Tärkeä huomioida pumppujen valinnassa ja mitoituksessa

Tutustu tärkeimpiin pumpun mitoituksessa ja valinnassa huomioitaviin seikkoihin.

Pumpun mitoituksen ja valinnan voi tehdä myös helpolla tavalla. Kun tiedät muutamia tärkeimpiä valintakriteereitä ja perusasioita - - olet jo hyvällä alulla. 

Autamme sinut alkuun mielellämme. Tässä koulutusmoduulissa kerromme mitoitus- ja valintaprosessista - - ja autamme valitsemaan eri käyttökohteisiin parhaiten sopivan pumpun. Tutustutaan ensin pumpun valinnassa huomioitaviin asioihin. 

Pumpun valintaprosessissa on mietittävä monenlaisia yksityiskohtia, kuten 

 • Veden alkuperä eli vedenottopiste – mistä vettä pumpataan. 
 • Virtaama – kaikkien vesipisteiden virtaama kulutustottumukset huomioiden. 
 • Kokonaisnostokorkeus – korkeusero vedenpinnan tasosta ylimpään käyttöpisteeseen. 
 • Virransyöttö – minkä virtalähteen voimin pumppu käy.
 • Ja ohjaustapa – onko pumppu käsikäyttöinen vai automaattinen. 

Tutustumme näihin kaikkiin osa-alueisiin tämän moduulin ensimmäisessä osassa. Aloitetaan vedenotosta. 

Vettä voidaan pumpata esimerkiksi maanpinnan yläpuolella olevista säiliöistä, maanalaisista säiliöistä, joesta, padosta tai järvestä, porakaivoista tai runkoverkosta paineenkorotusjärjestelmällä. Kun olet määrittänyt vedenottopisteen, valitse, onko kyseessä juomakelpoinen käyttövesi vai muu vesi. Veden laatu vaikuttaa pumppusovelluksen valintaan. 

Seuraavaksi määritetään virtaama eli Q. Virtaama on nestemäärä, joka kulkee pumpun läpi tietyn ajanjakson aikana. Tilavuusvirta on tärkeä pumpun valintakriteeri, sillä kuhunkin käyttökohteeseen tarvitaan aina tietty määrä vettä. 

Yleensä virtaama mitataan joko kuutiometreinä tunnissa (m³/h), litroina sekunnissa (l/s) tai litroina minuutissa (l/min). 

Järjestelmän kokonaisvirtaama saadaan laskemalla yhteen järjestelmän yksittäisten osien virtaamatarve. Nostokorkeus eli H ilmaistaan metreinä, ja siihen vaikuttaa pumpattavan nesteen tiheys. 

Kuten aiemmin todettiin, nostokorkeus tarkoittaa sitä, kuinka korkealle pumppu pystyy nostamaan nestettä. 

Pumppumyyjä tiedustelee yleensä käyttökohteesi nostokorkeutta. Seuraavaksi tutustutaan virransyöttöön. Pumpun virransyöttö määrittää sen, millainen moottori pumppuun voidaan valita. 

Asuinrakennuksissa yleisimpiä virransyöttöjärjestelmiä ovat esimerkiksi: 

 • Yksivaihevirta, jota sähköyhtiö toimittaa verkkoon kytkettyihin asuinrakennuksiin.
 • Ja sähkögeneraattorit, joita käytetään varavirtana syrjäseuduilla. 

Vähemmän käytettyjä virransyöttöjärjestelmiä ovat - kolmivaihevirta, aurinkoenergia ja tuulivoima. Lopuksi valitaan pumpun ohjaustapa. Valitse joko manuaalinen tai automaattinen ohjaus. Manuaalisen pumpun kaikkia toimintoja käytetään käsin. 

Automaattisesti ohjatut pumput sisältävät toimintoja, kuten pintavippoja, jotka käynnistävät ja sammuttavat pumpun. Tämän moduulin lopuksi keskitymme mitoituksen tärkeyteen. 

Alimitoitetun pumpun käytöstä voi seurata seuraavia ongelmia: 

 • Pumpun tuotto ei vastaa asiakkaan tilausta. 
 • Pumppu ei tuota riittävää painetta. 
 • Pumpun virtaama ei ole riittävä.
 • Järjestelmä toimii vajaateholla. 
 • Ja samalla kavitaation ja pumppuvikojen riski kasvaa. 

Ehkä mietit, että kannattaisiko pumppu sittenkin ylimitoittaa näiden riskien välttämiseksi. 

Ylimitoitetun pumpun seuraukset eivät kuitenkaan ole sen parempia: 

 • Ylimitoitettu pumppu kuluttaa tarpeettoman paljon virtaa. 
 • Pumpun käyntiääni on kovempi. 
 • Pumppu käy tarpeettoman nopeasti. 
 • Ja pumppu voi rikkoutua ennenaikaisesti, sillä se käy optimaalista hyötysuhdettaan suuremmalla teholla.
 • Kuten näet, pumppua ei kannata ali- eikä ylimitoittaa.

Tärkeintä on löytää sopivankokoinen pumppu, joka täyttää tarkalleen käyttökohteesi tarpeet. 

Mutta kuinka se selvitetään? Tässä vaiheessa tutkitaan pumpun ominaiskäyriä. Ominaiskäyrää tulkitaan pumppujärjestelmän ominaisuuksien perusteella. Pumpun ominaiskäyrä on itse asiassa pumpun tuottokäyrä, jossa näkyvät virtaama (Q) ja kokonaisnostokorkeus (H). 

Järjestelmän ominaisuudet kertovat järjestelmän painehäviöt virtaaman funktiona. Järjestelmän ominaisuuksien ja pumpun ominaiskäyrän leikkauspistettä kutsutaan toimintapisteeksi. 

Kun tiedät vaadittavan toimintapisteen ja olet laskenut tarvittavan virtaaman sekä kokonaisnostokorkeuden, tiedät, minkä kokoinen pumppu käyttökohteeseen tarvitaan. 

Tässä oli pumppujen mitoitukseen ja valintaan liittyvä moduulimme. Kokeile oppimaasi käytännössä ja tutustu Grundfosin mitoitus- ja valintatyökaluun Grundfos Product Centerissä.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 13 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot