä esimerkiksi heikosti tuottavan oman kaivon lisänä, hätävarastona ja kausittaista tai tilapäistä käyttöä varten. Vesisäiliöt voidaan sijoittaa joko maan pinnalle tai maanpinnan alapuolelle. Siksi paineenkorotuspumppu asennetaan joskus säiliön yläpuolelle, jolloin se käyttää negatiivista esipainetta.

Tässä tapauksessa riittävä imuteho on varmistettava valitsemalla itseimevä pumppu. Vesisäiliön paineenkorotuspumppu asennetaan yleensä ulos. Siksi sen on oltava vankkarakenteinen ja kestettävä aurinkoa, sadetta, tuulta ja pölyä.

Vesisäiliöiden vedenpinta vaihtelee, joten paineenkorotuspumpussa on oltava kuivakäyntisuoja. Vesisäiliöihin voi päästä myös roskia ja likaa, kuten mutaa ja lehtiä. Siksi suosittelemme asentamaan pumppuun kelluvan sihdin, joka painaa epäpuhtaudet säiliön pohjaan ja varmistaa säiliön pintaveden puhtauden.

Suosittelemme valitsemaan vesisäiliöiden paineenkorotukseen Grundfosin JP-paineenkorotuspumpun, SCALA1- tai SCALA2-vesiautomaatin. JP-paineenkorotuspumppu täyttää vesisäiliöissä käytettävien pumppujen perusedellytykset, sillä se on itseimevä ja sisältää kuivakäyntisuojan.

JP-pumppu on kuitenkin asennettava esimerkiksi ulkorakennukseen tai katokseen, ja sen käyntiääni on melko kova. Jos pumpulle ei ole käytettävissä suojaa tai käyttökohde on asuinrakennuksen vieressä, suosittelemme valitsemaan SCALA1:n.

Se käy huomattavasti hiljaisemmin, ja sen vankka rakenne kestää jopa 55 °C:n lämpötilan ja jopa 8 baarin paineen. SCALA1 sisältää myös kätevän ajastustoiminnon, joten se sopii mainiosti puutarhan kastelujärjestelmän paineenkorotukseen. SCALA2 sisältää kaikki SCALA1:n toiminnot ajastustoimintoa lukuun ottamatta.

SCALA2 on edistyksellisempi ratkaisu vedenpaineen optimointiin. Pumpun paineentasaustoiminto varmistaa, että asukkaat saavat vettä aina tasaisella paineella.

Lue lisää Grundfosin JP-pumpuista sekä SCALA1- ja SCALA2-vesiautomaateista osoitteesta www.grundfos.fi. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot