Taajuusmuuttajien käytön tuomat edut uppopumpuissa

Tutustu taajuusmuuttajien ja lähtösuodattimien etuihin sekä käyttökohteeseen sopivien tuotteiden valintaan liittyviin näkökohtiin.

Taajuusmuuttajia voidaan käyttää uppomoottorien kanssa useissa eri ratkaisuissa ja käyttökohteissa.

Tällä kurssilla kerromme muutamista käyttökohteista, joissa taajuusmuuttajan käytöstä on erityisen paljon hyötyä.

Lisäksi kerromme lähtösuodattimien eduista.

Uppopumpun kanssa kannattaa käyttää taajuusmuuttajaa, koska sen avulla järjestelmää on helpompi säätää.

Taajuusmuuttaja pitää parametrin vakiona säätämällä pumpun nopeutta tai mukauttaa pumpun vaihtelevaan tuottotarpeeseen.

Taajuusmuuttajien käytöstä on paljon hyötyä pumppujen yhteydessä.

Katsotaan muutamia esimerkkejä.

Esimerkiksi kaivoksissa tai rakennustyömailla pohjaveden tasoa on usein madallettava, ja se on pidettävä vakiotasolla rakennusten, teiden ja tunnelien rakentamisen aikana, jotta kaivanto ei tulvi.

Tämä voidaan hoitaa helposti taajuusmuuttajan avulla.

Taajuusmuuttajia voidaan hyödyntää kotitalouksien vedenjakelun kohteissa,
joissa vettä pumpataan suoraan kaivosta vesipisteeseen.

Tarkoituksena on vähentää seisovan veden määrää paineistetuissa varastosäiliöissä ja pitää vedenpaine tasaisena vedenkulutuksen vaihteluista tai kaivon olosuhteista riippumatta.

Myös rakennusten tasaisen lämpötilan ylläpitämiseen tarkoitetut geotermiset kairausreiät ovat optimaalinen käyttökohde.

Vakiolämpötila saavutetaan säätämällä pumpun virtausta lämmönvaihtimeen, jolloin lämmönvaihtimen läpi kulkee optimaalinen virtaama.

Vedenjakelun käyttökohteissa kulutus vaihtelee vuorokauden- tai vuodenajan mittaan.

Jos kulutus on suurempi esimerkiksi kesäisin, pumpun nopeutta voidaan helposti säätää kulutustarpeen mukaan.

Pumpun tuottoa voidaan säätää myös suihkulähteissä, joissa vedenpaine muuttuu jatkuvasti ja saadaan aikaan vaihtelevan korkuisia vesipatsaita.

Pumppuratkaisua säätämällä pystytään myös pohjavesiesiintymät hyödyntämään tehokkaasti.

Näin kaivon tuottama vesimäärä voidaan hyödyntää tarkasti, jolloin ei aiheudu vaaraa kaivon ylipumppaamisesta.

Tässä oli joitakin taajuusmuuttajien käyttökohteita.

Katsotaan seuraavaksi muutamia asennukseen liittyviä tärkeitä seikkoja.

Järjestelmä on mitoitettava oikein.

Taajuusmuuttajia käytettäessä on huomioitava se, että pumpun nopeuden nostaminen vaikuttaa tarvittavaan moottorin tehoon.

Jos nopeus kaksinkertaistuu, virtaama kaksinkertaistuu, paine nelinkertaistuu ja tehonkulutus kahdeksankertaistuu.

Tarkastellaan seuraavaksi itse kokoonpanoa ja erityisesti lähtösuodattimia.

Grundfos suosittelee lähtösuodattimen käyttöä, jos uppopumpun asennuskohteen jakeluverkon jännite on yli 380 volttia.

Jos jännite on tätä arvoa suurempi, signaali saattaa vaurioittaa moottoria ja lyhentää sen käyttöikää.

Tämä voidaan välttää lähtösuodattimen avulla.

Lähtösuodattimia on kolmea eri tyyppiä: linjakuristin, dV/dt ja siniaalto.

Vaikka kahta ensimmäistä tarjotaan taajuusmuuttajan yhteydessä, suosittelemme silti siniaaltosuodattimen käyttöä.

Tutustutaan siihen seuraavaksi hieman tarkemmin.

Siniaaltosuodatinta suositellaan lähtösuodattimeksi 380 voltin tai sitä
suuremmille taajuusmuuttajille.

Tyypillisessä uppoasennuksessa taajuusmuuttaja lähettää interferenssisignaaleja sisältäviä sinimuotoisia aaltoja.

Siniaaltosuodattimen avulla interferenssisignaali voidaan muuntaa sinimuotoiseksi signaaliksi.

Moottorin käyttöikä pitenee eikä uppokaapeleita tarvitse erikseen suojata, mikä säästää asennuskustannuksia.

Katsotaan lopuksi uppoasennuksissa käytettäviä kaapeleita.

Niissä käytetään yleensä sekä suojaamattomia että suojattuja kaapeleita.

Verkkojännitesyötöstä taajuusmuuttajaan kulkeva kaapeli on suojaamaton.

Taajuusmuuttajasta lähtösuodattimeen kulkeva kaapeli on puolestaan suojattu.

Myös suodattimesta pumpun moottoriin kulkeva kaapeli on suojaamaton.

Tutustuimme edellä uppopumppuasennuksissa käytettäviin taajuusmuuttajiin ja lähtösuodattimiin.

Kerrataan lopuksi tärkeimmät asiat: Taajuusmuuttajan käyttö tuo huomattavia etuja riippumatta siitä, onko pumpun parametri ylläpidettävä vakiotasolla vai onko se mukautettava pumpun vaihtelevaan tuottotarpeeseen.

Taajuusmuuttajia voidaan hyödyntää useissa eri käyttökohteissa, esimerkiksi kotitalouksien vedenjakelussa,kaivoksissa ja rakennustyömailla.

Lähtösuodattimia on kolmea eri tyyppiä, joista suositeltavin vaihtoehto on siniaaltosuodatin.

Sen avulla voidaan pidentää moottorin käyttöikää ja säästää asennuskustannuksia.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille