Tuote

Yksittäinen paineenkorotusasema vs. vyöhykkeisiin jaetut järjestelmät

Optimaalisen paineenkorotusjärjestelmän suunnittelu

Haaste:

Tasaisen paineen ylläpitäminen korkeissa liikerakennuksissa on haastavaa. Vesijohtoverkoston paine on harvoin riittävä kattamaan koko rakennuksen. Lisäksi vedenkulutus vaihtelee jatkuvasti. Erotussäiliöitä käytetään usein veden varastoinnissa. Tämä lisää pumppujen tarvetta entisestään, koska vedenpainetta on nostettava, jotta kaikki käyttäjät saavat vettä.

Tämän takia paineenkorotusjärjestelmän luotettavuus ei yksin riitä, vaan sen on oltava myös älykäs pystyäkseen ylläpitämään oikean paineen kulutuksesta riippumatta. Yksittäiset paineenkorotusasemat voivat kuitenkin tuottaa liian korkean paineen alempiin kerroksiin. Kun näin käy, järjestelmään tarvitaan kalliit ylipaineventtiilit, jotka tuhlaavat energiaa ylimääräisen paineen poistamiseen.

Ratkaisumme:

Oikean paineenkorotusjärjestelmän valinta riippuu rakennuksen korkeudesta ja kuormitusprofiilista. Useimmissa tapauksissa vyöhykkeisiin jaettu järjestelmä, jossa tietty määrä paineenkorotuspumppuja vastaa omasta painevyöhykkeestään, on tehokkain ratkaisu. Vyöhykkeisiin jaetut paineenkorotusasemat varmistavat, ettei järjestelmän painetta nosteta turhan korkeaksi.

Tämä mahdollistaa saman vedenpaineen rakennuksesi kaikissa kerroksissa ilman energiahukkaa – myös kulutuksen vaihdellessa. Vyöhykkeisiin jaettu järjestelmä tarjoaa myös monipumppujärjestelmän luotettavuuden ja varmistaa, että järjestelmä pystyy mukautumaan vaihtelevaan kulutukseen.

Alenna energiankulutusta 31,5%

Yksittäinen paineenkorotusasema vs. vyöhykkeisiin jaettu: Laskelma

Miten suuri hyöty älykkään järjestelmän valinnasta oikein saadaan? Laskimme kahden erilaisen paineenkorotusjärjestelmän energiankulutuksen 20-kerroksisessa sairaalassa selvittääksemme asian.

Käytimme Grundfos Product Centeriä mitoittaaksemme paineenkorotusjärjestelmät sairaalaan, jossa on 800 vuodepaikkaa ja jonka vedenkulutus on 300 m3/vuosi vuodepaikkaa kohti. Sallittu vesipisteiden paine on 2,5 - 4,0 bar, rakennuksen korkeus 80m ja lattiakorkeus 4m. Kun 60% vedestä käytetään alimmissa kerroksissa, yksi paineenkorotusjärjestelmä kuluttaa 106 530 kWh/vuosi. Vyöhykkeisiin jaettu järjestelmän energiankulutus on vain 72 937 kWh/vuosi - 31,5% vähemmän.

Älykäs ratkaisu: Vyöhykkeisiin jaettu järjestelmä

Yksittäinen paineenkorotusasema

Yksinkertaisin tapa saavuttaa sama vedenpaine kaikissa kerroksissa on tuottaa liikaa painetta - ja sitten poistaa ylimääräinen

Yksi paineenkorotusasema, joka tuottaa veden koko rakennukseen, johtaa huomattaviin paine-eroihin järjestelmässä. Kellarissa sijaitsevan paineenkorotusaseman pumpputeho riittää kompensoimaan painehäviön koko järjestelmässä, ylimpään kerrokseen asti. Mutta se merkitsee myös, että alempien kerrosten vesipisteiden paine ylittää hyväksyttävän tason reilusti. Tämä edellyttää paineenalennusventtiilien asennusta liiallisen paineen poistamiseksi. Toisin sanoen joudut paitsi investoimaan lisälaitteisiin, myös poistamaan paineen, jonka tuottamiseen kulutit juuri energiaa.

Vyöhykkeisiin jaettu järjestelmä

Älykäs tapa vedenpaineen korotukseen on tuottaa juuri tarvittava paine jokaiseen kerrokseen – ei enempää eikä vähempää

Jakamalla kerrostalon paineenkorotusvyöhykkeisiin voit määrittää jokaiselle vyöhykkeelle tarvittavan virtaaman ja paineen. Grundfos Product Centerissä on helppo laskea kunkin paineenkorotusaseman oikea mitoitus. Kun jokainen paineenkorotusasema pumppaa oikealla nopeudella, vaikutus energiankulutukseen on huomattava: Liian paineen alentamiseen ei tuhlaannu enää energiaa ja pumput toimivat kunkin vyöhykkeen kuormitusprofiilin mukaisesti. Paineenkorotusasemamme mukautuvat älykkäästi kulutukseen ja poistavat paineenalennusventtiilien tarpeen - varmistaen samalla järjestelmän luotettavan ja tehokkaan toiminnan joka tilanteessa

Muut aiheeseen liittyvät artikkelit

Tutustu aiheeseen liittyviin artikkeleihin Tutkimukset ja raportit -osiossa.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Liittyvät tuotteet

Tutustu aiheeseen liittyviin Grundfos-tuotteisiin.