Pohjavesi

92 - Pohjavesi

Oletko koskaan pohtinut tarkemmin vettä, jota on maan alla? Tätä vettä kutsutaan pohjavedeksi. Keskustelimme Aarhusin yliopiston geotieteiden laitoksen professorin Anders Vest Christiansenin kanssa pohjavedestä ja siitä, miksi sitä ei ole syytä pitää itsestäänselvyytenä.

Aloita kurssi

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot

Kurssit

00:04:07

Pohjavesi Mitä pohjavesi on ja miten sitä syntyy?

Sadepisaroista maaperään imeytyvä vesi siirtyy pohjavettä läpäisevien maakerrosten läpi muodostaen akvifereja, joita hyödynnämme myöhemmin omiin tarkoituksiimme. Tässä videossa professori Anders Vest Christiansen kertoo, miten pohjavettä sisältäviä akvifereja muodostuu.

00:03:11

Pohjavesi Miksi pohjavesi on niin hyödyllinen luonnonvara?

Kun vesi siirtyy maakerrosten läpi, se puhdistuu luonnollisella tavalla. Näiden maakerrosten puhdistusvaikutus riippuu kuitenkin maaperän geologisista olosuhteista. Tässä videossa professori Anders Vest Christiansen kertoo siitä, miksi pohjavesi on niin tärkeä luonnonvara.

00:05:08

Pohjavesi Miten pohjavettä etsitään?

Historian saatossa asutus on keskittynyt makean veden varantojen läheisyyteen, koska vesi on välttämätöntä kaikelle elämälle. Tässä videossa professori Anders Vest Christiansen kertoo pohjaveden merkityksestä asutuksen muodostumiseen sekä työkaluista ja teknologioista, joita nykyisin käytetään pohjavesivarantojen etsimiseen ja hyödyntämiseen.

00:03:09

Pohjavesi Onko pohjavettä saatavilla aina?

Pohjavesivarojen liikakäyttö on merkittävä ongelma alueilla, joissa vettä hyödynnetään paljolti kasteluun, jolloin se haihtuu maaperästä uudelleen. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa pohjaveden saatavuuteen. Tässä videossa professori Anders Vest Christiansen kertoo pohjavesivaroihin kohdistuvista uhkista.

00:03:59

Pohjavesi Miksi pohjavettä on tärkeää hyödyntää kestävällä tavalla?

Pohjavesi on perimmiltään kestävä luonnonvara, jos sitä hyödynnetään harkiten. Kestävä käyttö edellyttää tietämystä maaperästä sekä pohjavesivarantoihin kohdistuvista uhkista. Tässä videossa professori Anders Vest Christiansen kertoo mahdollisista uhkista ja siitä, miten voisimme estää ne.

Testaa tietosi

Vastaa muutamaan kysymykseen testataksesi oppimasi