Kaivon osat ja asennusprosessi

Seuraavaksi tutustumme jätevesikaivon sisäosiin – etenkin kaivoon asennettuihin antureihin.

Liikerakennusten ja kunnallistekniikkaan kuuluvien jätevesiverkostojen pumppaamot on tarkkaan suunniteltu käsittelemään kotitalouksista ja liikerakennuksista tulevat päivittäiset jätevesimäärät. 
Mutta mitä kaikkea lopulta tarvitaan jätevesikaivon optimaalisten toimintaolosuhteiden varmistamiseen?

Tällä videolla mennään sisälle pumppaamoon ja tutustutaan pumppaamon tärkeimpiin osiin ja käydään läpi asennusprosessi. Keskitymme etenkin pinta-antureihin.

Ensimmäiseksi asennetaan johdeputken kiinnikkeet ja uppoliittimet.

Kun ne ovat paikoillaan, kaivoon asennetaan pystysuuntaiset paineputket, takaiskuventtiilit ja sulkuventtiilit.

Sulkuventtiilit suojaavat jäteveden takaisinvirtaukselta takaiskuventtiilien huollon aikana.

Seuraavaksi asennetaan paineputkisto eli yhteinen poistoputki. Sen asennussyvyys valitaan paikallisten määräysten mukaisesti, mutta yleensä se asennetaan roudalta suojaan noin 1 metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle.

Johdeputket asennetaan ennen kuin pumput lasketaan kaivoon.

Johdeputkien avulla pumput asettuvat kaivoon tukevasti, oman painonsa varaan. 

Seuraavaksi tarkastellaan pinta-antureita. Anturit seuraavat pumppukaivon vaihtelevaa vedenpintaa jatkuvasti ja varmistavat pumppukaivoon asennetun pumpun luotettavan toiminnan.    

Jos järjestelmä sisältää kaksi vuorottelukäytöllä käyvää pumppua, käytössä on yleensä neljä anturia. Yksi pysäytystasolle, yksi käynnistystasolle, yksi hälytystasolle ja yksi varapumpun käynnistämiseen, jos ensimmäinen pumppu ei käynnisty. 

Jos vedenpinta nousee käynnistystasolle, pinta-anturi käynnistää pumpun.

Kun vedenpinta laskee pysäytystasolle, kaivon pohjaa lähinnä oleva pinta-anturi pysäyttää pumpun. Alin anturi on asennettava paikkaan, jossa on aina vähintään sen verran vettä, että pumppu ei ime ilmaa pumppupesään. Jos näin käy, pumppu ei välttämättä pysty käynnistymään enää uudelleen.

Jos pumppu ei jostain syystä käynnisty käynnistystasolla, ja vedenpinta nousee edelleen, hälytysanturi antaa hälytyksen, kun vesi yltää siihen saakka. 

Ylin pinta-anturi kytketään varapumppuun. Kun vesi nousee anturiin saakka, varapumppu käynnistyy ja pumppaa veden pysäytystasolle saakka.

Rinnakkaiskäyttöön perustuvaa järjestelmää käytetään yleensä yhdistelmäjärjestelmissä, joissa jätevedellä ja sadevedellä on yhteinen poistoputki. Rinnakkaiskäyttö perustuu yleensä neljään anturiin, joista yksi on pysäytystasolla, yksi käynnistystasolla 1, yksi käynnistystasolla 2 ja yksi hälytystasolla.

Kuivalla säällä poistoputkeen pumpataan pelkkää jätevettä, ja käynnistystason 1 anturi käynnistää vuorotellen kahta pumppua.

Jos sateella yksi pumppu ei riitä käsittelemään tulovirtaamaa, niin vedenpinta nousee käynnistystasolle 2. Anturi 2 aktivoi silloin myös valmiustilassa olevan varapumpun, ja molemmat pumput pumppaavat rinnakkain pysäytystasoon saakka.

Jos pumppu ei jostain syystä käynnisty käynnistystasolla 2 ja vedenpinta nousee edelleen, hälytysanturi antaa hälytyksen, kun vesi yltää siihen saakka.

Rinnakkaiskäytössä on usein myös kolmas pumppu – varapumppu – ja viides anturi, joka asennetaan hälytysanturin yläpuolelle. Jos pumppu 1 tai 2 vikaantuu, niin varapumppu estää tulvimisen.

Tässä esimerkissä pinta-antureina käytettiin pintavippoja, mutta samaan tarkoitukseen voi käyttää myös paineanturia, ultraäänianturia tai elektrodeja.

Kaivossa kannattaa olla myös kaventuva pohjarakenne. Optimaalisten toimintaolosuhteiden takaamiseksi viisteen on oltava 45° ja 60° kulman välillä.

Kaventuva pohjarakenne vähentää veden seisomisen ja kaivon pohjan liettymisen riskiä.   

Kapeampi pohjahalkaisija lisää veden virtausnopeutta, mikä puolestaan helpottaa kiintoaineiden pumppausta.

Pumppaamoon voi suunnitella myös erillisen venttiilikaivon, jos paikallinen vaatimus niin edellyttää. Venttiilien huolto- ja korjaustyöt tehdään venttiilikaivon kautta, eikä huoltohenkilön tarvitse käsitellä itse jätevesikaivoa.

Pumppaamot voidaan mitoittaa niin, että niihin voidaan asentaa tulovirtaamalle tarvittava määrä pumppuja. Pumppukaivon sisäosat rakennetaan aina samojen periaatteiden mukaisesti, takaamaan optimaaliset toimintaolosuhteet kaikkina aikoina.

Pumppaamon mitoitus sujuu helposti Grundfosin pumppaamon suunnittelutyökalulla, jonka avulla konfiguroit oman pumppaamosi muutamassa minuutissa. Grundfosin pumppaamon suunnittelutyökalu löytyy netistä. Sen avulla voit:

• Mitoittaa pumppaamon, pumput ja säätimet
• Ladata tarvitsemasi asiakirjat, mukaan lukien pumppaamosi 3D-piirrokset

Kaikki suunnittelutyökalun ehdottamat ratkaisut ovat kaikilta osin CE-hyväksyttyjä. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 30 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen