Kolmivaiheisen uppomoottorin suojaus

Miksi uppomoottori kannattaa suojata ja vinkkejä suojauksen toteutukseen.

Moottorinsuoja suojaa uppopumpun moottoria tietyiltä vaurioilta.

Moottorinsuoja on kuitenkin asennettava oikein, jotta se toimii asianmukaisesti.

Tällä kurssilla kerromme, miksi moottori kannattaa suojata ja mitä voi tapahtua, jos suojausta ei käytetä.

Lisäksi saat vinkkejä Grundfos-moottorinsuojan optimointiin.

Moottorinsuojaus perustuu paikalliseen lainsäädäntöön ja muihin asennusta koskeviin kansainvälisiin määräyksiin.

Seuraavassa kuvataan yleinen asennusratkaisu, joka ei välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa maissa.

Mutta miksi uppopumpun moottorinsuojaan kannattaa investoida?

Siihen on yksinkertainen syy: koska tämän kokoonpanon kaikki osat ovat uppoasennettuja.

Vikatilanteissa niiden korjaaminen on kallista ja hankalaa, ja siksi on suositeltavaa hankkia hyvä moottorinsuojayksikkö.

Näin säästetään sekä aikaa että rahaa pitkällä tähtäimellä.

Jotta moottorinsuoja toimii optimaalisesti, sen asetukset tulee tehdä oikein käyttökohteen vaatimusten mukaan.

Optimaalinen moottorinsuojaus voidaan varmistaa näiden kolmen parametrin avulla: Moottorin virta, yli-/alijännite ja moottorin lämpötila.

Pumpun tuoton kasvaessa myös virrankulutus suurenee, mikä saattaa johtua uppopumpun toimintapisteen tai pumpattavan nesteen tiheyden tai viskositeetin muutoksista.

Virrankulutuksen kasvu saattaa johtua myös pumpun vikatilasta.

Jos pumppu jumiutuu eikä sitä voida käynnistää, virta säilyy käynnistysvirran tasolla, joka on 5–6-kertainen nimellisvirtaan verrattuna.

Koska pumppu ei tällöin kierrätä nestettä, uppopumpun moottoriin muodostuu virtapiikki, joka saattaa johtaa moottorin ylikuumenemiseen ja vaurioitumiseen.

Kolmivaiheisen moottorin lämpötila saattaa nousta tarpeettomasti myös jännite-epäsymmetrian seurauksena.

Jännite-epäsymmetrian taustalla on yleensä jakeluverkoston ongelmat, kuten vialliset muuntajat tai yksivaiheisten kulutuspisteiden epätasaisesti jakautuva kuormitus.

Moottorinsuojauksen lähtöasetus löytyy moottorin tyyppikilvestä.

Tiedot vastaavat uppomoottoria, jonka kapasiteetti hyödynnetään täysimääräisesti.

Asetusta on useimmiten muutettava, koska uppomoottori kytketään uppopumppuun, joka käy asetuspisteellä, jossa moottorin maksimitehoa ei hyödynnetä.

Saat kuormitukseen liittyvät tiedot Grundfos Product Centeristä.

Voit määrittää tiedot myös itse pienentämällä moottorinsuojalaitteen virta-asetusta laukaisutasoon saakka.

Suurenna sitten virran tasoa, kunnes laukaisua ei enää tapahdu.

Mitä suuremman ylivirran sallit, sitä heikompi on uppomoottorin suojaus.

Ylijännite saattaa vaurioittaa uppomoottoria moottorin lämpötilan noustessa liian korkeaksi, jolloin käämitykset rikkoutuvat.

Alijännite on puolestaan vaarana silloin, kun käytetään liian alhaisen kapasiteetin uppokaapeleita, jolloin virransyötön ja moottorin välinen jännitehäviö kasvaa liian suureksi.

Siksi on tärkeää, että kaapelit mitoitetaan oikein.

Kaikissa Grundfosin uppomoottoreissa on vesivoidellut liukulaakerit.

Niiden voitelu tapahtuu hydrodynaamisen vesikalvon avulla, mikä estää niiden kulumisen.

Vesikalvon rakenne riippuu kuitenkin lämpötilasta.

Jos liukulaakeriin ei muodostu vesikalvoa, syntyy kitkaa, mikä voi vaurioittaa laakeria nopeasti.

Moottorin lämpötila saattaa nousta useista eri syistä, esimerkiksi nesteen lämpötilan nousun, moottorin likaantumisen tai liian alhaisen jäähdytysvirtauksen seurauksena.

Riittävä jäähdytysvirtaus voidaan varmistaa joissakin tilanteissa jäähdytysvaipoilla, jotka ohjaavat virtausta moottoriin.

Tätä ratkaisua käytetään yleensä asennuskohteissa, joissa pumppu on asennettu varastosäiliöön tai porattuun reikään, jossa on riittävästi tilaa.

Tarvittava jäähdytystaso on merkitty moottorin tyyppikilpeen.

Moottorin lämpötilan suojaustaso tulee asettaa ensimmäisten käyttöpäivien aikana, kun moottorin vakiolämpötila on määritetty.

Jos lämpötila nousee huomattavasti, syynä voi olla yksi tai useampi edellä mainituista asioista.

Uppomoottorin suojaamiseen käytetään yleensä ylikuormitusrelettä, koska sen avulla sekä moottori että moottorin johtimet voidaan suojata pitkittyneen ylivirran aiheuttamilta vaurioilta.

Ylikuormitusreleet luokitellaan laukaisuluokan mukaan eli minkä ajan kuluttua rele laukeaa ylikuormitustilanteessa.

Grundfosin tuotteiden kanssa suositellaan käytettäväksi ylikuormitusrelettä, jonka laukaisuluokka on enintään 10.

Lisäksi suositellaan käytettäväksi vaihevian valvonnalla varustettuja ylikuormitusreleitä.

Uppopumpun moottorin suojaamiseen kannattaa valita elektroninen moottorinsuojayksikkö MP 204.

Se suojaa esimerkiksi jännite-epäsymmetrialta tai yli- ja alijännitteeltä.

MP 204:n avulla pumpun laukaisuluokkaa voidaan säätää, jolloin pumppu kytkeytyy pois päältä nopeammin pumpun jumiutuessa.

Näin estetään moottorin vaurioituminen.

Normaaliin ylikuormitusreleeseen verrattuna MP 204:ssä on myös valvontatoimintoja, joiden avulla esimerkiksi uppomoottorin lämpötilaa voidaan valvoa tietyn ajanjakson aikana.

Lämpötilanvalvonnan avulla määritetään aikavälit ennakoivaa huoltoa varten.

Kun Grundfosin uppomoottoriin yhdistetään MP 204 ja integroitu Tempcon MS4000/6000 -anturi, moottorin lämpötilaa voidaan valvoa ilman ylimääräisiä kaapeleita.

Lämpötilasignaali voidaan siirtää uppomoottorista

MP 204 -yksikköön virtakaapeleiden avulla.

Tällä kurssilla tutustuimme kolmivaiheisen uppomoottorin suojaukseen.

Kerrataan lopuksi opitut asiat.

Moottorin virta, yli-/alijännite ja moottorin lämpötila ovat parametreja, joiden avulla varmistetaan moottorin suoja.

Moottorin lämpötilan suojaustaso tulee asettaa ensimmäisten käyttöpäivien aikana, kun moottorin vakiolämpötila on määritetty.

Grundfos MP 204 on elektroninen moottorinsuoja, jonka avulla voidaan valvoa myös moottorin lämpötilaa.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille