Grundfos-pumpun liittäminen jäähdytystorniin

Tutustu, miten pumpun asetukset tehdään Grundfos GO -sovelluksessa ja miten pumpun toimintaa voidaan mukauttaa käyttökohteen tarpeen mukaan.

Edellisessä moduulissa kerroimme, miten Grundfos-pumppujen avulla voidaan varmistaa jäähdytystornien optimaalinen toiminta.

Tässä moduulissa perehdymme asetusten määrittämiseen Grundfos GO - sovelluksessa.

Pumpun asetukset voidaan tehdä kolmella tavalla: pumpun näytöstä, PC-työkalusta tai Grundfos GO -sovelluksesta.

Kahdessa ensimmäisessä vaihtoehdossa on omat hyvät puolensa, mutta Grundfos GO on eniten käytetty ja helpoin menetelmä.

Tässä moduulissa perehdymme asetusten tekemiseen Grundfos GO -sovelluksen avulla.

Kytke ensin lämpötila-anturi MGE-moottoriin analogisesta tulosta 1.

Avaa sitten Grundfos GO -sovellus ja muodosta yhteys pumppuun.

Tarvitset Grundfos GO -donglen, kun muodostat yhteyden pumpusta puhelimeen.

Seuraavaksi tehdään pumpun ja jäähdytystornin asetukset.

Tämä voidaan tehdä monella tavalla.

Seuraavassa esimerkissä tarkastellaan pumppua, joka toimii vakiolämpötilassa ja jossa lämpötila-anturi ohjaa puhallinta.

Aloita tekemällä anturin asetukset.

Valitse analoginen tulo 1.

Valitse sitten ”Toiminto” ja ”Takaisinkytkentäanturi”.

Valitse seuraavaksi ”Mitattu” ja ”Lämpötila 1”.

Valitse sitten signaalin tyyppi, lämpötila-anturi ja minimi- ja maksimilämpötila, jotka löydät lämpötila-anturista.

Valitse seuraavaksi säätötapa.

Valitse ”Säätötapa” ja sitten ”Vakiolämpötila”.

Jos haluat käynnistää tai pysäyttää puhaltimen jäähdytystornissa, voit käyttää ylärajatoimintoa.

Kun olet valinnut ylärajatoiminnon, valitse lämpötila 1.

Aseta sitten raja-arvo tiettyyn lämpötilaan, jolloin puhallin käynnistyy, kun lämpötila ylittää tämän rajan.

Valitse seuraavaksi hystereesikaista, joka määrittää kuinka alas lämpötila voi laskea, ennen kuin puhallin lakkaa toimimasta.

Näin puhallin ei käynnisty ja pysähdy pienistä lämpötilapoikkeamista, jotka kuluttaisivat puhallinmoottoria.

Valitse sitten raja-arvo, joka ylittää edellä mainitun raja-arvon, jotta puhallin käynnistyy, kun aiemmin asetettu lämpötila ylittyy.

Valitse lopuksi ylärajan signaalirele.

Kun olet tehnyt nämä vaiheet, puhaltimen asetukset ovat valmiit ja jäähdytystorni on käyttövalmis.

Tämä esimerkki osoittaa, miten helposti pumpun ja jäähdytystornin asetukset voidaan tehdä Grundfos GO -sovelluksessa.

Sovellus sisältää useita muita ominaisuuksia ja toimintoja, joten voit tehdä pumpun ja jäähdytystornin asetukset juuri omien tarpeidesi mukaan.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen