Hydrauliikan perusteet

Lue lisää hydrauliikan perusteista, kuten virtaamasta ja nostokorkeudesta.

Vedenpumppausjärjestelmien hydrauliikassa tulee kiinnittää huomiota kolmeen tärkeään parametriin: virtaama, nostokorkeus ja teho. Eli Q, H ja P. Tässä moduulissa tutustutaan näihin perusparametreihin ja siihen, miten ne vaikuttavat toisiinsa.

Aloitetaanpa. Virtaamaa (Q) mitataan yleensä arvolla m³/h. Virtaama tarkoittaa veden määrää, jonka pumppu siirtää putkiston läpi tietyn ajan kuluessa. Siksi tätä mitataan arvolla m³/h. Nostokorkeudella (H) tarkoitetaan painetta, jonka pumppu pystyy tuottamaan.

Sillä kuvataan, miten korkealle pumppu pystyy nostamaan veden. Jos pumpun nostokorkeus on esimerkiksi 20 metriä, pumppu pystyy nostamaan vettä 20 metrin korkeudelle ilmaan. Tehon arvo on P. Se kuvaa voimaa ja nopeutta, jolla vesi siirretään. Teho mitataan kilowatteina.

Koska teho riippuu sekä virtaamasta (Q) että nostokorkeudesta (H), se voidaan laskea seuraavalla kaavalla: P = Q x H x c.

Tässä kaavassa c on vakio, joka riippuu pumpun hyötysuhteesta, painovoimasta ja pumpattavasta nesteestä.

Jos pumpun virtaama tai nostokorkeus kaksinkertaistuu, myös pumpun teho kaksinkertaistuu automaattisesti. Jos sekä virtaama että nostokorkeus kaksinkertaistetaan, energiankulutus nelinkertaistuu.

Tässä oli johdanto hydrauliikan perusteisiin. Kiitos, että katsoit videon. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 8 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot