Energiankulutuksen optimointi jäähdytystornissa

Tutustu, miten helposti energiankulutusta voidaan optimoida jäähdytystornissa, ja mikä merkitys sillä on koko järjestelmän toiminnan kannalta.

Jäähdytystornien päivittäisessä käytössä on tärkeää, että käyttö on optimoitu, jotta voidaan säästää energiaa.

Tässä moduulissa kerromme jäähdytystornin energiankulutuksen optimoinnista ja siitä, kuinka optimointi vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan.

Perinteisissä jäähdytystorneissa pumppu asennetaan jäähdytystornin yhteydessä.

Useimmiten pumppu toimii vakionopeudella, jolloin sen toimintaa ei voi ohjata.

Pumppu toimii täydellä teholla jatkuvasti.

Se ei kuitenkaan ole aina tarpeen.

Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisun avulla pumppu pystyy ohjaamaan jäähdytystornia, mikä mahdollistaa energiankulutuksen optimoinnin kaikissa toiminnoissa.

Tutustutaanpa sen toimintaperiaatteeseen.

Grundfosin pumppuratkaisut voidaan jälkiasentaa.

Pumppu sisältää kaikki tarvittavat toiminnot, joten se toimii yhtä hyvin sekä olemassa olevissa että uusissa järjestelmissä.

Jäähdytystornissa käytetään yleensä Grundfosin yksijaksoisia NB/NK-pumppuja, joissa on suuri virtaama ja pieni paine.

Jäähdytystorneja käytetään pääasiassa lämpötilan säätelyssä, joten edellytyksenä on usein kokoonpanon optimaalisen prosessilämpötilan ylläpito.

Muutoin vaarana on ylikuumeneminen ja järjestelmän vaurioituminen.

Energian optimoinnissa on joitakin tärkeitä parametreja, joilla voidaan varmistaa sekä pumpun että jäähdytystornin optimaalinen toiminta.

Niitä ovat nopeuden säätö ja käynnistys/pysäytys-toiminto.

Säätämällä pumpun ja puhaltimen nopeutta tornissa voidaan ruuhka-aikoina
käyttää täyttä nopeutta ja alentaa nopeutta hiljaisempina aikoina.

Energiaa säästyy tehokkaammin verrattuna perinteisiin vakionopeuspumppuihin.

Pumpun MGE-moottorissa on käynnistys/pysäytys-toiminto ja integroitu taajuusmuuttaja.

Sen avulla puhallin voidaan käynnistää ja pysäyttää milloin tahansa, jolloin voidaan säästää energian lisäksi myös vettä.

Energiankulutus voidaan optimoida myös käyttötavoilla.

Jäähdytystorniin kytketty Grundfos-pumppu toimii yleensä vakiopainesäädöllä, sillä se on toimintavarmin vaihtoehto.

Joissakin järjestelmissä voidaan käyttää myös lämpötila-eroon perustuvaa ohjausta, jonka avulla energiaa voidaan säästää vieläkin enemmän.

Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan sovellu kaikkiin järjestelmiin.

Tässä oli lyhyt yhteenveto jäähdytystornien energiakulutuksen optimoinnista.

Seuraavassa moduulissa kerromme tarkemmin, miten pumppu liitetään jäähdytystorniin

Grundfos GO -älypuhelinsovelluksen avulla.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen