MAGNA3-pumpun käyttö- ja säätötavat

Tutustu MAGNA3-pumpun eri käyttö- ja säätötapoihin ja niiden tarjoamiin etuihin.

Grundfos MAGNA3 -pumppuun voidaan valita eri käyttö- ja säätötapoja.

Eri säätötapoja voidaan valita normaali-käyttötavassa, joka on tehdasasetus. MAGNA3:ssa on myös kolme muuta käyttötapaa: pysäytys, minimi ja maksimi.

Normaalissa käyttötavassa voit hyödyntää MAGNA3:n kaikkia käyttötavan asetuksia, joita edellytät huippuluokan kiertovesipumpulta. MAGNA3 erottuu kuitenkin edukseen älykkäiden AUTOADAPT- ja FLOWADAPT-säätötapojen ansiosta. FLOWLIMIT-toimintoa voidaan käyttää MAGNA3:n kaikissa säätötavoissa. Vakiokäyräkäyttö jäljittelee vakionopeussäädetyn pumpun toimintaa.

Toimintapiste on asetettu valmiiksi, ja pumppu käy vakionopeudella. MAGNA3-pumpussa säätö tapahtuu paineen sijaan virtaaman suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että minkä tahansa MAGNA3-mallin maksimivirtaama on suurempi kuin saman suurimman nostokorkeuden omaavalla aiemmalla mallilla.

Nopeussäädetty MAGNA3-pumppu sisältää kuitenkin monipuolisemmat säätöalgoritmit. Vakiopainesäätö soveltuu järjestelmiin, joiden virtaama vaihtelee ja joissa on pienet painehäviöt. Se soveltuu myös avoimiin järjestelmiin, jossa putkiston painehäviö on toissijainen staattiseen nostokorkeuteen nähden.

Suhteellista painesäätöä käytetään kiertovesijärjestelmissä, joissa pumppu mukauttaa tuottoa jatkuvasti virtaaman ja tarvittavan paineen vaihtelun mukaan. MAGNA3 laskee nopeuden, virrankulutuksen ja virtaaman perusteella todellisen toimintapisteen QH-kaaviossa. Pumppu liikkuu edestakaisin säätökäyrällä mitaten pumpun momenttia ja mukauttaen nopeutta.

Jos vastusta ei ole tai sitä on vähän, järjestelmä on avoin, ja pumppu säätää ramppia ylöspäin. Jos vastus on korkea, venttiilit suljetaan, ja pumppu säätää ramppia alaspäin. AUTOADAPT-tila on asetettu valmiiksi tehtaalla. Pumppu säätää suhteellista painekäyrää jatkuvasti ja valitsee automaattisesti tehokkaamman käyrän käyttömukavuudesta tinkimättä.

Käyttäjän ei tarvitse tehdä säätöjä 80 %:ssa käyttökohteista. AUTOADAPT-tilassa suhteellisen paineen oletuskäyrän asetuspiste on 55 % pumpun suurimmasta nostokorkeudesta. Kun venttiilit alkavat avautua, toimintapiste siirtyy tämän käyrän mukaisesti, nopeus kasvaa ja virtaama suurenee.

Jos järjestelmä saavuttaa maksimikäyrän, toimintapiste seuraa tätä käyrää ja luo uuden suhteellisen painekäyrän järjestelmän uuden toimintapisteen perusteella. Tämän jälkeen prosessi alkaa alusta uudelleen. FLOWADAPT-säätötavassa yhdistyvät AUTOADAPT- ja FLOWLIMIT-toiminnot.

FLOWADAPT-säätötavassa virtausrajan oletusasetus on AUTOADAPT-tilan suhteellisen painekäyrän ja maksimikäyrän leikkauspisteessä. Näin MAGNA3 voi varmistaa, että virtausraja ei koskaan ylity, jolloin erillistä pumpun kuristusventtiiliä ei tarvita. Lämmitysjärjestelmissä virtausrajan tulisi olla nimellisessä toimintapisteessä Q.

Arvo lasketaan muuntamalla järjestelmän lämmöntarve kilokaloreiksi tunnissa käyttäen muuntokerrointa 0,ja jakamalla tämä arvo menoputken ja paluuputken välisellä lämpötilaerolla. Otetaan esimerkiksi uusi kerrostalo, jonka pinta-ala on 10 000 m² ja tehontarve 500 kilowattia. Rakennuksessa on nykyaikaiset lämmityspatterit, ja meno- ja paluuputken välinen lämpötilaero on 20 °C.

MAGNA3:n nimellinen toimintapiste ja virtausraja lasketaan kertomalla 500 kW muuntokertoimella 0,86, jolloin lämmöntarpeeksi saadaan 430 kilokaloria tunnissa. Kun tämä arvo jaetaan 20:llä, nimelliseksi toimintapisteeksi saadaan 21,5 m³/h. Tämä arvo syötetään pumpun virtausrajaksi. Vakiolämpötilan säätöä käytetään, kun virtaama vaihtelee, mutta järjestelmä tarvitsee vakiolämpötilan käyttäjän määrittämässä pisteessä.

Pumppu valvoo virtaamaa, eikä ulkoista lämpötilan säätöä tarvita. Ulkoista lämpötila-anturia voidaan kuitenkin käyttää asetuspisteen tulossa, jonka lämpötila poikkeaa pumpun paikallisesti mittaamasta arvosta. Tämä säätötapa soveltuu ensisijaisesti kotitalouksien lämminvesikierron moniin käyttökohteisiin.

Säätäminen on hieman hitaampaa. Lämpötilaeron säädön avulla voidaan varmistaa vakiolämpötilan lasku lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Pumppu ylläpitää vakiolämpötilaeroa pumpun ja ulkoisen anturin välillä. Lopuksi esittelen vielä vakiovirtaaman säätötavan. Tätä säätötapaa käytetään järjestelmissä, joissa painehäviöt eivät saa vaikuttaa vakiovirtaamaan, kuten ilmastointiratkaisujen jäähdyttimissä sekä lämmitys- ja jäähdytyspinnoilla.

MAGNA3 säätää nopeutta automaattisesti järjestelmän vastuksen vaihteluiden mukaan varmistaen vakiovirtaaman kaikkina aikoina. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 20 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot