Tuote

Älykkäät pumput poistavat ilmastoinnin ja jäähdytyksen laukaisu- ja jäätymisongelmat

Haaste:

Hyvin säädetyt jäähdytysjärjestelmät ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun halutaan pitää sisäilman laatu hyvänä ja käyttökustannukset pieninä. Muuttuvan ensiövirtaaman (VPF) järjestelmät ovat tässä maailmanmestareita. Mutta jäähdyttimien laukaisu- ja jäätymisongelmien estämiseksi jäähdyttimissä on ylläpidettävä minimivirtaamaa ja järjestelmän on pystyttävä keventämään kuormitus nopeasti. Tämä voidaan saavuttaa tarkan säätöjärjestelmän, muuttuvatilavuuksisten kompressorien, pumppujen ja puhaltimien sekä hyvin ohjatun ohituslinjan avulla

Ratkaisumme:

Vaihtamalla perinteisen ohitusventtiilin Grundfos TPE3 -pumppuun voit yksinkertaistaa järjestelmää ja samalla ylläpitää jäähdyttimessä minimivirtaaman. Pumppua ohjataan ΔP-vakiosäädöllä, joka pitää paineen ja siten myös virtaaman jäähdyttimen höyrystimen yli vakiona riippumatta järjestelmän kuormituksesta. Heti kun virtaama jäähdyttimessä ylittää minimivirtaaman, TPE3-pumppu pysähtyy automaattisesti. Tämä periaate varmistaa, että nopeudensäädöllä varustettujen ensiöpumppujen tuottoa voidaan vähentää riippumatta jäähdyttimen minimivirtaaman rajoituksista.

Keskimäärin 30-40% liikerakennusten energiankulutuksesta aiheutuu LVI-järjestelmistä. Lue raportistamme, miten muuttuvalla ensiöpuolen vakiovirtaamalla voidaan alentaa energiankulutusta ja vähentää jäähdytysjärjestelmien CO2-päästöjä.

Älykäs ratkaisu: Muuttuva virtaama

Muuttuva ensiövirtaama ohitusventtiillä

Järjestelmän monimutkaisuus aiheuttaa lisäkustannuksia

Muuttuvan ensiövirtaaman kylmävesijärjestelmät saavuttavat vaikuttavan hyötysuhteensa ja suorituskykynsä mukauttamalla jäähdytystehon todelliseen kuormitukseen. Mutta jos virtaamaa alennetaan liian paljon ja liian nopeasti, vaarana on jään muodostumien höyrystimeen. Ongelma ratkaistaan usein asentamalla pääputkeen ohitusventtiili, mikä johtaa liian suureen jäähdyttimen paluuvirtaamaan, jos jäähdytyspiirien tarve on minimivirtaamaa pienempi. Tuloksena on järjestelmä, jossa muuttuvatilavuuksiset kompressorit, jäähdytystornin puhaltimet, pumput ja ohituslinja vaativat tarkkaa säätöä, jotta kaikki komponentit toimivat yhteen.

Muuttuva ensiövirtaama ohituspumpulla

Kustannustehokas tapa ylläpitää optimaalinen virtaama jäähdyttimessä

Grundfosin vakiolämpötilasäädöllä varustettu ohituspumppuratkaisu varmistaa, että ensiöpumpun teho on täysin riippumaton jäähdyttimen minimivirtaaman rajoituksista. Tämä estää järjestelmän liian suuren virtaaman ja pitää siten käyttökustannukset minimissä. Järjestelmä on myös yksinkertaisempi, koska ratkaisuun tarvitaan vain TPE3-pumppu ja paine-eroanturi.

Aiheeseen liittyvä koulutus

Muut aiheeseen liittyvät artikkelit

Tutustu aiheeseen liittyviin artikkeleihin Tutkimukset ja raportit -osiossa.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Liittyvät tuotteet

Tutustu aiheeseen liittyviin Grundfos-tuotteisiin.