Vedenkäsittely jäähdytystorneissa

Tutustu jäähdytystornien lisä‑ ja kierrätysveden tehokkaan käsittelyn tärkeyteen ja selvitä, miten vedenkäsittelyprosessi voidaan optimoida älykkäillä ratkaisuilla suorituskyvyn parantamiseksi.

Kuten edellisessä videossa näimme, jäähdytysprosessi on tärkeä osa teollisuustuotantoa ja jäähdytystorneja käytetään lähes kaikissa teollisuuskohteissa.

Jäähdytyksen keskeytymätön toiminta on ehdottoman tärkeää tuotantolaitokselle. Tässä moduulissa kerromme, kuinka tärkeää on varmistaa jäähdytystornien lisä‑ ja kiertoveden oikeanlainen käsittely. Tutustumme myös älykkäisiin ratkaisuihin, joilla vedenkäsittelyprosesseja voidaan optimoida.

Puutteellinen vedenkäsittely voi johtaa jäähdytysjärjestelmän yleisiin ongelmiin, kuten biofilmin kasvuun, kalkkeutumiseen, korroosioon, liettymiseen ja legionellaan liittyviin terveysriskeihin. Samalla sekä jäähdytysteho että ratkaisun tuottavuus voivat heiketä, käyttäjien terveys vaarantuu ja yllättäviä käyttökatkoksia voi esiintyä.

Tutustutaanpa muutamiin haasteisiin tarkemmin. Biologisen saastumisen seurauksena putkistoon, lämmönvaihtimeen ja jäähdytysjärjestelmän muihin osiin
voi muodostua biofilmi, joka heikentää jäähdytystornin tehoa ja lisää energiankulutusta.

Haasteena on myös kohoava suolapitoisuus, jos johtavuutta ei ole valvottu ja säädetty oikein. Tästä puolestaan aiheutuu korroosiota ja kalkkeutumista, mikä lisää energiankulutusta ja huoltokustannuksia entisestään. Entä mitä voimme tehdä jäähdytystorneissa käytettävien kemikaalien osalta?

Jos annostelumäärät ovat virheelliset, seurauksena voi olla yli‑ tai aliannostelu, mikä voi puolestaan aiheuttaa muita ongelmia. Ongelmat syvenevät, jos yhä useammat asiakkaat käyttävät kierrätettyä vettä jäähdytystornien lisäveden lähteenä.

Grundfos tarjoaa älykkäitä ratkaisuja lisäveden ja kierrätetyn veden käsittelyyn jäähdytystorneja sisältävissä ratkaisuissa.

Valikoimastamme löydät ensinnäkin tarvittavat mitta‑ ja säätölaitteet. Erilaisia laatuparametreja, kuten lämpötilaa, pH-arvoa, johtavuutta ja pelkistys-hapetusta

on valvottava säännöllisesti jäähdytystornisovelluksissa. Niitä tarvitaan myös vedenkäsittelyn tulosten esittämiseen ja säätöön.

Laatuparametrit dokumentoidaan sen merkiksi, että arvot vastaavat sääntöjä ja määräyksiä. Myös Grundfosin tarkkoja annostelupumppuja tarvitaan. Ne annostelevat prosessiin tarkalleen oikean määrän kemikaaleja.

Integroiduilla FCM-toiminnoilla varustetut Grundfos-annostelupumput on tarkoitettu kemikaalien tarkkaan annosteluun ja annostelun valvontaan jäähdytystorniratkaisuissa. Niillä varmistetaan hallittu annosteluprosessi esimerkiksi desinfiointi‑, korroosionesto‑ tai pH:n säätökemikaaleja käytettäessä.

Kun annostelupumput liitetään Grundfosin Smart Digital Chempairing Suiteen (SDCS), käyttäjä voi hallita, valvoa ja säätää kemikaalien annostelua turvallisesti ja tarkasti. Näin esimerkiksi eri kemikaalien vaaralliset seokset vältetään. Prosessiin annostellut kemikaalit näkyvät valvontatiedoissa vahvistaen, että järjestelmä noudattaa paikallisia määräyksiä.

Järjestelmästä ja sovelluksesta koostuvaan älyratkaisuun sisältyy myös eri komponentteja, jotka toimivat sujuvasti yhdessä varmistaen optimoidut prosessit. Nämä älyratkaisut tunnetaan nimellä Grundfos iSOLUTIONS.

Tulevaisuuden käyttökohteissa edellytetään erilaisia ratkaisuja ja kaikenkattavia järjestelmiä.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen