Kaapelien mitoituksen optimointi uppopumpuissa

Tutustu kaapelien mitoituksen optimointiin Grundfosin kaapelin mitoitustyökalun avulla. Saat myös vinkkejä kaapelin mitoitustyökalun käyttöön.

Oikea mitoitus on ehdottoman tärkeää, kun käyttökohteeseen valitaan sopivaa uppopumppua ja moottoria.

Myös kaapelit tulee mitoittaa oikein.

Tällä kurssilla tutustumme kaapelien mitoituksen optimointiin.

Lisäksi kerromme Grundfosin kaapelin mitoitustyökalusta ja siitä, miten voit hyödyntää sitä työssäsi.

Tarkastellaan ensin eri kaapelityyppejä.

Kaapeleissa käytettävä jännite perustuu paikallisiin määräyksiin, joten on tärkeää varmistaa, että kaapeleiden jännite on näiden määräysten mukainen.

Grundfosin valikoimasta löytyy moottori- ja uppokaapeleita.

Moottorikaapeli toimitetaan pumpun mukana.

Uppomoottori sisältää moottorin ja moottorikaapelin.

Moottorikaapelit upotetaan yleensä aina nesteeseen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, joihin palaamme hieman myöhemmin.

Pumppu yhdistetään virransyöttöön moottorikaapelista lähtevän uppokaapelin avulla.

Uppokaapelin tyyppi, materiaali ja rakenne valitaan pumpun käyttökohteen mukaan.

Kaapelivalikoima on monipuolinen.

Mutta miten tarkoitukseen sopiva kaapeli valitaan?

Valintaan vaikuttaa neljä eri tekijää.

Perusmoottorikaapelit soveltuvat raakavedelle, ja niiden soveltuvuus muille nesteille on määritettävä tapauskohtaisesti.

Ensimmäiseksi on siis pohdittava, soveltuuko uppokaapelityyppi pumpattavalle nesteelle.

Myös jännitehäviöillä on merkittävä vaikutus.

Kaapelin mitoituksen yhteydessä saatat huomata, että moottorikaapelin ampeeriluku onkin niin alhainen, että moottorikaapelia voidaan käyttää ilmakaapelina, vaikka se onkin tarkoitettu uppoasennettavaksi.

Myös taloudelliset seikat kannattaa huomioida.

Kaikki uppopumpun asennuksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset heijastuvat todennäköisesti myös käyttökustannuksiin.

Siksi on tärkeää arvioida näiden kustannusten määrä ja valittu kaapelikoko.

Näin voidaan vähentää elinkaarikustannuksia ja optimoida uppopumpun moottorin olosuhteet.

Myös kaapelin rakenne kannattaa huomioida.

Moottorikaapeli vaikuttaa valittavaan uppokaapelityyppiin, joten jos moottorikaapelissa on esimerkiksi kuitujatkos, on varmistettava, että uppokaapeli on sen mukainen.

Kuitujatkokset ovat kustannustehokkain vaihtoehto.

Uppokaapeli on kertainvestointi, joten kaapeli kannattaa mitoittaa ja valita optimaalisten kriteerien perusteella.

Muussa tapauksessa rahaa kuluu hukkaan pumppua käytettäessä.

Kaapelit on helppo mitoittaa ja valita Grundfosin kaapelin mitoitustyökalun avulla, jonka löydät Grundfos Product Centeristä.

Valitse ”Työkalut” ja ”Kaapelilaskuri” ja syötä sitten asennuskohteen tiedot.

Palaamme näihin tietoihin hieman myöhemmin.

Kaapelikoko tarkoittaa kaapelin yksittäisten johtimien poikkipintaa.

Uppokaapeli on ratkaisevan tärkeä komponentti uppopumpun ongelmattoman toiminnan kannalta.

Alimitoitettu kaapeli vaikuttaa pumpun suorituskykyyn, mikä saattaa puolestaan laskea syöttöjännitettä asennuskohteessa.

Suurempi kaapelin poikkipinta-ala alentaa kaapelin energiahävikkiä, minkä ansiosta kaapeli kykenee siirtämään virtaa paremmin.

Huomaathan myös, että suurempi moottorin virta tai pidempi kaapeli edellyttävät suurempaa kaapelikokoa.

Joissakin tilanteissa mitoitustyökalu saattaa suositella kaapelia, joka vastaa mitoiltaan moottorikaapelia tai on sitä pienempi.

Tässä tapauksessa moottorikaapelia voidaan käyttää uppokaapelina.

Uppoasennettavan pumpun uppokaapelia mitoitettaessa on tärkeää huomioida, onko kytkentä yksi- vai kolmivaiheinen.

Tämän kurssin viimeisessä osiossa keskitymme kolmivaiheisen kytkennän mitoitukseen ja laskentaan.

Uppokaapelin kokoa laskettaessa tulee aluksi selvittää seuraavat arvot: kaapelipituus, verkon nimellisjännite, moottorin nimellisvirta, onko kyseessä yksi- vai kolmivaiheinen kytkentä, käynnistystapa ja ympäristön lämpötila.

Siniaaltosuodattimen avulla interferenssisignaali voidaan muuntaa sinimuotoiseksi signaaliksi.

Moottorin käyttöikä pitenee eikä uppokaapeleita tarvitse erikseen suojata, jolloin säästetään asennuskustannuksissa.

Kun nämä arvot ovat tiedossa, syötä ne kaapelilaskuriin, joka antaa suosituksen kaapelikoosta.

Helppoa!

Jos haluat laskea uppokaapelin koon itse, kaapelilaskuriin on ehkä syötettävä myös seuraavat tiedot: jännitehäviö prosentteina, kaapelin materiaalit, impedanssi ja tehohäviö.

Tämä oli katsaus kaapelin mitoitukseen vaikuttaviin tekijöihin.

Jos haluat lisätietoja aiheesta ja kokeilla kaapelin mitoitustyökalua itse, käy Grundfos Product Centerissä tai lataa ilmainen kaapelin mitoitustyökalu jo tänään.

Työniloa!

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille