Johdanto jäähdytystorneihin

Tutustu erityyppisiin jäähdytystorneihin ja niiden toimintaan.

Jäähdytys on tärkeä osa monia teollisuusprosesseja.

Optimaalinen jäähdytys voidaan varmistaa esimerkiksi jäähdytystorneilla, joita käytetään monissa teollisuuden käyttökohteissa.

Tässä moduulissa perehdytään jäähdytystorneihin.

Jäähdytystorni on laite, joka on suunniteltu suurien vesimäärien jäähdyttämiseen vettä kierrättävissä jäähdytysjärjestelmissä.

Pääasiallisena tarkoituksena on siirtää jäähdytystornista lämpöä haihtumalla.

Miten jäähdytystorni toimii käytännössä?

Tutustutaanpa siihen lähemmin.

Jäähdytystornia käyttävässä järjestelmässä koneista tai prosessien jäähdytyksestä saatu lämmin vesi virtaa putkien läpi jäähdytystorniin.

Kun vesi johdetaan jäähdytystorniin, se suihkuaa useasta suuttimesta
täyteainetta sisältävään kennoon.

Kennon tarkoituksena on levittää vettä suuremmalle alueelle, jolloin vesi haihtuu suuremmalta pinta-alalta.

Veden siirtyessä kennon sivuissa ilma virtaa vastakkaiseen suuntaan, jolloin osa vedestä haihtuu ilmaan.

Ilma sitoo haihtumisen seurauksena muodostuneen lämmön, jolloin jäljelle jäävän veden lämpötila laskee.

Jäljellä oleva jäähdytetty vesi tippuu jäähdytystornin pohjassa olevaan altaaseen, josta se kierrätetään uudelleen järjestelmään.

Puhallin puolestaan imee ilmaa ylöspäin.

Ennen kuin ilma poistuu jäähdytystornista, se kulkee pisaraerottimien läpi.

Tiivistynyt ilma kulkee erittäin nopeasti osuen useita kertoja ristikkomaisiin pisaraerottimiin ennen puhaltimesta poistumista.

Pisaraerottimiin muodostuva kondenssivesi tippuu jäähdytystornin läpi tornin pohjalla olevaan veteen.

Alle 30 % vedestä häviää haihtumisen, pisarahävikin, vuotojen ja poistojärjestelmään kohdistuvien vuotojen seurauksena.

Oikeanlaisen ohjauksen avulla tästä 30 % haihtumishävikistä on mahdollista säästää 20 %.

Jos vettä hukataan haihtumisen seurauksena 100 litraa tunnissa, oikealla ohjauksella vettä voidaan säästää 20 litraa tunnissa.

Toinen etu on turvallisuus.
 
Jäähdytystornien jäähdytysprosesseissa ei käytetä vaarallisia kemikaaleja, minkä ansiosta tornit ovat turvallisempia käyttää.

Olemme nyt tutustuneet jäähdytystornien perusteisiin.

Katsotaan seuraavaksi yleisimpiä jäähdytystornityyppejä.

Teollisuudessa käytetään yleensä kahta eri jäähdytystornityyppiä: vastavirtaustorneja, joissa on puhallin ja ristikkäisvirtaustorneja.

Vastavirtaukseen perustuvissa jäähdytystorneissa tornin läpi ylöspäin veden siirtyessä tornin läpi alaspäin.

Ristikkäisvirtaukseen perustuvissa jäähdytystorneissa ilma kulkee kennon kautta siirtyen jäähdytystornin läpi ylöspäin.

Vesi siirtyy vastavirtaukseen perustuvan jäähdytystornin tavoin ylhäältä alaspäin.

Tämä oli johdanto jäähdytystorneihin.

Seuraavassa moduulissa tutustumme jäähdytystorneihin tarkemmin ja saat vinkkejä niiden energiankulutuksen optimointiin.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen