Jäteveden Tyhjennyspumppaus Kellareista

Tutustu erilaisiin pumppausratkaisuihin, joilla jätevesi voidaan pumpata kellareista. Kerromme myös pumppaamoiden ja pumppukaivojen eroista.

Liikerakennukset tuottavat joka päivä valtavan määrän jätevettä.

Jätevesi on johdettava viemäriverkostoon mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti.

Viemäröintitason yläpuolelta tuleva jätevesi johdetaan verkostoon painovoimaisesti.

Kohteissa, joissa jätevettä on siirrettävä viemäröintitason alapuolelta,
tarvitaan paineistettua järjestelmää.

Tässä videossa esittelemme muutamia vaihtoehtoja jäteveden pumppaukseen liikerakennuksesta viemäriverkostoon.

Kerromme pumppausratkaisuista, jotka soveltuvat yksikerroksisiin kellareihin, monikerroksisiin kellareihin, kunnostettaviin kellareihin sekä tilapäisiin jätevesiratkaisuihin.

Esittelemme kaksi tunnettua menetelmää jäteveden pumppaukseen: pumppukaivot ja pumppaamot.

Aloitetaan yksikerroksisista kellareista.

Kun tarvitaan ratkaisua, jossa kellarikerroksen saniteettitiloista pumpataan harmaavettä tai mustaa jätevettä, pumppaamo on yksi vaihtoehto.

Pumppaamo on luotettava ja kompakti yksikkö, joka on helppo asentaa ja
vaivaton huoltaa.

Pumppaamo on myös pumppukaivoa kustannustehokkaampi ratkaisu.

Se on täydellinen ratkaisu myös kellarin tulvasuojaukseen.

Pumppaamo sopii rakennuksiin, joiden ulkopuolella on rajoitetusti tilaa.

Jos tilaa on vähän, pumppukaivoa ei voi asentaa.

Pumppaamo on hyvä valinta myös rakennuksiin, joissa on kalliopohja, sillä pumppukaivon asentaminen kallioperään on hankalaa ja kallista.

Pumppaamot sopivat pieneen tilaan ja ohjausyksikkö asennetaan sen viereen.

Siksi huolto sujuu helposti.

Pumppaamoista ei myöskään aiheudu hajuhaittoja, sillä säiliö on suljettu ilmatiiviisti.

Pumppaamon voi asentaa myös lattiatason alapuolelle.

Jäteveden poiston yksikerroksisesta kellarista voi toteuttaa myös asentamalla rakennuksen ulkopuolelle pumppukaivon.

Katsotaan seuraavaksi rakennuksen ulkopuolelle asennettavan pumppukaivon
hyviä ja huonoja puolia.

Rakennuksen ulkopuolelle asennettu pumppukaivo on pumppaamoa kalliimpi investointi.

Kustannuksia kertyy mm. pumppukaivon hankintahinnasta ja mahdollisesti liikenteen kestävästä kannesta.

Suunnittelu vie aikaa ja lisää kustannuksia, samoin kuin kaivutyöt, pumppukaivon asennus sekä täyttömaan asennus ja tiivistäminen.

Rakennuksen ulkopuolella olevaa pumppukaivoa varten ei kuitenkaan tarvita teknistä tilaa.

Suurikokoisessa kaivossa on riittävästi tilaa jäteveden varastointiin esimerkiksi sähkökatkoksen varalta tai jätevesimääräysten niin vaatiessa.

Ylitulvimisen riskiä ei näin ollen ole.

Kolmantena vaihtoehtona on asentaa pumppukaivo rakennuksen sisään.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, ota huomioon kaivon sisäasennukseen liittyvät haasteet ja hajuhaitat.

Varmista myös riittävä tila huoltotöitä varten.

Muista myös, että valettu betonikaivo voi murentua ajan myötä, ja alkaa vuotaa.

Seuraavaksi tutustutaan monikerroksisiin kellareihin.

Monikerroksiseen kellariin kannattaa ehdottomasti valita pienpumppaamo.

Näihin kohteisiin ei suositella rakennuksen ulkopuolelle asennettavaa pumppukaivoa.

Monikerroksiseen kellariin tarvittaisiin erittäin syvä kaivo, joka on kallis investointi ja hankala huoltaa ja ylläpitää.

Pumppukaivon voisi asentaa rakennuksen sisälle, mutta sisätiloihin sijoitettavan kaivon haitat ovat samoja, olipa kyse yksi- tai monikerroksisesta kellarista.

Seuraavaksi käsitellään kunnostuskohteena olevia kellareita.

Jos kellari on aiemmin toiminut varastona, ja se aiotaan kunnostaa saniteettitiloiksi, pumppaamo on paras valinta mustan jäteveden ja harmaaveden poistoon.

Tässä esimerkissä rakennuksen pohjakerroksessa on ravintola, jonka saniteettitilat on rakennettu kellariin.

Pumppaamo on helppo kytkeä valmiiseen viemäriputkeen.

Pumppaamo on joustava ratkaisu.

Saniteettilaitteet voi asentaa kellaritilaan vapaasti, ja pumppaamo siirtää jäteveden viemäriverkostoon.

Huolto sujuu vaivattomasti, sillä putket ovat näkyvissä eivätkä piilossa lattian alla.

Pumppaamo on myös kustannustehokas ratkaisu, joka toimii samalla kellarin
tehokkaana tulvasuojana.

Viimeisenä tutustutaan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tilapäisiä jätevesiratkaisuja.

Siirrettävät pumppausratkaisut ovat suosittuja esimerkiksi rakennustyömailla perävaunuun asennettuna sekä konserteissa, festivaaleilla ja uimarannoilla.

Näihin tilanteisiin valitaan ilman muuta pumppaamo.

Pumppaamon käsittely, asennus ja huolto sujuvat helposti.

Tässä on esimerkki rakennustyömaan tilapäisestä jätevesiratkaisusta.

Perävaunussa on työntekijöiden WC-istuimet, pisoaarit ja pesualtaat.

Lopuksi vielä lyhyt yhteenveto pumppaamon eduista.

Pumppaamo soveltuu kaikenlaisiin liikerakennuksiin ja esimerkiksi metroasemille.

Ne ovat kompakteja, kustannustehokkaita, hajuttomia ja joustavia ja helposti huollettavissa.

Pumppaamo on erinomainen valinta, jos pumppukaivoa ei kannata asentaa.

Tässä vielä yhteenveto pumppukaivon ominaisuuksista.

Pumppukaivon investointikustannukset ovat pumppaamoa suuremmat, ja kaivon rakennusprosessi on hankalampi ja hitaampi.

Pumppukaivossa on kuitenkin ylimääräistä tilaa jäteveden varastointiin
sähkökatkoksen varalta.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 22 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen