Perusveden, harmaaveden, sadeveden ja mustan veden pumppaukseen liittyvät vaatimukset

Tässä moduulissa tutustutaan joihinkin ongelmiin, jotka liittyvät puhtaan tai harmaaveden ja mahdollisesti kiintoaineita sisältävän jäteveden pumppaukseen sekä wc-jätettä sisältävän jäteveden käsittelyyn.

Puhtaan tai harmaaveden ja mahdollisesti kiintoaineita sisältävän jäteveden pumppauksessa sekä wc-jätettä sisältävän jäteveden käsittelyssä on otettava huomioon monia asioita ennen lopullisen pumpun valintaa.

Tutustumme tässä moduulissa tarkemmin joihinkin näistä näkökohdista.

On esimerkiksi pohdittava, tarvitaanko pumppua tiettyyn käyttötarkoitukseen, kuten sadeveden pumppaukseen tulvivasta kellaritilasta. Vai onko tarkoituksena ratkaista viemäriverkostosta tapahtuvan takaisinvirtauksen aiheuttamat ongelmat? Tarvitaanko kiinteästi asennettavaa vai siirrettävää pumppausratkaisua? Pumppausratkaisuun liittyviä vaatimuksia voi myös tarkastella yleisemmästä näkökulmasta.

• Minkä tyyppistä perusvesi, harmaavesi, sadevesi tai musta vesi on?

• Sisältääkö harmaavesi tai jätevesi suuria hiukkasia tai kuituja?

• Tiedätkö pumppausratkaisun käyttöä koskevat vaatimukset?

Nämä ovat tärkeitä näkökohtia, koska ne vaikuttavat esimerkiksi pumpun materiaalin ja rakenteen valintaan.

Ensinnäkin on ymmärrettävä, millaista perusvesi, harmaavesi, sadevesi, jätevesi tai musta vesi on.

Perusvesi on raakavettä ja kerättyä pohjavettä. Harmaavesi puolestaan on pesualtaista, suihkuista, lattiakaivoista ja kodinkoneista tulevaa käsittelemätöntä jätevettä, jonka kiintoainekoko on enintään 12 mm. Tämäntyyppistä vettä muodostuu kotitalouksissa ja pienteollisuudessa.

Harmaavesi ja sadevesi ovat likavettä ja käsittelemätöntä jätevettä, joka ei sisällä wc-jätettä. Se sisältää kuitenkin kuituja ja kiintoaineita, joiden kiintoainekoko on enintään 35 mm. Tämäntyyppistä vettä muodostuu vedenpoistojärjestelmissä, kotitalouksissa sekä liikerakennuksissa ja niiden ympäristössä.

Musta vesi on likaista vettä ja käsittelemätöntä jätevettä, joka saattaa sisältää myös wc-jätettä, kuituja ja kiintoaineita, joiden koko on enintään 50 mm. Tämäntyyppistä vettä muodostuu vedenpoistojärjestelmissä ja kotitalouksien jätevesijärjestelmissä. Käsittelemättömän jäteveden pumppaukseen voidaan harkita myös repijäpumppua.

Jätevesi on käsittelemätöntä jätevettä ja raakaa jätevettä, joka sisältää kuituja, tekstiilejä ja muita kiintoaineita, kuten wc-jätettä. Tämäntyyppistä vettä muodostuu kotitalouksien jätevesijärjestelmissä, maatiloilla ja teollisuuslaitoksissa, jotka on yhdistetty kunnalliseen jätevesiverkostoon. Tukkeutumisen estämiseksi suositellaan, että kunnallisten käyttökohteiden pumppujen vapaa läpäisykyky on vähintään 80 mm.

Grundfosin kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että puoliavoin juoksupyörä 12 mm vapaalla läpäisykyvyllä on riittävä. Tämän lisäksi suosittelemme Vortex-juoksupyörää, jonka vapaa läpäisykyky on 35 tai 50 mm tai jopa suurempi yli 2 kW:n pumpuissa.

Toiseksi on ymmärrettävä asennuskohteen vaatimukset ja varmistettava, että ne vastaavat perusveden, harmaaveden tai mustan veden pumppauksen edellyttämiä vaatimuksia: 

Siirrettävät ratkaisut:

Tyhjennyspumppuja ja pieniä jätevesipumppuja voidaan käyttää siirrettävinä ratkaisuina. Tämäntyyppisiä ratkaisuja voidaan käyttää hätätilanteissa, esimerkiksi rakennusten sisällä tai ulkopuolella tulvatilanteissa, ja (jäte)veden pumppaamiseen säiliöistä, puutarha-altaista ja uima-altaista

Kiinteästi asennettavat ratkaisut:

Tyhjennyspumppuja ja pieniä jätevesipumppuja voidaan käyttää kiinteästi asennettavina ratkaisuina. Näitä ovat mm.

• Maan päälle tai alle asennettavat säiliöt (pienpumppaamot) tai rakennusten sisällä olevat betoniset pumppukaivot.

• Rakennusten ulkopuolella sijaitsevat pumppaamot ja kotitalouksien pienet jätevesijärjestelmät.

• Teollisuuden ja liikerakennusten käyttökohteet.

Satamien murtovettä, merivettä tai vedenpehmennysjärjestelmistä tulevaa suolavettä pumppaavissa ratkaisuissa moottoriin ja akseliin on valittava kestävät materiaalit, jotta korroosion riski voidaan minimoida

Tämä oli lyhyt johdanto kiinteästi asennettavien ja siirrettävien pumppausratkaisujen asennusvaatimuksiin perusvettä, harmaavettä, sadevettä ja mustaa vettä sisältävissä käyttökohteissa. 

Jos haluat lisätietoja siitä, miten uppoasennettavat Grundfos UNILIFT ‑tyhjennyspumput vastaavat edellä mainittujen käyttö‑ ja asennuskohteiden vaatimuksia, katso ECADEMY-kurssin ”Jäteveden käsittely UNILIFT-tuotteiden avulla” toinen moduuli ”Grundfosin uppoasennettavat UNILIFT‑tyhjennyspumput”. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 2
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 12 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot