Jätevesityypit ja oikean pumpun valinta

Tässä koulutuksessa kerrotaan erilaisista jätevesityypeistä ja millainen pumppu niihin kannattaa valita.

Jätevesijärjestelmän käsittelemän jäteveden tyyppi on tunnettava, jotta järjestelmään osataan valita optimaalisin pumppu. 

Tässä tehtävässä esitellään kiinteistöjen ja kunnallistekniikan erilaiset jätevesityypit ja suositellaan kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivinta pumppua.    

Jätevesijärjestelmän on pysyttävä siirtämään jätevettä niin, että terveysriskit ja muut haitat, kuten jäteveden tulviminen kaduille, estetään.

Jätevesi voidaan yleisesti ottaen jakaa neljään tyyppiin:
• perusvesi
• hulevesi
• harmaavesi
• musta jätevesi

Kaikki jätevesipumput eivät kuitenkaan sovellu kaikille jätevesityypeille. Tyhjennyspumpuilla ja harmaavesipumpuilla ei voi pumpata mustaa jätevettä, mutta mustalle jätevedelle soveltuvaa pumppua voi käyttää kaikenlaisen jäteveden pumppaukseen.

Pumpun valinnassa olennaista on vapaan läpäisykyvyn suuruus. Mitä enemmän kiintoaineita jätevesi sisältää, sitä suurempi vapaan läpäisykyvyn on oltava. Myös suurempi virtaama edellyttää suurempaa vapaata läpäisykykyä.  

Tutustutaanpa jätevesityyppeihin yksi kerrallaan. Kun tunnemme erilaisten jätevesien ominaisuudet, ymmärrämme, mitä vaatimuksia ne asettavat pumpulle. 

Perusvesi on maaperässä ja esim. salaojissa olevaa vettä, joka ei sisällä tukkeutumista aiheuttavia kiintoaineita.

Kiintoaineettoman perusveden pumppaukseen kannattaa valita upotettava tyhjennyspumppu, kuten Unilift, jossa on puoliavoimet juoksupyörät ja 10–12 mm vapaa läpäisykyky. Jos vesi kuitenkin sisältää epäpuhtauksia, pumpun tuloaukon sihti estää niiden pääsyn pumpun sisälle.

Hulevesi eli pintavesi on käytännössä samaa kuin perusvesi. Erona on se, että hulevesi voi kuljettaa mukanaan maanpinnalta epäpuhtauksia, kuten hiekkaa ja soraa. Yleensä hulevesien kanssa pumpun tuoton on oltava suurempi kuin perusvesisovelluksissa.

Joskus Unilift AP12:n kaltainen tyhjennyspumppu ei riitä vastaamaan tuottotarpeeseen. Näin voi käydä esimerkiksi alueilla, joissa esiintyy rankkasateita. Tällöin pitää valita pumppu, jossa on suurempi vapaa läpäisykyky ja tuotto.

Hyvä valinta on esimerkiksi SL-pumppu tai SE-pumppu, jossa on suurempi moottori ja S-tube- tai SuperVortex-juoksupyörä 50–100 mm vapaalla läpäisykyvyllä vaaditusta virtaamasta riippuen.

Harmaavesi on jätevettä, joka ei kuitenkaan sisällä käymäläjätettä. Harmaavettä tulee esim. suihkuista, liikekiinteistöistä, pesuloista ja autonpesuhalleista. Se saattaa sisältää irtoaineita, kuten tekstiilikuituja tai puiden lehtiä, jotka voivat tukkia tyhjennyspumpun.

Koska harmaavesi sisältää vain pienikokoisia epäpuhtauksia, 30–35 mm vapaalla läpäisykyvyllä varustettu Unilift AP:n kaltainen tyhjennyspumppu riittää useassa tapauksessa. Se riippuu kuitenkin vaaditusta virtaamasta. Kuten alussa mainittiin, suurempi virtaama edellyttää suurempaa vapaata läpäisykykyä.

Jos tarvittu virtaama on suurempi kuin Unilift-pumpussa, kohteeseen kannattaa valita SL-pumppu tai SE-pumppu suuremmalla moottorilla ja S-tube- tai SuperVortex-juoksupyörällä.

Musta jätevesi sisältää käymäläjätettä.

Mustaa jätevettä tulee kotitalouksista, liikerakennuksista ja kunnallistekniikkaan kuuluvista pumppaamoista, ja jäteveden sisältö riippuu käyttöpaikasta. 

Kotitalouksien jätevesi tulee keittiöstä, kylpyhuoneista, wc-tiloista ja kodinhoitohuoneista. Musta jätevesi sisältää mm. käymäläjätteitä, WC-paperia, puhdistusaineita tai muita kemikaaleja, joiden pH-arvo on 4–9.

Hyviä valintoja kotitalouksien mustan jäteveden siirtoon ovat SL-pumput ja SE-pumput, jotka on varustettu Vortex- tai kanavajuoksupyörällä ja joiden vapaa läpäisykyky on yli 76 mm.

Jos käyttökohteen tuottotarve on korkeintaan 4 litraa sekunnissa, niin SEG-repijäpumppu on hyvä vaihtoehto. Se soveltuu esimerkiksi haja-asutusalueille, joissa jätevesi pitää pumpata pitkän matkan päässä olevaan pääviemäriin.

Kotitalouksien jäteveden ja liikerakennusten ja kunnallistekniikkaan kuuluvien pumppaamoiden jäteveden ero on se, että liikerakennusten ja kunnallisten pumppaamoiden jäteveden sisältö ei välttämättä ole tiedossa. Sieltä saattaa löytyä vaikkapa sukkahousuja, muovipusseja, vaippoja, kuukautissuojia tai käsineitä.

Tukkeutumisen estämiseksi julkisiin kohteisiin kannattaa valita upotettava jätevesipumppu, kuten SL tai SE, joka on varustettu joko S-tube- tai SuperVortex-juoksupyörällä, ja jonka vapaa läpäisykyky on vähintään 80 mm.

Grundfosin patentoitu S-tube-juoksupyörä soveltuu etenkin käyttökohteisiin, joiden kiintoainepitoisuus on enintään 3 %, mutta joissa tarvitaan suuri vapaa läpäisykyky sekä erinomainen hyötysuhde.

SuperVortex-juoksupyörä soveltuu jätevesille, joiden kiintoainepitoisuus on enintään 5 %. Se voi sisältää:
• paljon kiintoaineita 
• paljon kuituja
• kaasupitoista lietettä
• ja hankaavia aineita

Jätevesityypin tunnistaminen on aina ensimmäinen askel sopivimman pumpun ja oikean juoksupyörän valinnassa.

Hyvä nyrkkisääntö on, että mitä enemmän kiintoaineita jätevesi sisältää tai mitä suurempi virtaama on, niin sitä suurempi pumpun vapaan läpäisykyvyn on oltava. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 30 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Keskitasoinen