Kuinka vaikutamme veden kiertoon

Vesi ja veden kiertokulku tekevät elämästä mahdollista. Toiminnallamme on kuitenkin jatkuvasti suurempi vaikutus veden kiertokulkuun. Kuuntele professori Søren Rud Keidingin kuvaus veden kiertokulun merkityksestä.

Vesi ja veden kiertokulku tekevät elämästä mahdollista.

Jos häiritsemme veden kiertokulkua, elämä hankaloituu. Vesistressi, vesipula, kaupungistuminen, ilmastonmuutos. Kaikki nämä vaikuttavat veden kiertokulkuun ja sen myötä ihmisten elämään. Siksi Grundfos ja tutkijat kaikkialla maailmassa haluavat löytää keinoja, joilla vettä voidaan hyödyntää kestävästi etenkin vesipulasta kärsivillä alueilla.

Ja siksi veden siirtoon ja suojelemiseen on ehdottomasti panostettava, jotta pystymme täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Minusta mielenkiintoisinta on ymmärtää, miten voimme tehokkaimmin suojella vesivarojamme ja kuinka löydämme vettä. Vettä on itse asiassa olemassa valtaisia määriä, mutta se on harvoin käyttövalmiissa olomuodossa.

70 % maapallon pinnasta on veden peitossa. Tästä vedestä 98 % on suolavettä ja vain 2 % on makeaa vettä. Tästä 2 prosentista 1,5 % on pohjois- ja etelänavan ikijäässä. Vain 0,5 % makeasta vedestä on pohjavettä tai pintavettä. 700 miljoonaa ihmistä eli hieman alle 10 % maailman väestöstä asuu vesistressistä kärsivillä alueilla, joilla vettä on niukasti. Jos emme toimi nyt, vesipulasta kärsivien alueiden määrän odotetaan kasvavan.

Muutaman vuoden päästä saatamme joutua tilanteeseen, jossa 2/3 maapallon väestöstä elää vesipulasta kärsivillä alueilla. Maapallolle tuli vettä 4,5 miljardia vuotta sitten. Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, saiko maapallo alkunsa kuivana vai oliko kosteutta jo sen alkuvaiheissa. Kuivan maapallon puolestapuhujien mielestä maa muodostui toisiinsa törmänneistä ja yhteen kasaantuneista lohkareista. Myöhemmässä vaiheessa saapuneiden jääkomeettojen jää suli muodostaen nykyiset valtameret.

Toiset uskovat, että kosteutta oli jo maapallon syntyvaiheessa. Heidän mielestään yhteen kasaantuneet lohkareet sisälsivät vettä, joka vapautui maapallon muodostuessa saaden aikaan valtameret. Joka tapauksessa jo muutaman sadan miljoonan vuoden kuluttua – eli melko nopeasti suhteutettuna tähän aikajanaan – syntyivät ensimmäiset elämänmuodot. Maapallomme elämä ja vesi saivat siis alkunsa lähestulkoon samanaikaisesti, 4,5 miljardia vuotta sitten. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 6
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 30 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen